Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) – SBT

Rate this post

Bài tập 1 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Em hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Câu hỏi 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng dân chủ tư sản lần thứ hai (2-1917) cũng giống như tình hình nước Nga trước cách mạng 1905-1907.
A. Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản.
B. Sa hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Đức và đồng minh.
C. Phong trào phản chiến, đòi lật đổ Nga hoàng lan rộng.
D. Các cuộc cách mạng chính quy dưới sự lãnh đạo của Đảng Ru-xô-vích.
Câu 2. Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ hai bùng nổ
A. Ngày 21 tháng 2 năm 1917
B. Ngày 23 tháng 2 năm 1917
C. Ngày 27 tháng 2 năm 1917
D. Ngày 29 tháng 2 năm 1917
Câu 3. Điểm khác nhau giữa cuộc cách mạng dân chủ tư sản lần thứ hai và cuộc cách mạng dân chủ tư sản lần thứ nhất ở Nga là:
A. Cách mạng diễn ra dưới sự lãnh đạo của chính đảng của giai cấp công nhân Nga.
B. Khởi nghĩa diễn ra với mục đích đấu tranh lật đổ ách thống trị của Nga hoàng.
C. Lực lượng cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân, binh lính và đông đảo nhân dân Nga.
D. Cách mạng thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ.
Câu 4. Tình hình chính trị đặc biệt ở Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 là:
A. Bộ máy chính quyền của giai cấp công, nông, binh được thành lập.
B. Chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ, nhà nước cộng hòa tư sản được thành lập.
C. có hai chính quyền song song tồn tại – Chính phủ tư sản lâm thời và các Xô viết đại biểu của công, nông và binh.
D. Nhân dân Nga ủng hộ chính phủ mới tiếp tục tham gia chiến tranh thế giới để giành lại những vùng lãnh thổ bị mất trong chiến tranh.
Câu 5. Ngày 25/10 (07/11) năm 1917, tại Nga đã diễn ra một sự kiện vô cùng quan trọng:
A. Lênin bí mật từ Phần Lan về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng.
B. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Lê-nin, nghĩa quân chiếm toàn bộ thủ đô Pê-tơ-rô-grát, trong đó có Cung điện Mùa Đông.
C. Chính phủ lâm thời sụp đổ, khởi nghĩa giành thủ đô.
D. khởi nghĩa thắng lợi ở Mát-xcơ-va.
câu 6. Cách mạng Tháng Mười Nga là:
A. Cách mạng dân chủ tư sản
B. cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
C. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
D. cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành được thắng lợi.
Hướng dẫn mọi người làm bài tập về nhà:

Tham Khảo Thêm:  Phân dạng trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số (2019) – Trần Duy Thúc

Đầu tiên

2

3

4

5

6

BỎ

một cách dễ dàng

một cách dễ dàng


Bài tập 2 trang 53 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Nối khoảng thời gian ở cột A với cách dùng ở cột B sao cho phản ánh đúng lịch sử nước Nga 1917-1918.

hoặc

BỎ

  1. tháng 2 năm 1917

A, Các Bộ trưởng của Chính phủ lâm thời bị bắt, Chính phủ lâm thời hoàn toàn sụp đổ.

  1. 24 tháng 10 (6 tháng 11) – 1917

B, Cách mạng dân chủ tư sản Nga lần thứ hai nổ ra và thắng lợi.

  1. Đêm 25-10 (07-11)-1917

C, Cách mạng xã hội chủ nghĩa thần thánh lần thứ mười thắng lợi ở Trung Quốc.

  1. Vào đầu năm 1918

D, quân nổi dậy đã chiếm được toàn bộ Petrograd và bao vây Cung điện Mùa Đông.

hướng dẫn bài tập về nhà
Tham gia: 1-B ; 2 chiều; 3-A; 4-C


Bài tập 3 trang 54 Sách bài tập (SBT) Truyện 8

Nối ô I và II để phản ánh nội dung và tầm quan trọng to lớn của Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga (ô giữa có thể nối ô I và II).

Hướng dẫn bài tập về nhà:

Kết nối: I-1,2,4,8; II- 1, 3, 5, 6, 7, 9


Bài tập 4 trang 54 Sách bài tập (SBT) Truyện 8

Vì sao ở Nga Năm 1917 diễn ra hai cuộc cách mạng.

Hướng dẫn bài tập về nhà:

Cách mạng tháng Hai năm 1917 (theo lịch Nga) là một cuộc cách mạng tư sản. Sau cuộc cách mạng này, hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ lâm thời tư sản và Chính phủ Xô viết. Sự tồn tại song song này hoàn toàn không thuận lợi cho sự phục hồi sau khủng hoảng và phát triển kinh tế của Nga. Vì vậy Lênin đã làm cuộc Cách mạng Tháng Mười (tức là cuộc cách mạng của chính quyền Xô Viết lật đổ chính quyền tư sản lâm thời).

Tham Khảo Thêm:  Bộ Ảnh Cưới Tràn Ngập Tiếng Cười Vui Và Đẹp

Quyết định này đã mang lại thắng lợi to lớn cho chính quyền Xô viết, tạo tiền đề cho sự phát triển và bảo vệ nhà nước Nga mới.


Bài tập 6 trang 54 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Nêu ý nghĩa lịch sử của ?

Hướng dẫn bài tập về nhà:

Cách mạng Tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của đất nước và số phận của hàng triệu người dân Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc cách mạng đã đưa những người công nhân lên nắm chính quyền, xây dựng một chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa, trên một đất nước rộng lớn, chiếm 1/6 diện tích bề nổi của đất nước.
Tiếng vang của Cách mạng Tháng Mười đã vượt ra khỏi biên giới nước Nga.
Đó là vào năm 1919, nhà văn Mỹ John Reese đã xuất bản tác phẩm Mười ngày làm chấn động thế giới, kể lại các sự kiện của Cách mạng Tháng Mười ở Nga.
Cuốn sách đã được phổ biến rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới.
Cách mạng Tháng Mười đã dẫn đến những biến đổi lớn trên thế giới và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, của công nhân và các dân tộc bị áp bức, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước. .

Tham Khảo Thêm:  Giáo án tiếng Việt 1: Tuần 14

Bài tập 5 trang 55 Sách bài tập (SBT) Truyện 8

Lênin có vai trò như thế nào đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917?

Hướng dẫn bài tập về nhà:

Vai trò của Lênin đối với cách mạng tháng Mười Nga: đó là vai trò vĩ đại của một nhà lãnh đạo giương cao ngọn cờ cách mạng ở Nga.
Lê-nin là người trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng Tháng Mười với trọng trách to lớn trong Quốc tế Cộng sản.
Với Luận cương tháng Tư và Luận cương của Đảng Cộng sản, Lênin đã vạch ra một đường lối rõ ràng cho Cách mạng Tháng Mười Nga sau Cách mạng Tháng Hai năm 1917.
Về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Nga:
– Với chính sách kinh tế mới thay cho chính sách cộng sản thời chiến, Lênin đã sáng suốt vực dậy nền kinh tế Nga sau chiến tranh (vốn bị tàn phá nặng nề), từng bước thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam, Nga, khôi phục vị thế trên trường quốc tế.
– Lênin đặc biệt quan tâm đến vai trò và quyền lợi của giai cấp công nhân trước và sau chiến tranh nên được quần chúng nhân dân ủng hộ nhiệt tình.

giaibaitap.me

5/5 – (96 phiếu bầu)

Bài viết 15: Cách mạng Tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng (1917 – 1921) – SBT appeared first on Cakhia TV

Trên đây là bài viết Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) – SBT của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *