Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII – SBT

Rate this post

Bài tập 1 trang 109 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

1. Vào thế kỉ XVI – XVIII, tôn giáo mới nào du nhập vào Việt Nam?

A. Nho giáo. C. Đạo Phật

B. Đạo giáo. D. Thiên chúa giáo.

Trả lời: DỄ DÀNG

2. Vào các thế kỷ XVI-XVIII, nhà nước phong kiến ​​Việt Nam tiến hành khôi phục Phật giáo và Đạo giáo bằng

A. xây thêm chùa chiền.

B. Những ngôi chùa lớn được quan tâm xây dựng, sửa chữa.

D. Nhân dân và quan viên góp công xây dựng, sửa chữa miếu.

D. tất cả những điều trên đều đúng.

Trả lời: DỄ DÀNG

3. Thiên chúa giáo truyền bá vào nước ta qua

A. Thương nhân phương Tây.

B. Giáo sĩ phương Tây.

C. Thương nhân Trung Quốc.

D. Nhà truyền giáo Nhật Bản.

Đáp án: BỎ

4. Chữ Quốc ngữ ra đời lúc đầu là do nhu cầu

A. truyền đạo.

B. soạn thảo văn bản.

C. sáng tác văn học.

D. tất cả những điều trên đều đúng.

Trả lời:

5. Nội dung giáo dục nước ta thế kỷ XVI – XVIII chủ yếu là

A. khoa học tự nhiên.

B. câu chuyện, câu chuyện.

C. Học thuyết Nho giáo.

D. Giáo lý nhà Phật

Đáp án: BỎ

6. Chữ Nôm được đưa vào nội dung thi

A. Nhà Mạc.

Các triều đại B. Lê – Trịnh.

C. Nhà Nguyễn.

Vương triều D. Tây Sơn.

Trả lời: DỄ DÀNG

7. Hoàn cảnh văn học nước ta thế kỷ XVI – XVIII là

A. Hán văn vẫn giữ vị trí quan trọng.

B. ngoài dòng văn học cung đình còn có dòng văn học bình dân.

C. Nội dung văn học thời kì này tập trung ca ngợi chế độ phong kiến.

Phong trào văn học D. phát triển khá sôi nổi, với nhiều thể loại phong phú.

Trả lời: DỄ DÀNG

8. Nội dung nào không phản ánh sự phát triển của khoa học và công nghệ nước ta thời kỳ này?

A. Ngoài chuyện nhà nước còn nhiều chuyện riêng tư.

B. Có nhiều công trình về địa lý, quân sự, y học, nông học, văn hóa, v.v.

C. Khoa học tự nhiên và công nghệ được quan tâm đầu tư phát triển

D. Một số thành tựu kĩ thuật phương tây du nhập vào nước ta.

Trả lời:

Sachbaitap.com


Bài tập 2 trang 110 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 2. Đánh dấu chữ T vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai.

Vào thế kỷ 16 và 18, Nho giáo dần suy tàn và các thứ bậc phong kiến ​​không còn được tôn trọng như trước.

Tham Khảo Thêm:  Giải Bài 1 Trang 130 SGK Toán 4

Từ thế kỷ 15, Thiên chúa giáo đã được truyền bá ở Việt Nam do nhiều giáo sĩ phương Tây theo các tàu buôn nước ngoài.

□ Chữ Quốc ngữ với hệ chữ cái Latinh được sáng tạo và sử dụng ở nước ta từ thế kỷ XVII.

□ Khi mới hình thành, chữ Quốc ngữ chỉ được sử dụng trong phạm vi hoạt động truyền giáo.

□ Dưới thời vua Quang Trung, nội dung thi chủ yếu là khoa học tự nhiên

□ Văn học thế kỷ XVI-XVIII phản ánh khát vọng thoát khỏi lễ giáo phong kiến ​​của nhân dân.

□ Chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên – Huế), tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) được xây dựng vào thế kỷ 16 – 18.

Trả lời:

Trong các thế kỷ XVI và XVIII, Nho giáo dần suy tàn và các thứ bậc phong kiến ​​không còn được coi trọng như trước.

S Từ thế kỷ 15, Thiên chúa giáo đã được truyền bá vào Việt Nam do nhiều giáo sĩ phương Tây theo các tàu buôn nước ngoài.

Chữ Quốc Ngữ theo hệ chữ cái Latinh được sáng tạo và sử dụng ở nước ta từ thế kỷ XVII

A Khi mới hình thành, chữ Quốc ngữ chỉ được sử dụng trong phạm vi hoạt động truyền giáo.

S Dưới thời vua Quang Trung, nội dung thi chủ yếu là khoa học tự nhiên.

Văn học thế kỷ XVI – XVIII phản ánh khát vọng thoát khỏi lễ giáo phong kiến ​​của nhân dân.

Ở chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên – Huế), tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) được xây dựng vào thế kỷ 16 – 18.

Sachbaitap.com


Bài tập 3 trang 111 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 3 . Điền vào chỗ trống nội dung lịch sử thích hợp (…) trong các câu dưới đây

1. Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII, dự đoán ảnh hưởng của …………. Người Việt Nam đã tạo ra một……..dựa trên sự hội nhập với văn hóa truyền thống.

2. Sau khi lên ngôi, vua Quang Trung đã lo sửa chữa…………..việc dịch kinh từ chữ Hán sang………………cho học trò học, đưa……..vào nội dung thi.

3. Vào thế kỷ 16 – 17, trong khi văn học chính thống bằng cách nào đó……. thì trong nhân dân nổi lên một phong trào dân ca khá……………..

Trả lời:

1. Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII, do tiếp thu những ảnh hưởng từ… (các nền văn hóa khác)…, người Việt Nam đã sáng tạo ra một… (nền văn hóa mới)… trên cơ sở hội nhập với văn hóa truyền thống.

Tham Khảo Thêm:  Bộ Ảnh Dễ Thương Của Thiên Thần Nhí Nhìn Là Yêu Luôn

2. Sau khi lên ngôi, vua Quang Trung lo chấn chỉnh… (giáo dục)…Việc dịch kinh từ chữ Hán… (chữ Nôm)… để học trò có thể học, đưa… (văn Nôm)… vào đó. Nội dung thi.

3. Vào thế kỷ

Sachbaitap.com


Bài tập 4 trang 111 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 4. Hoàn thành bảng hệ thống kiến ​​thức những thành tựu khoa học nước ta thế kỉ XVI – XVIII. Đưa ra nhận xét.

Cánh đồng

Thành tựu có thể nhìn thấy

Văn học

Lịch sử

Địa lý

Kiến trúc, điêu khắc

Quân đội

Quán ba

– Bình luận: ……………………………………………………………………………………

Trả lời:

Cánh đồng

Thành tựu có thể nhìn thấy

Văn học

Văn học chữ Nôm phát triển rực rỡ với các nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Khoan…

– Bên cạnh văn học thông thường, dòng văn học trong nhân dân phát triển mạnh với các thể loại: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện cổ tích… mang đậm tính dân tộc, dân gian.

– Biểu hiện của tinh thần dân tộc chính nghĩa của người Việt Nam. Người Việt đã chuyển chữ Hán sang chữ Nôm để viết văn, làm thơ.

Lịch sử

Ô Châu cận lục, Đại Việt Thông Sử, Phủ Biên Tạp Lục, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Thiên Nam Ngữ Lục.

Địa lý

Thiên Nam tứ chi lộ giấy.

Kiến trúc, điêu khắc

Tượng La Hán chùa Tây Phương, chùa Thiên Mụ, tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay

quân đội

Mở rộng vùng cơ Đào Duy Từ.

Quán ba

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

– Bình luận:

+ Văn học phản ánh thực trạng Nho giáo ngày càng mất uy tín, đồng thời chứng tỏ đời sống tinh thần của con người rất được coi trọng, góp phần làm phong phú, đa dạng cho văn học.

+ Về khoa học: xuất hiện hàng loạt nhà bác học, nhưng khoa học tự nhiên không phát triển.

+ Kĩ thuật: được tiếp cận một số thành tựu kĩ thuật hiện đại của phương Tây nhưng chưa được tiếp nhận và phát triển. Do hạn chế của thế lực thống trị và hạn chế của trình độ bình dân đương thời.

Sachbaitap.com


Bài tập 5 trang 112 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 5. Trình bày những nét đẹp của tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam thế kỷ XVI-XVIII.

Trả lời:

Chịu ảnh hưởng của các hệ tư tưởng, tôn giáo, người Việt Nam đã tạo dựng nếp sống văn hóa riêng trên cơ sở hội nhập với văn hóa truyền thống thể hiện ở các mối quan hệ gia đình, già trẻ, phân biệt phải trái, đúng sai, chân lý, bao dung trong cuộc sống.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án lớp 3 – Tuần 15

Những tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp được phát huy đó là: thờ cúng tổ tiên; thờ những người có công với làng, với nước, đặc biệt là các anh hùng.

Sachbaitap.com


Bài tập 6 trang 112 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 6. Trình bày những nét chính về giáo dục nước ta thế kỉ XVI-XVII.

Trả lời:

Trong tình hình chính trị bất ổn, nền giáo dục Nho học tiếp tục phát triển.

+ Nền giáo dục ở Bắc Kỳ vẫn giữ nguyên, nhưng giảm dần về số lượng.

+ Đàng Trong: 1646 Chúa Nguyễn tổ chức khoa thi đầu tiên.

+ Triều Quang Trung: Đưa chữ Nôm trở thành chữ viết chính thống.

Bình luận:

+ Giáo dục tiếp tục phát triển nhưng chất lượng giảm sút.

+ Nội dung giáo dục vẫn là Nho giáo, sách giáo khoa vẫn là Tứ thư, Ngũ kinh. Hàm lượng khoa học không được tuân thủ nên giáo dục không đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế, thậm chí còn kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.

Sachbaitap.com


Bài tập 7 trang 112 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 7. Nét nổi bật của văn học Việt Nam thế kỉ XVI – XVIII?

Trả lời:

– Nho giáo suy tàn. Văn học chữ Hán sa sút so với thời kỳ trước.

Văn học chữ Nôm phát triển rực rỡ với các nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Khoan…

– Bên cạnh văn học thông thường, dòng văn học trong nhân dân phát triển mạnh với các thể loại: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện cổ tích… mang đậm tính dân tộc, dân gian.

– Biểu hiện của tinh thần dân tộc chính nghĩa của người Việt Nam. Người Việt đã chuyển chữ Hán sang chữ Nôm để viết văn, làm thơ.

* Những điểm mới trong văn học thế kỷ XVI – XVIII:

+ Văn học dân gian phát triển mạnh còn văn học chữ Hán suy tàn.

+ Phản ánh thực trạng Nho giáo ngày càng bị mất uy tín, đồng thời chứng tỏ đời sống tinh thần của con người rất được coi trọng, góp phần làm cho nền văn học phong phú, đa dạng hơn.

+ Thế kỷ 18, chữ Quốc ngữ xuất hiện nhưng chưa phổ biến.

Sachbaitap.com

5/5 – (105 phiếu)

Bài 24: Tình hình văn hóa thế kỷ XVI-XVIII – SBT lần đầu tiên xuất hiện trên Cakhia TV

Trên đây là bài viết Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII – SBT của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *