Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Rate this post

Câu 1 – Phần I – Bài 17 – Trang 88 – SGK Lịch Sử 8

Sử dụng bảng thống kê (SGK trang 88), em nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp của Anh, Pháp, Đức?

Hướng dẫn.

Bình luận.

Sản xuất công nghiệp của các nước tăng trưởng nhanh, hàng hóa dư thừa.


Câu 2 – Phần I – Bài 17 – Trang 89 – SGK Lịch Sử 8

Kết quả và hạn chế của Cách mạng tháng 11 ở Đức là gì?

Hướng dẫn.

kết quả:

Chế độ quân chủ bị lật đổ. Theo gương cách mạng Nga, các Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập ở nhiều nước.
Cách mạng tháng 11 năm 1918 dẫn đến việc thành lập nhà nước cộng hòa tư sản ở Đức. Tháng 12-1918, Đảng Cộng sản Đức được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng.

Giới hạn:

Nhưng cuối cùng, mọi thành quả của cách mạng đều rơi vào tay giai cấp tư sản.


Câu 3 – Phần I – Bài 17 – Trang 89 – SGK Lịch Sử 8

Quốc tế Cộng sản ra đời trong hoàn cảnh nào?

Hướng dẫn.

Trong những năm 1918-1923, cao trào cách mạng nổ ra ở hầu khắp châu Âu, nhất là ở Đức.

Vào mùa thu năm 1918, nước Đức bại trận rơi vào tình trạng khủng hoảng về mọi mặt. Ngày 9 tháng 11 năm 1918, một cuộc tổng đình công nổ ra ở Béc-lin, sau đó biến thành cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân và các tầng lớp nhân dân thủ đô. Chế độ quân chủ bị lật đổ. Theo gương cách mạng Nga, các Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập ở nhiều nước. Nhưng cuối cùng, mọi thành quả của cách mạng đều rơi vào tay giai cấp tư sản.
Cách mạng tháng 11 năm 1918 dẫn đến việc thành lập nhà nước cộng hòa tư sản ở Đức. Tháng 12-1918, Đảng Cộng sản Đức được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng. Trong những năm 1919 – 1923. ở Đức phong trào cách mạng vẫn tiếp tục bùng nổ.

Các phong trào cách mạng cũng phát triển mạnh ở Hungary và các nước châu Âu khác. Qua cao trào cách mạng 1918-1923, nhiều đảng cộng sản ra đời: Đảng Cộng sản Hungari (1918), Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Anh (1920). Đảng Cộng sản Ý (1921)…
Sự phát triển của phong trào cách mạng ở châu Âu nói riêng cũng như trên thế giới nói chung đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo cách mạng đi đúng hướng.
Với sự hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga, ngày 2-3-1919, Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản (còn gọi là Quốc tế thứ ba) đã được khai mạc tại Mát-xcơ-va. Quốc tế Cộng sản trở thành tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

Tham Khảo Thêm:  Nghị luận xã hội về thói quen xấu và thói quen tốt

Câu 1 – Phần II – Bài 17 – Trang 90 – SGK Lịch Sử 8

Qua lược đồ (hình 62 – SGK trang 90), em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Anh và Liên Xô trong những năm 1929-1933?

Hướng dẫn.

Bình luận:

– Tình hình sản xuất ở Vương quốc Anh bị đình trệ do dư thừa hàng hóa, người dân không có tiền để mua.

Tình hình sản xuất ở Liên Xô tăng lên do tiến độ cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội.


Câu 2 – Mục II – Bài 17 – Trang 90 – SGK Lịch Sử 8

Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Đức là gì?

Hướng dẫn.

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã phá hủy nước Đức. Để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế và phong trào cách mạng đang phát triển, giai cấp tư sản cầm quyền quyết định đưa Hitler – lãnh tụ của Đảng Quốc xã lên cầm quyền, Đảng Cộng sản Đức quyết tâm tiến hành chiến tranh, nhưng điều này không làm quá trình ngừng lại. Ngày 30 tháng 1 năm 1933, Hitler trở thành thủ tướng và nhanh chóng biến nước Đức thành lò lửa chiến tranh.


Câu 3 – Mục II – Bài 17 – Trang 92 – SGK Lịch Sử 8

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại chủ nghĩa phát xít ở Pháp?

Hướng dẫn.

Tại sao ở Pháp:

Đảng cộng sản Pháp lập tức vận động công nhân xuống đường đấu tranh đánh bại quân phát xít. Tháng 5 năm 1935, một cuộc đấu tranh quần chúng chống chủ nghĩa phát xít đã nổ ra với sự tham gia của Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội và nhiều đảng phái, tổ chức chính trị khác.
Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5 – 19.36, Mặt trận bình dân Pháp giành thắng lợi. Chính phủ Mặt trận Bình dân Pháp được thành lập và thi hành một loạt chính sách tiến bộ trong những năm 1936-1939.


Bài 1 – Trang 92 – SGK Lịch Sử 8

Hãy nêu những nét chung về tình hình châu Âu trong những năm 1918 – 1929.

Hướng dẫn.

Tham Khảo Thêm:  Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 12: Life on other planets

Tình hình chung:

Do kết quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, tình hình châu Âu có nhiều biến động. Đó là sự xuất hiện của một số quốc gia mới trên cơ sở sự tan rã của Đế quốc Áo-Hung và sự thất bại của nước Đức.
Trong những năm 1918 – 1923, các nước châu Âu kể cả bên thắng và bên thua đều bị suy sụp về kinh tế.
Pháp tuy thắng trận nhưng bị thiệt hại rất nặng nề: 1,4 triệu người chết, 10 tỉnh công nghiệp phát triển nhất bị tàn phá; Tổng thiệt hại về vật chất lên tới 200 tỷ franc… Nước Đức bại trận 1,7 triệu người chết, mất toàn bộ thuộc địa,phải nhường 1/8 lãnh thổ cho quân thắng trận và phải bồi thường chiến phí nặng nề.

Một cao trào cách mạng nổ ra ở các nước châu Âu trong thời gian này đã làm cho bộ máy thống trị của giai cấp tư sản lâm vào tình trạng mất ổn định, thậm chí khủng hoảng trầm trọng như ở Đức và Hungari.
Trong những năm 1924 – 1929, chính phủ tư sản các nước hoãn cao trào cách mạng, củng cố nền thống trị kinh tế, sau khi khôi phục trình độ sản xuất trước chiến tranh, từ năm 1924, sản xuất công nghiệp ra đời, phát triển nhanh chóng.


Bài 2 – Trang 92 – SGK Lịch Sử 8

Quốc tế Cộng sản có đóng góp như thế nào đối với phong trào cách mạng thế giới 1929-1943?

Trả lời.

Đóng góp của Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới những năm 1919 – 1943: Trong suốt thời gian tồn tại, Quốc tế Cộng sản đã tổ chức 7 kỳ đại hội, xác định đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kỳ của cách mạng thế giới.
– Tại Đại hội II (1920) Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa được thông qua, góp phần giúp nhân dân các nước thuộc địa tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc đúng đắn.
– Tại Đại hội VII. Quốc tế Cộng sản đã chỉ rõ sự nguy hiểm của chủ nghĩa phát xít và kêu gọi các đảng cộng sản tích cực đấu tranh lập mặt trận nhân dân hợp lực chống phát xít và chống chiến tranh.


Bài 3 – Trang 92 – SGK Lịch Sử 8

Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đối với các nước tư bản châu Âu.

Tham Khảo Thêm:  Nghị luận xã hội 200 chữ về vai trò của Internet trong cuộc sống hôm nay

Trả lời.

Năm 1929. Khủng hoảng kinh tế bùng nổ trong thế giới tư bản và kéo dài đến năm 1933.
Đây là cuộc khủng hoảng “của thừa” do sản xuất ồ ạt, chạy đua vì lợi nhuận trong những năm 1924 – 1929. Dẫn đến dư thừa hàng hóa trong khi công nhân không có tiền mua.

Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa. Mức sản xuất đã bị đẩy lùi hàng thập kỷ. Hàng trăm triệu người (công nhân, nông dân và gia đình họ) rơi vào cảnh đói nghèo.
Một số nước tư bản châu Âu như Anh, Pháp… đã tìm cách thoát khỏi khủng hoảng bằng các chính sách cải cách kinh tế – xã hội. Trong khi đó, các nước Đức, I-ta-li-a (và Nhật Bản ở châu Á) đã thực hiện chế độ thống trị phát xít và tiến hành chiến tranh để phân chia lại thế giới.
Cuộc khủng hoảng kinh tế đã phá hủy nước Đức. Để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế và phong trào cách mạng đang phát triển, giai cấp tư sản cầm quyền quyết định đưa Hitler – lãnh tụ của Đảng Quốc xã lên cầm quyền, Đảng Cộng sản Đức quyết tâm tiến hành chiến tranh, nhưng điều này không làm quá trình ngừng lại. Ngày 30 tháng 1 năm 1933, Hitler trở thành thủ tướng và nhanh chóng biến nước Đức thành lò lửa chiến tranh.


Bài 4 – Trang 92 – SGK Lịch Sử 8

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Trả lời:

Chủ nghĩa phát xít thắng ở Đức nhưng thất bại ở Pháp:
– Ở Đức: Đảng Cộng sản đấu tranh kiên quyết, nhưng không ngăn chặn được quá trình phát xít hóa.
– Ở Pháp: Đảng Cộng sản đã vận động quần chúng, tập hợp mọi lực lượng trong Mặt trận nhân dân chống phát xít và thực hiện hàng loạt chính sách tiến bộ. Kết quả Mặt trận bình dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5 – 1936 và Chính phủ Mặt trận bình dân Pháp được thành lập.

giaibaitap.me

5/5 – (57 phiếu)

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) appeared first on Cakhia TV

Trên đây là bài viết Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *