Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Rate this post

Dựa vào hình 22 (SGK trang 93), hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp và xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành này.

Trả lời:

– Về cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt (2005): cây lương thực chiếm tỷ trọng cao nhất (59,2%), tiếp đến là cây công nghiệp (23,7%). Tiếp theo là cây rau (8,3%), cây ăn quả (7,3%), cây khác (1,5%).

– Từ năm 1990 đến năm 2005, cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt chuyển dịch theo hướng:

+ Tỷ trọng GTSX cây lương thực giảm mạnh từ 67,1% (1990) xuống 59,2% (2005), giảm 7,9%.

+ Tăng tỷ trọng giá trị sản xuất rau đậu từ 7,0% (1990) lên 8,3% (2005), tăng 1,3%.

+ Tỷ trọng giá trị sản xuất cây công nghiệp tăng nhanh từ 13,5% (1990) lên 23,7% (2005), tăng 10,2%.

+ Giảm tỷ trọng giá trị sản xuất cây ăn quả từ 10,1% (1990) xuống 7,3% (2005), giảm 2,8%.

+ Giảm tỷ trọng giá trị sản xuất cây khác từ 2,3% (1990) xuống 1,5% (2005), giảm 0,8%.


Hãy xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Tập bản đồ Địa lí Việt Nam) hai đồng bằng lớn của nước ta và đồng bằng nhỏ hẹp ven biển Trung Bộ.

Trả lời:

– Hai đồng bằng châu thổ lớn: Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

– Ruộng hẹp ven biển miền Trung:

+ Đồng bằng Thanh – Nghệ – Tĩnh.

+ Đồng bằng Bình – Trị – Thiên.

+ Đồng bằng Nam Bộ – Ngãi – Định.

+ Đồng bằng Phú Yên – Khánh Hòa.

+ Đồng bằng Ninh Thuận – Bình Thuận.


Dựa vào kiến ​​thức đã học, hãy nêu một số cánh đồng lúa nổi tiếng ở miền núi, ở Trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên.

Trả lời:

Một số ruộng lúa nổi tiếng ở miền núi và trung du Bắc Bộ: Than Uyên, Nghĩa Lộ, Điện Biên, Trùng Khánh, v.v.

MỘT số cánh đồng lúa nổi tiếng Cuộc sống Tây Nguyên: An Khê, Krông Pách,…


Vì sao cây công nghiệp lâu năm ở nước ta giữ vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp?

Trả lời:

Cây công nghiệp lâu năm ở nước ta giữ vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp vì những lý do sau:

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Tập đọc Cái gì quý nhất, Tiếng Việt lớp 5

– Nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm: Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

– Có diện tích đất feralit (phát triển trên đá bazan, đá vôi và các loại đá mẹ khác) cùng với nhiều loại đất khác như đất phù sa xám, đất phù sa bồi v.v… thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp lâu năm . thời gian, năm.

+ Nguồn công việc dồi dào.

+ Có mạng lưới các nhà máy công nghiệp chế biến nguyên liệu thực vật công nghiệp….

+ Nhu cầu nông sản trong và ngoài nước rất lớn và là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta.

– Cây công nghiệp lâu năm có giá trị cao.


Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta.

Trả lời:

– Thức ăn chăn nuôi từ 3 nguồn:

+ Thức ăn tự nhiên (đồng cỏ).

+ Sản phẩm của ngành nông nghiệp và phụ phẩm của ngành nuôi trồng thủy sản.

+ Thực phẩm chế biến công nghiệp.

– Nước ta có diện tích đồng cỏ khá lớn với khoảng 350.000 ha. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, đồng cỏ tươi tốt quanh năm, tốc độ phát triển nhanh, thuận lợi cho phát triển các loại gia súc ăn cỏ như trâu, bò, ngựa, dê, cừu, v.v. Các đồng cỏ chính tập trung chủ yếu ở vùng núi cao, trung du phía Bắc và Tây Nguyên. Bắc Trung Bộ, tạo thế mạnh về chăn nuôi ở các vùng này. Tuy nhiên, đồng cỏ ở nước ta có nhiều loại cỏ tạp, khó cải tạo, hiện vẫn chăn thả tràn lan, năng suất thấp..

– Một phần rất lớn thức ăn cho gia súc được lấy từ ngành trồng trọt. Nhờ đảm bảo tốt an ninh lương thực cho người dân, nhiều loại cây lương thực đã được dành cho chăn nuôi, ổn định diện tích đất cho chăn nuôi. Trên cơ sở này chăn nuôi lợn, gia cầm có điều kiện phát triển mạnh. Hàng năm có khoảng 13-14 nghìn tấn bột cá được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Công nghệ 11 bài 9: Bản vẽ cơ khí

– Chế biến thức ăn chăn nuôi ngày càng phổ biến ở cả miền xuôi và miền núi. Nhờ đó, chăn nuôi theo hình thức công nghiệp đã tạo điều kiện cho hộ gia đình làm ăn phát đạt.


Tại sao nói đảm bảo an ninh lương thực là cơ sở của đa dạng hóa nông nghiệp?

Trả lời:

Đa dạng hóa nông nghiệp ở nước ta là phát triển chăn nuôi, cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả. Đặc biệt, do hiệu quả kinh tế cao nên cây công nghiệp, nhất là cây công nghiệp dài ngày được phát triển với quy mô lớn. Đây là loại cây cho thu hoạch sản phẩm sau một thời gian dài, người sản xuất cần đảm bảo nguồn thực phẩm.


Chứng minh việc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta.

Trả lời:

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và cây ăn quả sẽ:

– Cho phép tận dụng tiềm năng của các vùng sinh thái để phát triển nông nghiệp, nhờ đó các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên được phát huy trong nền nông nghiệp nhiệt đới.

– Đẩy mạnh sản xuất nông sản xuất khẩu (cà phê, cao su, hồ tiêu, hạt điều, trái cây,…).


Dựa vào bảng số liệu về sản lượng cà phê (nhân) và lượng cà phê xuất khẩu qua một số năm trang 97 SGK, hãy phân tích diễn biến sản xuất cà phê nhân và lượng cà phê xuất khẩu từ năm 1980 đến năm 2005.

Sản lượng cà phê (vụ) và lượng xuất khẩu qua các năm

(Đơn vị: nghìn tấn)

-Từ năm 1980 đến năm 2005, sản lượng cà phê tăng, từ 8,4 nghìn tấn (1980) lên 752,1 nghìn tấn (2005), tăng 89,5 lần do sự phát triển của các vùng chuyên canh cà phê ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

-Sản lượng cà phê tăng khá từ năm 1995 trở lại đây do diện tích cà phê được mở rộng mạnh và yếu tố thị trường. Tuy nhiên, hạn hán kéo dài trong mùa khô ảnh hưởng đến sản lượng cà phê. Điều này có thể được nhìn thấy trong sự suy giảm sản lượng cà phê vào năm 2005.

Tham Khảo Thêm:  Bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản (tôm, cá)

-Khối lượng cà phê xuất khẩu tăng nhanh, từ 4,0 nghìn tấn (1980) lên 912,7 nghìn tấn (2005), tăng 228,2 lần.

-Có năm sản lượng cà phê xuất khẩu lớn hơn sản lượng của năm đó (ví dụ 1995, 2005) do xuất khẩu gắn liền với lưu lượng kho từ vụ thu hoạch trước.


Dựa vào bảng dưới đây: hãy phân tích sự phát triển của ngành chăn nuôi và sự thay đổi cơ cấu sản lượng thịt các loại qua các năm 1996, 2000 và 2005.

Trả lời:

Sản xuất thịt các loại

(Đơn vị: nghìn tấn)

– Diễn biến:

+ Chăn nuôi các loại: đại gia súc (trâu, bò), tiểu gia súc (lợn,…), gia cầm.

+ Sản lượng thịt hơi các loại không ngừng tăng (năm 2005 gấp gần 2 lần năm 1996 và gấp 1,5 lần năm 2000), nhất là giai đoạn 2000 – 2005.

+ Trong các loại thịt (giai đoạn 1996 – 2005), tăng nhanh nhất là thịt lợn (gấp 2,1 lần), tiếp đến là thịt bò (2,0 lần), thịt gia cầm (1,5 lần) và cuối cùng là thịt trâu (1,2 lần).

– Thay đổi về sự sẵn có của thịt:

Cơ cấu sản lượng thịt các loại giai đoạn 1996 – 2000 (%)

NĂM

tổng cộng

thịt trâu

Thịt bò

Thịt lợn

Chim

1996

100,0

3,5

5.0

76,5

15,0

2000

100,0

2.6

5.1

76,5

15.8

2005

cười

2.1

5.1

81,4

11.4


+ Thịt bò có tỉ trọng khá ổn định trong cơ cấu (năm 1996: 5,0%, năm 2000: 5,1%, năm 2005: 5,1%) + Tỉ trọng sản lượng thịt trâu giảm, từ 3,5% (năm 1946) xuống còn 2,6%. . (2000) và 2,1% (2005).

+ Chăn nuôi lợn có tỉ trọng không đổi năm 1996, 2000 (76,5%) sau đó tăng lên 81,4% (2005).

+ Tỷ trọng thịt gia cầm tăng từ 15,0% (1996) lên 15,8% (2000), sau đó giảm xuống 11,4% (2005).

giaibaitap.me

5/5 – (73 phiếu)

Điều 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp lần đầu tiên xuất hiện trên Cakhia TV

Trên đây là bài viết Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *