Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) – SBT

Rate this post

Bài tập 1 trang 113 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1. Nhà Nguyễn thành lập năm

A. Năm 1801. C. Năm 1803.

B. 1802. D. 1804.

Đáp án: BỎ

2. Vị vua đầu tiên của triều Nguyễn là

A. Minh Mạng. C. Gia Long.

B. Tự Đức. D. Thiều Ba.

Trả lời:

3. Nơi triều Nguyễn chọn đóng đô là

A. Thăng Long. C. Phú Xuân.

B. Thanh Hà. D. Hội An.

Trả lời:

4. Năm 1831-1832, vua Minh Mạng thực hiện cuộc cải cách hành chính, chia nước ta thành

A. Vùng kinh thành phía Bắc và phía Nam.

B. ba vùng: Bắc đồn, Gia Định và đại bản doanh.

C. 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên.

D. Ba Mươi Cách Sám Hối

Trả lời:

5. Dưới triều Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại thông qua nguồn chính là

A. tuyển chọn con cái trong hoàng tộc

B. qua mua bán qua quýt.

C. thông qua giáo dục, khoa cử.

D. từng theo Nguyễn Ánh.

Trả lời:

6. Dưới triều Nguyễn, các bộ luật của Triều đình được ban hành nhằm

A. bảo vệ lợi ích của hoàng gia.

B. bảo vệ nhà nước và trật tự phong kiến

C. bảo vệ lợi ích của người lao động.

D. bảo vệ lợi ích của nhà vua.

Đáp án: BỎ

7. Nhà Nguyễn thực hiện chính sách đối với tôn giáo là

A. cho phép các tôn giáo tự do phát triển.

B. vừa để đạo Thiên chúa phát triển.

C. Độc thần Nho giáo.

D. Những người ủng hộ Độc quyền Phật giáo.

Trả lời:

8. Chính sách đối ngoại của triều đình nhà Nguyễn là

A. thần phục nhà Thanh.

B. buộc Lào và Chân Lạp phải thần phục.

C. không có quan hệ với các nước phương Tây.

D. tất cả những điều trên đều đúng.

Trả lời: DỄ DÀNG

9. Theo chính sách đất đai của quân đội, đất đai được ưu tiên giao

A. vua chúa và quý tộc, quan lại.

B. quan lại, quý tộc và binh lính.

C. nông dân, thợ thủ công.

Tham Khảo Thêm:  Phiếu bài tập tiếng Anh lớp 4 tuần 4 Online

D. binh lính.

Đáp án: BỎ

10. Về thương nghiệp, triều Nguyễn thực hiện chính sách

A. Buồn phát triển bán hàng trong nước.

B. không buôn bán với nước ngoài.

C. nhà nước độc quyền thương mại.

D. tự do buôn bán.

Trả lời:

11. Nhà nước thành lập Phòng Lịch sử Quốc gia để

A. chuyên sưu tầm, lưu trữ sử sách cổ và biên soạn chính sử.

B. chuyên sáng tác và soạn thảo các tác phẩm văn học bằng chữ Nôm.

C. chuyên lo tổ chức thi cử làm quan

D. chuyên làm tranh và điêu khắc.

Trả lời:


Bài tập 2 trang 114 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 2. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Nguyễn và nhận xét những nét chính trong việc xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền thời Nguyễn.

Trả lời:

– Vẽ bản đồ:

– Bình luận:

+ Trung ương: Được tổ chức theo mô hình nhà Lê sơ với sự chuyên chế tuyệt đối của nhà vua.

+ Địa phương: Chia cả nước thành ba miền: Bắc Thành, Gia Định Thành, Trực Doanh. Các doanh nghiệp trực tiếp được điều hành bởi triều đình. Đứng đầu pháo đài là Toàn quyền. Các thành phố và cung điện vẫn như cũ.

+ Từ 1831 – 1832: Chia cả nước thành 30 phủ và 1 phủ Thừa Thiên. Đứng đầu là quan tổng đốc, quan tuần phủ. Dưới đây là chính phủ, huyện, bang và đô thị.


Bài tập 3 trang 115 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 3. Hãy hoàn thành các sự kiện lịch sử của dân tộc theo thời gian cho sẵn trong bảng dưới đây.

thời gian

Những sự kiện mang tính lịch sử

1802

1804

1806

1831 – 1832

Trả lời:

thời gian

Những sự kiện mang tính lịch sử

1802

Nguyễn Ánh lên ngôi (Gia Long). Nhà Nguyễn thành lập và đóng đô ở Phú Xuân (Huế).

1804

Nhà Nguyễn lấy tên nước là Việt Nam, sau đổi là Đại Nam

1806

Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế

1831 – 1832

Minh Mạng thực hiện cải cách hành chính

Tham Khảo Thêm:  Bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 11 năm 2017-2018 có đáp án


Bài tập 4 trang 115 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 4. Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Cuộc cải cách hành chính thời Minh Mệnh (1831-1836) kéo dài hơn ở đồng bằng giúp chúng ta hình dung được sự thay đổi của bộ máy hành chính địa phương từ thành phố lên tỉnh. Hệ thống cơ quan hành chính từ tỉnh, phủ, huyện, thị, trực thuộc trung ương được tổ chức gọn nhẹ chưa từng có. Cán bộ trong bộ máy quản lý hành chính có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, vai trò cá nhân của cán bộ được đặc biệt coi trọng; từ đó tối đa hóa tiềm năng cá nhân. Các quan giám sát nhau trong việc thi hành công vụ; trong khi vẫn chịu sự giám sát của các khoa, viện, nội các tôn giáo và nhà vua. Vì vậy đã hạn chế rất nhiều nạn tham nhũng, lạm quyền của quan lại. Việc thưởng phạt nghiêm minh đã khuyến khích các quan trung với nước, với dân.


Bài tập 5 trang 115 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 5. Nhận xét về tình hình thủ công nghiệp nước ta nửa đầu thế kỉ XIX?

Trả lời:

– Thủ công nhà nước:

+ Tổ chức quy mô lớn, xây quan, sản xuất tiền, vũ khí, đóng thuyền, làm đồ trang sức, làm gạch ngói (nghề cũ).

+ Sân quan – bạn được tiếp cận với công nghệ máy hơi nước.

– Trong nhân dân: nghề thủ công truyền thống được bảo tồn nhưng không phát triển như trước.

* Bình luận:

Nghề thủ công không được tiếp cận với công nghệ của các nước tiên tiến nên so với nền công nghiệp phương Tây, nghề thủ công nước ta còn lạc hậu hơn nhiều.


Bài tập 6 trang 116 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 6. Tình hình thương nghiệp nước ta nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào?

Trả lời:

+ Nội dung phát triển chậm do chính sách thuế phức tạp của đất nước.

+ Ngoại thương: Nhà nước nắm độc quyền, buôn bán với các nước láng giềng như Trung Quốc, Xiêm La, Mã Lai.

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 8

+ Cẩn thận với phương Tây, tàu các nước phương Tây chỉ được phép ra vào cảng Đà Nẵng.

Thành phố vì thế mà lụi tàn dần.


Bài tập 7 trang 116 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 7. Hoàn thành bảng thống kê sau đây về những tác phẩm văn học, sử học tiêu biểu ở nước ta nửa đầu thế kỉ XIX.

Tên tác phẩm

Tên người viết

Trả lời:

Tên tác phẩm

Tên người viết

Truyện Kiều

Nguyễn Du

bánh nước…

Hồ Xuân Hương

Qua đoạn Ngang

Bệnh đa xơ cứng. Huyền Thanh Quan.

Lịch thủy triều và biểu đồ

Phan Huy Chú

lịch thủy triều đa dạng

Ngô Cao Lãng

Gia Định thành thông chí

Trịnh Hoài Đức


Bài tập 8 trang 116 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 8. Nêu những thành tựu văn hoá tiêu biểu của nước ta nửa đầu thế kỉ XIX?

Trả lời:

– Văn học chữ Nôm ngày càng phong phú và hoàn thiện. Có những tác phẩm văn học chữ Nôm đặc sắc như Truyện Kiều của Nguyễn Du, thơ của Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan…

Quốc sử quán được thành lập, chuyên sưu tầm, bảo quản sử sách cổ và biên soạn các bộ chính sử. Nhiều nhà sử học đã xuất bản các bộ sử và chuyên khảo như Quốc sử quán và Chân kinh của Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí của Ngô Cao Lãng, Gia Định thông chí của Trịnh Hoài Đức, v.v. biên soạn tại địa phương.

– Kiến trúc: Kinh đô màu mè, lăng tẩm, tường thành các tỉnh, cột cờ Hà Nội

giaibaitap.me

5/5 – (105 phiếu)

Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỷ 19) – SBT appeared first on Cakhia TV

Trên đây là bài viết Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) – SBT của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *