Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII – SBT

Rate this post

Bài tập 1 trang 106 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân bùng nổ phong trào nông dân Tây Sơn?

A. Chế độ phong kiến ​​ở Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong khủng hoảng sâu sắc.

B. Đời sống nhân dân cực khổ.

C. Phong trào nông dân bị đàn áp.

D. Đất nước thống nhất nhưng chính quyền mới suy tàn.

Trả lời: DỄ DÀNG

2. Phong trào Tây Sơn nổ ra ở

A. năm 1771. C. năm 1789.

B. năm 1775. D. năm 1791.

Trả lời:

3. Phong trào Tây Sơn có đặc điểm là

A. kháng chiến chống ngoại xâm.

B. khởi nghĩa nông dân.

C. chiến tranh giải phóng dân tộc.

D. nội chiến.

Đáp án: BỎ

4. Thắng lợi quyết định của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm là

A. Bạch Đằng. C. Rạch Gầm – Xoài Mút.

B. Chi Lăng – Xương Giang. D. Ngọc Hồi – Đống Đa.

Trả lời:

5. Cuộc kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi

A. năm 1771. C. năm 1789.

B. năm 1785. D. năm 1791.

Trả lời:

6. Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Thanh thành công là

A. Nguyễn Nhạc.

B. Nguyễn Lữ.

C. Nguyễn Huệ

D. ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

Trả lời:

7. Thắng lợi quyết định của cuộc kháng chiến chống quân Thanh là ở

Sông A. Như Nguyệt. C. Ngọc Hồi – Đống Đa.

B. Chi Lăng – Xương Giang. D. Sông Bạch Đằng.

Trả lời:


Bài tập 2 trang 107 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 2. Điền thông tin đúng vào chỗ trống (…) trong các câu sau về phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước.

1. Đến giữa thế kỷ 18, chế độ phong kiến ​​Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong bước vào thời kỳ …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………………. ………. ..tổ quốc.

2. Đất nước………….hai miền, ruộng đất xâm phạm…………của nông dân,

thiên tai, nạn đói…………..thế là…………….. trở nên sâu sắc.

3. Năm 1771, nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân ở làng Tây Sơn (Bình Định) do ………… lãnh đạo. Sau nhiều năm giao tranh ác liệt, quân khởi nghĩa…………….. một phần nhà ngục Quảng Nam đã trở lại.

4. Từ sau chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, quân Tây Sơn đã cơ bản làm chủ

Năm 1786 – 1788, phong trào Tây Sơn lần lượt lật đổ ………… và diễn ra trong cả nước.

Trả lời:

1. Đến giữa thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến ​​Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong bước vào thời kỳ… (khủng hoảng)… Nhà nước không quan tâm… (đời sống)… nhân dân cản trở… (sự phát triển của)…dân tộc .

2. Đất nước….(chia làm)…hai miền, địa chủ giày xéo…(đất đai)…nông dân, thiên tai, đói kém…(tức giận)…Vì thế…(mâu thuẫn xã hội)… trở nên sâu sắc.

3. Năm 1771, nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân ở làng Tây Sơn (Bình Định) do…(3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ)… lãnh đạo. Sau nhiều năm kiên cường chiến đấu, quân khởi nghĩa đã…(sở hữu)… lại vùng đất từ ​​Quảng Nam.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Hoạt động hướng nghiệp lớp 11 – Chủ đề 2

4. Từ sau chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, quân Tây Sơn về cơ bản đã làm chủ toàn… (Nội Đảng)… Năm 1786 – 1788, phong trào Tây Sơn lần lượt lật đổ… (nhóm phong) kiến ​​Lê – Trịnh )… và làm chủ cả nước.


Bài tập 3 trang 108 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 3: Đánh giá đóng góp của phong trào Tây Sơn đối với sự thống nhất đất nước?

Trả lời:

– Lật đổ họ Nguyễn ở Đàng Trong:

+ Năm 1771 khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ, năm 1773 đánh chiếm Quy Nhơn.

+ Năm 1777, quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Nguyễn.

– Lật đổ chính quyền họ Trịnh – Để:

+ Năm 1786, Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc lật đổ chính quyền ông Trịnh.

+ Năm 1788, Nguyễn Huệ đem quân ra bắc lật đổ chính quyền vua Lê.

– Như vậy, chỉ sau 17 năm (1771 – 1788), phong trào Tây Sơn đã lần lượt tiêu diệt 3 tập đoàn phong kiến ​​Nguyễn – Trịnh – Lê, xóa bỏ sự phân chia Đàng Trong – Đàng Ngoài hơn 2 thế kỷ. Bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.


Bài tập 4 trang 108 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 4. Rút ra đặc điểm và phân tích nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789).

* Tính năng: …………………………………………………………………………..

* Phân tích nguyên nhân thắng lợi: …………………………………………………….

Trả lời:

* Tính năng:

Diễn ra ngay sau khi Quang Trung-Nguyễn Huệ lên ngôi, nổ ra trong thời gian ngắn chưa đầy 10 ngày, được coi là đỉnh cao của thiên tài quân sự Nguyễn Huệ, với lực lượng hơn hẳn địch. 10k so với 29.000). và đó là cuộc trường chinh thần tốc, là cuộc chiến tranh toàn dân chống giặc, trong đó đề cao vai trò của người nông dân và người lãnh đạo của họ. Cuộc kháng chiến này cũng chấm dứt thời kỳ đô hộ của các triều đại phong kiến ​​Trung Quốc.

* Phân tích nguyên nhân thắng lợi: .

uy thế và tài thao lược của Quang Trung; Lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân và nhân dân được phát huy cao độ: được sự đồng tình ủng hộ của quân dân và sĩ phu Bắc Hà.


Bài tập 5 trang 108 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 5. Bộ máy nhà nước dưới thời vua Quang Trung được tổ chức như thế nào?

Trả lời:

Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi lấy hiệu là Quang Trung. Hoàng đế Quang Trung tổ chức bộ máy nhà nước theo mô hình của các triều đại trước (Quân chủ chuyên chế) Đứng đầu triều đình là Hoàng đế. Công chúa Ngọc Hân (con vua Lê Hiển Tông) được phong làm Hoàng hậu Bắc Cung. Nguyễn Quang Toản được lập làm Thái tử. Hoàng đế nắm mọi quyền lực nhà nước trong tay. Trong sân có hai ban văn võ với các chức quan như tam công, tam thiếu, đại khí, đại công tử, đại tư mã, đại tư mã, đại tổng quản, đại đông li, đại tổng đốc. , thái li… Dưới các đại thần văn võ là 6 đạo đứng đầu là các thượng thư, hàn lâm, sử học viện, thái y viện, thái y viện, v.v.

Tham Khảo Thêm:  Bộ 10 đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 năm 2019 – 2020

Ở địa phương, đơn vị hành chính giống thời Lê nhưng tổ chức chặt chẽ hơn. Từ Quảng Nam trở ra bắc chia thành nhiều châu. Đứng đầu mỗi thành là một Trấn, do một quan quân giữ, giúp việc là Hiệp thành, phụ trách các quan, giúp nhà Trần quản lý hành chính, tư pháp, v.v.

Các đơn vị hành chính địa phương tùy thuộc vào thành phố là chính phủ, huyện, bang, đô thị. Ở cấp phủ, huyện có đôi quan quân sự, đứng đầu là quan văn võ và quản lý là văn tri. Đặc biệt ở cấp huyện có thêm các chức danh quản lý, giúp việc trái và phải. Nói chung có thị trưởng, ở đô thị có thị trưởng phụ trách quản lý hành chính.

Quang Trung thực hiện chế độ phong con trai cai quản các vùng quan trọng như quan Thụy phụ trách kinh thành phía Bắc, quan Ban đốc suất thành Thanh Hóa.

Hàng ngũ quan lại bao gồm những người thân thích của nhà vua, các tướng lĩnh quân đội Tây Sơn và các cựu chúa Lê tự nguyện hợp tác với Tây Sơn. Quang Trung rất kính trọng các nho sĩ này và giao cho họ những chức vụ quan trọng. Cán bộ được hưởng chế độ tô thuế, ở một số địa phương, một số cán bộ cấp cao có công được cấp thêm ruộng đất, nhưng không nhiều.


Bài tập 6 trang 109 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 6 . Để khôi phục và phát triển kinh tế, triều đại Quang Trung đã làm gì? Trong lĩnh vực văn hóa – giáo dục, nhà nước đã có những chính sách và biện pháp như thế nào?

– Thuộc kinh tế: ……………………………………………………..

– Văn hóa – giáo dục:………………………………………………………..

Trả lời:

– Thuộc kinh tế:

+ Sắc lệnh kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sổ sách nhà cửa => những người bị ly tán phải trở về thành phố làm ăn, giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang.

+ Bỏ hoặc giảm nhiều thứ thuế, thủ công nghiệp và thương nghiệp dần được khôi phục.

+ Mở mang cửa ải, buôn bán buôn bán. -> Hàng hóa không ngừng nghỉ, tốt cho sức khỏe con người.

Về văn hóa – giáo dục:

+ Tổ chức lại giáo dục và thi cử

+ Công bố “Chuẩn mực học tập”, các huyện, thành phố được Nhà nước khuyến khích mở trường; sử dụng chữ Nôm làm văn tự chính thức của nhà nước.

Tham Khảo Thêm:  Dàn ý Cảm nhận hình tượng tiếng đàn trong Đàn ghi ta của Lor-ca

Bài tập 7 trang 109 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 7. Nguyễn Huệ (Quang Trung) có vai trò gì trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm và Thanh?

Trả lời:

Nguyễn Huệ là một quân sư tài ba. Trong hoạt động quân sự, chủ động tập trung lực lượng đánh vào các mục tiêu chiến lược quan trọng nhất, tác chiến liên tục, bất ngờ, nhanh chóng, quyết liệt làm cho địch không kịp đối phó.

Nguyễn Huệ còn là một nhà chính trị sáng suốt. Từ mục tiêu trước mắt của phong trào nông dân là đánh đổ ách áp bức Trịnh – Nguyễn, Nguyễn Huệ đã ý thức rõ nhiệm vụ thống nhất đất nước và đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Trong suốt 17 năm hoạt động sôi nổi và liên tục, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã lập được nhiều thắng lợi rực rỡ, lập nên những công trạng hiển hách:

– Lật đổ các chính quyền phong kiến ​​phản động Nguyễn – Trịnh – Lê.

– Muốn xóa bỏ sự chia cắt đất nước, trước hết phải khôi phục sự thống nhất của dân tộc.

– Đánh bại các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

Đặc biệt không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. Quang Trung đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước của nhân dân và ý chí quyết thắng của quân sĩ. Trong cuộc đấu tranh chống các tập đoàn Nguyễn – Trịnh – Lê, các thủ lĩnh Tây Sơn đã có những hoạt động phù hợp với nguyện vọng của dân nghèo, có sách lược, sách lược đúng đắn để tập hợp các tầng lớp trong xã hội. Trong các cuộc kháng chiến chống Xiêm, chống Thanh, Quang Trung đã phát huy trí dũng của quân sĩ, chớp thời cơ, lợi dụng chỗ yếu của địch. Từ đó, ông chủ động mở những trận đánh quyết định một cách nhanh chóng, bất ngờ khiến quân địch không kịp đối phó.

Quang Trung là một lãnh tụ nông dân kiệt xuất, thiên tài quân sự và chính trị. Ông là vị anh hùng dân tộc vĩ đại của dân tộc ta ở thế kỷ 16, góp phần và mở đầu cho công cuộc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm chia cắt.

giaibaitap.me

5/5 – (84 phiếu bầu)

Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp dựng nước, giữ nước cuối thế kỷ 18 – SBT appeared first on Cakhia TV

Trên đây là bài viết Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII – SBT của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *