Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) – SBT

Rate this post

Bài tập 1 trang 55 Sách bài tập Lịch Sử (SBT) 8

Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Câu hỏi 1. Nước Nga Xô Viết bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước từ năm 5.
A. 1917
B.Năm 1918
C. 1920
D. 1921
Câu 2. Ý không phản ánh chính xác tình hình nước Nga khi nước này bắt đầu công cuộc khôi phục đất nước sau chiến tranh là:
A. đất nước bị phá hủy
B. kinh tế bị sa sút nghiêm trọng so với trước chiến tranh
C. bọn phản cách mạng ráo riết chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nước
D. sau thất bại của can thiệp vũ trang vào Nga, 14 nước đế quốc buộc phải công nhận nước Nga Xô viết.
Câu 3. Xây dựng đất nước trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, Đảng Bolshevik đã làm được
A. Sắc lệnh hòa bình
B. sắc lệnh đất đai
C. Chính sách kinh tế mới
D. chính trị cộng sản thời chiến
Câu 4. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào thời điểm
A. Tháng 10 năm 1917
B. Tháng 10 năm 1921
C. Tháng 11 năm 1922
D. Tháng 12 năm 1922
Câu 5. Mở đầu thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô là nước có nền kinh tế
A. nền nông nghiệp lạc hậu
B. phát triển công nghiệp
C. công-nông nghiệp tiên tiến
D. xếp vào loại trung bình ở châu Âu.
Câu 6. Nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Liên Xô trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1914) là
A. cơ sở vật chất xây dựng chủ nghĩa xã hội
B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
C. cải tiến nông nghiệp, thể chế hóa nông nghiệp
D. cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế
Câu 7. Đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô là
A. Đầu tư phát triển các thành phần kinh tế
B. Ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp, tạo tiền đề phát triển công nghiệp.
C. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, trọng tâm là công nghiệp chế tạo máy móc, công cụ, máy nông nghiệp, công nghiệp quốc phòng, v.v.
D. Ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ, tạo tiền đề phát triển các ngành kinh tế khác.
Câu 8. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, thành tựu lớn nhất mà Liên Xô đạt được là
A. Vương quốc vươn lên trở thành cường quốc công nghiệp hàng đầu châu Âu và đứng thứ hai thế giới sau (Mĩ).
B. Hoàn thành cải cách và tập thể hóa nông nghiệp
C. sự trở lại của nền nông nghiệp hộ sản xuất nhỏ đối với nền nông nghiệp sản xuất lớn.
D. xây dựng nền văn hóa tiên tiến, nền giáo dục hiện đại.
hướng dẫn bài tập về nhà

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

một cách dễ dàng

một cách dễ dàng

một cách dễ dàng

hoặc

BỎ

hoặc


Bài tập 2 trang 57 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để làm rõ nội dung và tác dụng của Chính sách kinh tế mới (NEP).

Hướng dẫn bài tập về nhà:


Bài tập 3 trang 57 Sách bài tập Lịch Sử (SBT) 8

Tham Khảo Thêm:  Top 9 sự thật về hành tinh này mà trường học không bao giờ dạy bạn

Hãy điền nội dung các sự kiện lịch sử Nga-Xô ở cột bên phải cho phù hợp với mốc thời gian ở cột bên trái.

thời gian

Nội dung sự kiện

tháng 3 năm 1921

tháng 12 năm 1922

1925

từ 1928-1932

từ 1933 đến 1937

từ năm 1937

tháng 6 năm 1941

Hướng dẫn bài tập về nhà:

thời gian

Nội dung sự kiện

tháng 3 năm 1921

tháng 3 năm 1921 Đảng Bolshevik quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lênin khởi xướng.

tháng 12 năm 1922

Hội nghị Văn bản toàn Nga tuyên bố thành lập gánh nặng cộng hòa thành phố nhà nước

1925

Zinoviev và Kamenev phản đối các chính sách cứng rắn của Stalin và tìm cách khơi dậy vấn đề di chúc của Lenin

từ 1928-1932

Nga Xô viết rừng VÀO TRONG cuộc khủng hoảng. … lâu dài

từ 1933 đến 1937

kế hoạch 5 NĂM lần thứ hai

từ năm 1937

Liên Xô tiếp tục thực hiện phương án 5 NĂM ba lần

tháng 6 năm 1941

Đức tấn công vào ở Liên Xô 22/tháng 6 năm 1941.


Bài tập 4 trang 57 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Vì sao nói nước Nga thực hiện Chính sách kinh tế mới?

Hướng dẫn bài tập về nhà:

1. Chính sách kinh tế mới

Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nền kinh tế quốc dân bị thiệt hại nặng nề, tình hình chính trị mất ổn định, các thế lực phản cách mạng chống phá ráo riết, gây bạo loạn ở nhiều nước.

Trong bối cảnh đó, tháng 3-1921, Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I. Lê-nin khởi xướng, trong đó có các chính sách lớn về nông nghiệp, công nghiệp và thương mại tiền tệ.

Trong nông nghiệp, nhà nước thay thế việc trưng thu lương thực dư thừa bằng thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. Sau khi nộp thuế xác định trước vụ gieo trồng, nông dân được quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường.

Về công nghiệp, nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân thuê hoặc xây dựng xí nghiệp nhỏ (dưới 20 công nhân) dưới sự kiểm soát của nhà nước; khuyến khích vốn nước ngoài đầu tư và kinh doanh tại Nga. Nhà nước sở hữu các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp, giao thông, ngân hàng, ngoại thương. Nhà nước điều tiết tổ chức và quản lý sản xuất công nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp chuyển sang chế độ kinh tế tự hạch toán, cải tiến chế độ tiền lương để nâng cao năng suất lao động.

Trong lĩnh vực thương mại và tiền tệ, khu vực tư nhân được tự do mua bán, trao đổi, mở lại thị trường, khôi phục và củng cố mối liên kết giữa thị trấn và quốc gia. Năm 1924, nhà nước phát hành đồng rúp mới để thay thế đồng rúp cũ.

Với việc thực hiện Chính sách kinh tế mới, chỉ sau một thời gian ngắn, nền kinh tế nước Nga Xô viết đã có những chuyển biến rõ rệt.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 trường THCS số 2 Trà Phong, Tây Trà năm 2013 – 2014

Bảng thống kê sản xuất một số sản phẩm kinh tế của nước Nga (1921-1923)

Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước thống nhất về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn có sự quản lý của Nhà nước. Với chính sách này, nhân dân Liên Xô đã vượt qua khó khăn to lớn, hăng hái sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế. Cho đến nay, Chính sách kinh tế mới đã để lại nhiều kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế giới.

2. Thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi các dân tộc trên lãnh thổ Liên Xô phải liên hệ chặt chẽ với nhau để tăng cường sức mạnh về mọi mặt. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Lênin, Đại hội Xô viết toàn Liên bang lần thứ nhất họp vào cuối tháng 12 năm 1922 đã tuyên bố thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết). Liên Xô), bao gồm bốn nước cộng hòa Xô viết đầu tiên, cụ thể là Nga, Ukraine, Belarus và Transcaucasia.

Mặc dù có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, dân số và diện tích giữa các nước cộng hòa, nhưng tư tưởng chỉ đạo chủ yếu của Lênin trong quá trình thành lập Liên Xô là bình đẳng về mọi mặt và các dân tộc tự quyết, tương trợ vì mục tiêu chung là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Ngày 21 tháng 1 năm 1924, Lênin, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Liên Xô, từ trần. Đó là một tổn thất to lớn đối với nhân dân Liên Xô, giai cấp công nhân quốc tế và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Sau khi Lênin qua đời, Stalin lên thay, tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Liên Xô từ năm 1924 đến năm 1953.


Bài tập 5 trang 58 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Tại sao Liên Xô tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ngay sau khi kết thúc công cuộc khôi phục kinh tế?

Hướng dẫn bài tập về nhà:

Bởi vì:

Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các nước tư bản phương Tây: nông nghiệp chiếm trên 2/3 tổng sản phẩm quốc dân, máy móc phải nhập khẩu. Vì vậy, để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải tiến hành nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
Trong những năm 1926 – 1929, nhân dân Liên Xô đã tập trung mọi tâm sức, bước đầu thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, trọng tâm là công nghiệp chế tạo máy. dụng cụ, công nghiệp năng lượng (điện, than, dầu mỏ), công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp và công nghiệp quốc phòng.
Cùng với nhiệm vụ công nghiệp hóa, Liên Xô tiến hành cải cách nông nghiệp, thu hút đông đảo nông dân tham gia nông trường tập thể.

Tham Khảo Thêm:  Đoạn văn phân tích khổ 1 bài Đoàn thuyền đánh cá

Bài tập 6 trang 58 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925-1941 diễn biến như thế nào?

Hướng dẫn bài tập về nhà:

Sau khi khôi phục kinh tế, Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các nước tư bản phương Tây: nông nghiệp chiếm trên 2/3 tổng sản phẩm quốc dân, máy móc phải nhập khẩu. Vì vậy, để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải tiến hành nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
Trong những năm 1926-1929, nhân dân Liên Xô đã tập trung mọi tâm sức, bước đầu thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, trọng tâm là công nghiệp chế tạo máy. dụng cụ, công nghiệp năng lượng (điện, than, dầu mỏ), công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp và công nghiệp quốc phòng.
Cùng với nhiệm vụ công nghiệp hóa, nhân dân Liên Xô tiến hành đổi mới nông nghiệp, thu hút đông đảo nông dân tham gia các nông trường tập thể.

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô được thực hiện theo kế hoạch 5 năm. Kế hoạch mỗi năm đều có những mục tiêu kinh tế – xã hội cụ thể, đánh dấu từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Liên Xô. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932) và lần thứ hai (1933 – 1937) đã hoàn thành trước thời hạn.

Trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt. Đến năm 1936, về sản xuất công nghiệp, Liên Xô đứng đầu châu Âu và thứ hai thế giới (sau Mỹ). Công cuộc tập thể hóa nông nghiệp chấm dứt. Nhân dân Liên Xô đã xây dựng một nền nông nghiệp tập thể hóa, cơ giới hóa và quy mô lớn.

Về văn hóa, giáo dục, Liên Xô đã xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho toàn dân, phổ cập trung học cơ sở ở các thành phố. Các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học nghệ thuật cũng đạt được nhiều thành tựu to lớn,…
Về xã hội, các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp công nhân là công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức mới xã hội chủ nghĩa.
Từ năm 1937, Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba. Tháng 6-1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô, nhân dân Liên Xô buộc phải ngừng xây dựng đất nước để tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

giaibaitap.me

5/5 – (113 phiếu bầu)

Bài 16: Liên Xô xây dựng CNXH (1921 – 1941) – SBT appeared first on Cakhia TV

Trên đây là bài viết Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) – SBT của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *