Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông – SBT

Rate this post

Bài 1 trang 13, 14, 15 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 1 . Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Đầu tiên. Các quốc gia cổ đại đầu tiên được hình thành ở

A. các lưu vực sông lớn ở châu Mỹ.

B. Vùng ven Địa Trung Hải, nơi có điều kiện giao lưu phát triển kinh tế.

C. các lưu vực sông lớn ở châu Á, châu Phi.

D. tất cả các lĩnh vực trên.

Trả lời: Chọn

2. Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành sớm trên cơ sở điều kiện tự nhiên thuận lợi

A. Đất phù sa ven sông màu mỡ, tơi xốp, dễ canh tác.

B. Lượng mưa phân bố đều theo mùa.

C. có khí hậu nóng ẩm thích hợp cho trồng trọt.

D. Tất cả những điều trên.

Trả lời: Chọn một cách dễ dàng

3. Điều kiện tự nhiên và phương thức kinh tế đã ràng buộc cư dân cổ đại với những công việc gì?

A. Sản xuất nông nghiệp, trị thủy, tưới tiêu.

B. Chăn nuôi.

C. buôn bán đường dài.

D. Sản xuất thủ công

Trả lời: Chọn hoặc

4. Các giai cấp chính trong xã hội phương đông cổ đại là

A. vua chúa, quý tộc, quan lại, nông dân công xã.

B. vua, quý tộc, nô lệ.

C. chủ nô, nông dân tự do, nô lệ.

D. quý tộc, công nông, nô lệ.

Trả lời: Chọn DỄ

5. Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội cổ đại phương đông là

A. nông dân của thành phố. C. thợ thủ công.

B. nuôi nhốt. D. lái buôn.

Trả lời: Chọn hoặc

6. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự liên kết, hình thành quốc gia cổ đại phương Đông là

A. nhu cầu trị thủy, xây dựng công trình thủy lợi.

B. nhu cầu tự vệ trước các thế lực xâm lược từ bên ngoài.

C. nhu cầu phát triển kinh tế.

D. tất cả những điều trên đều đúng.

Trả lời: Chọn DỄ

7. Nhà nước cổ đại phương Đông có bản chất là

A. nhà nước chuyên chế quân phiệt.

B. nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại.

C. nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

D. nhà nước dân chủ chiếm hữu nô lệ.

Trả lời: Chọn

số 8. Vua ở phương Đông được coi là

A. đại diện cho các vị thần trên trái đất.

B. chủ nhân tối cao của đất đai.

C. người có quyền quyết định mọi chính sách và vấn đề.

D. tất cả những điều trên đều đúng.

Trả lời: Chọn một cách dễ dàng

9. Điều nào sau đây là một ý tưởng? Họ không phải phản ánh chính xác đặc điểm của nhà nước chuyên chế cổ đại?

A. Xuất hiện đầu tiên trong lịch sử.

B. Đứng đầu là vua, có quyền lực tối cao.

C. Giúp việc cho vua là quan lại.

D. Nho giáo là hệ tư tưởng chính thống.

Trả lời: Chọn một cách dễ dàng

mười. Thiên văn và lịch ra đời với mục đích chính là

A. phục vụ để hiến tế cho các vị thần.

B. Thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu, khám phá của con người.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Giáo dục công dân lớp 10 bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng (tiết 1)

C. phục vụ sản xuất nông nghiệp.

D. cả A, B, c đều đúng.

Trả lời: Chọn

11. Người phương đông cổ đại đã phát minh ra sự can thiệp của kiểu chữ, ngoại trừ

A. từ tượng hình. C. bảng chữ cái A, B, C.

B. chữ tượng thanh. D. thư giáp.

Trả lời: Chọn

thứ mười hai. Người phương Đông tạo ra toán học không cần thiết

A. Tính lại diện tích đất liền sau mỗi mùa lũ.

B. tính toán trong xây dựng.

C. tính toán các khoản nợ.

D. cả A, B, C đều đúng.

Trả lời: Chọn một cách dễ dàng

13. Các chữ số Ả Rập mà chúng ta sử dụng ngày nay là thành tựu của nền văn minh nào?

A. Ai Cập. C. Hi Lạp – Rô-ma

B. Lưỡng Hà. D. Ấn Độ.

Trả lời: Chọn một cách dễ dàng

14. Kim tự tháp là thành tựu kiến ​​trúc của cư dân cổ đại nào?

A. Ai Cập. C. Ấn Độ.

B. Trung Quốc. D. Lưỡng Hà.

Trả lời: Chọn hoặc

15. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất các nền văn hóa phương Đông cổ đại?

A. Là cái nôi của nền văn minh nhân loại.

B. Ông đã có nhiều đóng góp cho nhân loại về chữ viết và toán học, v.v.

C. Thể hiện rõ tính trung ương tập quyền, chuyên chế của nhà nước cổ đại phương Đông.

D. Tất cả những điều trên đều đúng.

Trả lời: Chọn một cách dễ dàng


Bài tập 2 trang 15 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 2. Chọn rồi điền vào chỗ trống từ hoặc cụm từ cho sẵn (…) cho phù hợp với nội dung lịch sử.

Một. Sông indus; b. Trung Quốc; c. III TCN; đ. lưu vực Lưỡng Hà; đ. 3 năm 200 trước Công nguyên; g. Ai Cập cổ đại ; H. IV TCN; Tôi. Sông Hằng; k. Việt Nam;

Đầu tiên.Khoảng …………., gần sông Nin đã hình thành nhà nước………….

2.Khoảng thiên niên kỷ……BC, trên………… (Sông Tigris và Euphrates) hàng chục quốc gia nhỏ của người Sumer đã hình thành.

3.Khoảng một thiên niên kỷ…… trong ao………………………. , …………. hình thành các quốc gia Ấn Độ cổ đại.

4.Khoảng cuối thế kỷ XXI TCN, xã hội có giai cấp và nhà nước được hình thành ở ………..

Hồi đáp

Đầu tiên. khoảng (e)3 200 năm trước Chúa giáng sinhgần sông Nile hình thành nhà nước (g) ai Cập cổ đại

2. Khoảng thiên niên kỷ (h) IV TCNtrong (d) Lưu vực Lưỡng Hà (Sông Tiger và Euphrates) đã hình thành hàng chục quốc gia nhỏ của người Sumer.

3. Khoảng thiên niên kỷ (c) III TCN trong lưu vực (a) sông Ấn(Tôi) sông Hằng hình thành các quốc gia Ấn Độ cổ đại.

4. Khoảng cuối thế kỷ XXI TCN, xã hội có giai cấp và nhà nước xuất hiện ở (b). Trung Quốc, (k) Việt Nam


Bài tập 3 trang 15 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 3 .Vẽ sơ đồ thể hiện cơ cấu xã hội cổ đại phương Đông và nhận xét địa vị của từng giai cấp trong sơ đồ đó.

Trả lời:

– Biểu đồ:

Bình luận:

– Quý tộc: Bao gồm các quan lại địa phương, các thủ lĩnh quân sự và những người phụ trách các nghi lễ tôn giáo. Họ có nhiều quyền lợi và lợi ích.

Tham Khảo Thêm:  Hình ảnh Messi – Top 100 hình nền Messi đẹp nhất thế giới

– Nông dân của đô thị: Họ chiếm đại đa số trong xã hội, họ là thành viên của đô thị. Họ lấy ruộng của xã để canh tác và nộp thuế cho quan lại địa phương và nhà nước. Lấy nông nghiệp làm nghề chính, nông dân của công xã là lực lượng đông đảo nhất, đóng vai trò chính trong sản xuất, họ nuôi sống bản thân và gia đình, đóng thuế cho giới quý tộc. Ngoài ra, họ còn phải thực hiện một số nhiệm vụ khác như phục vụ trong quân đội, xây dựng các công trình công cộng.

Nô lệ chủ yếu là tù nhân và thành viên của công xã mắc nợ hoặc phạm tội. Vai trò của họ là làm những công việc nặng nhọc, không biết mệt mỏi và phục vụ giới quý tộc.


Bài tập 4 trang 16 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 4 . Vì sao cư dân ở lưu vực các con sông chính ở châu Á và châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước? Nêu đặc điểm kinh tế của vùng này?

Trả lời:

– Nguyên nhân: Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, sản xuất phát triển không đợi sự xuất hiện của công cụ sắt, của cải trong xã hội dư thừa dẫn đến sự phân hóa xã hội thành tầng lớp giàu nghèo, quý tộc và bình dân. Nhà nước ra đời trên cơ sở này.

– Đặc điểm kinh tế: Dân cư ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp và trồng lúa nước.


Bài tập 5 trang 16 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 5. Tại sao pháp luật của các nhà nước cổ đại phương Đông có nhiều điều khoản liên quan đến công việc làm thủy lợi và quy định những hình phạt rất nghiêm khắc đối với những ai vi phạm những điều khoản này?

Trả lời:

– Điều kiện tự nhiên: Các nước phương Đông có điều kiện đất đai phù sa màu mỡ, gần nguồn nước, sông ngòi thuận lợi cho phát triển sản xuất và đời sống nhưng dễ bị lũ lụt, mất mùa nên phải quan tâm đến vấn đề thủy lợi.

– Nền kinh tế của các nước phương Đông chủ yếu là nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa nước ⟹ Công tác thủy lợi càng được coi trọng.

Yếu tố kinh tế cũng tác động sâu sắc đến văn hóa xã hội, nhân dân và nhà nước rất coi trọng việc trị thủy, thờ các vị thần tự nhiên: mưa, gió.

Quan tâm đến vấn đề thủy lợi và những tác động to lớn của thủy lợi đối với đời sống của các quốc gia phương Đông, chính phủ các nước rất coi trọng vấn đề này, đưa vào luật, phạt nặng những trường hợp vi phạm.


Bài tập 6 trang 16 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 6 . Chế độ chuyên quyền cổ đại là gì? (Lấy ví dụ điển hình từ các quốc gia cổ đại phương Đông để chứng minh).

Tham Khảo Thêm:  Family and Friends 3 Workbook Unit 11 Lesson 5

Trả lời:

Chế độ chuyên chế cổ đại là một trong hai mô hình nhà nước của xã hội loài người cổ đại, trong đó nhà vua là nguyên thủ quốc gia, có quyền lực tối cao và bộ máy quan lại hỗ trợ việc thực thi. Các quốc gia Cận Đông cổ đại như Ai Cập, các quốc gia ở Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc là những ví dụ điển hình của chế độ chuyên chế cổ đại.

Ở Ai Cập, nhà vua được gọi là Pharaoh (nhà lớn), ở Mesopotamia Enxi (người đứng đầu), và ở Trung Quốc, ông được gọi là Son of Heaven (con trời). Ở Trung Quốc, “không có nơi nào trong bầu trời rộng lớn mà không phải là nơi của nhà vua; trong nước không có người nào không phải là thần dân của vua”. Luật Hammurabi (Lưỡng Hà) cũng nói rằng các vị thần đã trao cho nhà vua quyền ưu việt thiêng liêng để cai trị vùng đất này.


Bài tập 7 trang 16 Sách bài tập (SBT) Truyện 10

BÀI TẬP 7 . Những cư dân cổ đại ở phương Đông đã có những đóng góp gì cho nền văn hóa nhân loại?

Trả lời:

Một. Sự ra đời của Lịch và Thiên văn học .

-Âm lịch và Thiên văn học ra đời sớm nhất, liên quan đến nhu cầu sản xuất nông nghiệp

-Biết sự chuyển động của Mặt trời, Mặt trăng -> Thiên văn -> Nông lịch.

Một năm có 365 ngày, được chia thành tháng, tuần và ngày, mỗi ngày có 24 giờ.

b. Viết:

– Con người có nhu cầu ghi chép và lưu lại do đó chữ viết ra đời, đây là một phát minh vĩ đại của loài người.

-Ban đầu là chữ tượng hình, sau cách điệu thành nét để diễn đạt ý người ta gọi là chữ tượng thanh.

Người Ai Cập viết trên giấy papyrus.

Người Sumer ở ​​Mesopotamia sử dụng cây sậy vót nhọn làm bút để viết trên những viên đất sét ướt, sau đó phơi khô hoặc phơi nắng cho khô.

– Người Hoa khắc chữ trên xương thú, mai rùa, thẻ tre, dải lụa…

c. Toán học:

– Ra đời sớm do nhu cầu cuộc sống:

-Ban đầu các con số là những đường thẳng đơn giản: người Ai Cập cổ đại giỏi hình học, họ biết tính số Pi = 3,16

– Tính diện tích hình tròn, hình tam giác, thể tích khối cầu, người Lưỡng Hà đã giỏi số học; Con số chúng ta sử dụng ngày nay, bao gồm cả số 0, là công việc của người Ấn Độ.

-Để lại nhiều kinh nghiệm cho đời sau.

đ. Ngành kiến ​​​​trúc:Phát triển phong phú:

-Kim tự tháp Ai Cập, đền đài ở Ấn Độ, Babylon ở Lưỡng Hà…

Đây là những kỳ công lao động và tài năng sáng tạo của con người.

giaibaitap.me

5/5 – (118 phiếu bầu)

Bài 3: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Đông – SBT appeared first on Cakhia TV

Trên đây là bài viết Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông – SBT của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *