Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)

Rate this post

Em có nhận xét gì về tình hình nước Nga trước cách mạng?

Trả lời:

Dựa vào tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, hãy nhận xét về tình hình nước Nga trước cách mạng và giải thích vì sao nước Nga tiến lên một cuộc cách mạng.

Có tình trạng hai chính phủ tồn tại cùng một lúc.
+ Xô viết đại biểu công nhân- nông dân- binh lính.
Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.
=> Chính phủ lâm thời thắng lợi.


Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã hoàn thành những nhiệm vụ gì?

Trả lời:

Cách mạng Tháng Hai đã hoàn thành nhiệm vụ:

Cách mạng tháng Hai đã lật đổ chế độ cũ, lập ra các Xô viết đại biểu công nông, binh lính. Tuy nhiên, giai cấp tư sản cũng lập ra Chính phủ tư sản lâm thời. Nga trở thành một nước cộng hòa.


Cách mạng Tháng Mười diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Tháng 2 năm 1917 (theo lịch Nga), cuộc cách mạng dân chủ tư sản nổ ra ở Nga. Mở đầu là sự kiện biểu tình của 9.000 nữ công nhân ở thủ đô Petrograd (nay là Sankt-Peterburg). Phong trào nhanh chóng lan rộng khắp thành phố và biến từ một cuộc tổng bãi công chính trị thành một cuộc nổi dậy vũ trang. Nghĩa quân chiếm các công sở và bỏ tù các bộ trưởng, tướng lĩnh của Nga hoàng. Chế độ quân chủ tuyệt đối sụp đổ.

Tin khởi nghĩa thắng lợi ở kinh đô lan nhanh ra khắp cả nước. Trong vòng 8 ngày, quần chúng nhân dân cả nước đã nổi dậy lật đổ chế độ cũ, bầu ra Xô viết đại biểu công nông binh. Giai cấp tư sản thành lập Chính phủ lâm thời. Nga trở thành một nước Cộng hòa.

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi. Tuy nhiên, một tình hình chính trị phức tạp chưa từng có đã xảy ra ở Nga. Đó là tình trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời Liên Xô của công nông binh. Hai chính phủ này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau và không thể cùng tồn tại lâu dài. Đứng trước tình hình đó, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích chuẩn bị kế hoạch tiếp tục cách mạng, lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời.

Tháng 4 năm 1917, Lênin làm báo cáo quan trọng gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bôn-sê-vích (sau này đi vào lịch sử với tên gọi Luận cương tháng Tư), vạch rõ mục tiêu và con đường chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản trong Đảng Cộng sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. .

Sau 8 tháng chiến tranh, từ đấu tranh ôn hòa nhằm tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo nhằm lật đổ giai cấp tư sản, Đảng Bôn-sê-vích đã chuyển sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Đầu tháng 10 năm 1917, khí thế cách mạng bùng lên khắp nước Nga. Ngày 7 tháng 10 (20 tháng 10), Lênin bí mật rời Phần Lan trở về Petrograd, trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hồng vệ binh ra đời. Trung ương quân cách mạng được thành lập để lãnh đạo nghĩa quân trên cả nước.

Cuộc nổi dậy bắt đầu vào đêm 24 tháng 10 (6 tháng 11). Hồng vệ binh nhanh chóng chiếm được các vị trí then chốt ở thủ đô. Vào đêm 25 tháng 10 (7 tháng 11), quân nổi dậy đã chiếm được Cung điện Mùa đông. Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời (trừ Thủ tướng Kerensky) bị bắt. Ngày 25 tháng 10 (07 tháng 11) trở thành ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười.

Tham Khảo Thêm:  Hình Ảnh Girl Xinh Dễ Thương

Sau đó, cuộc nổi dậy đã thành công ở Moscow; Đầu năm 1918, cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trước nước Nga vĩ đại.


Chính phủ Liên Xô đã làm gì và mang lại lợi ích cho ai?

Trả lời:

Đêm 25-10-1917 (tức 7-11-1917), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc tại điện Xmoni, tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu. Nhiệm vụ chủ yếu của chính quyền Xô viết là tiêu diệt bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và phong kiến, đồng thời khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới của công nhân.

Các sắc lệnh đầu tiên của Chính phủ Xô viết đã được thông qua: Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất. Chính quyền Xô viết đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp xóa bỏ dấu vết của chế độ phong kiến, xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, những đặc quyền của Giáo hội, thực hiện bình đẳng nam nữ, các dân tộc bình đẳng và có quyền tự quyết. Chính quyền trung ương và các Xô viết địa phương được thành lập, thay thế hoàn toàn chính quyền tư sản. Hồng quân Công nhân và Nông dân được thành lập để bảo vệ chính phủ mới.

Nhà nước quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản, thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

2. Bảo vệ chính quyền Xô viết

Cuối năm 1918, quân đội của 14 nước đế quốc đụng độ với các thế lực phản cách mạng trong nước, mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết mới ra đời. Trong 3 năm (1918 – 1920), nhân dân Nga đã tập trung mọi tâm sức đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài trong những điều kiện hết sức khó khăn để giữ vững chính quyền Xô viết.

Trong tình thế đất nước bị bao vây, từ năm 1919 chính quyền Xô Viết thực hiện Chính sách Cộng sản thời chiến.

Nhà nước kiểm soát toàn bộ công nghiệp, tịch thu lương thực dư thừa của nông dân, thi hành chế độ cưỡng bức lao động đối với toàn dân (từ 16 đến 50 tuổi)… nhằm khai thác tối đa mọi nguồn lực của cải và nhân lực. Sức mạnh của đất nước đối với anh ta phục vụ cuộc chiến chống lại kẻ thù bên trong và bên ngoài.

Vừa chiến đấu vừa xây dựng, Hồng quân và nhân dân Liên Xô đã từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của các thế lực cách mạng trong và ngoài nước. Vào cuối năm 1920, chiến sự kết thúc, nhà nước Xô Viết được bảo vệ và nắm giữ.


Nêu nội dung và ý nghĩa lịch sử của chính sách cộng sản thời chiến?

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Khi con tu hú

Trả lời:

Chính sách kinh tế tạm thời của Nhà nước Xô viết trong thời kỳ can thiệp vũ trang của nước ngoài và nội chiến (1918 – 1920) nhằm huy động mọi nguồn nội lực cho nhu cầu của tiền tuyến. Là một chính sách đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề, chế độ phân phối hàng hóa được thực hiện, xóa bỏ quan hệ hàng – tiền và thị trường. Chính phủ Liên Xô ngoài việc quốc hữu hóa công nghiệp lớn còn kiểm soát công nghiệp vừa và một phần công nghiệp nhỏ. Quản lý toàn ngành tập trung ở cơ quan trung ương; Việc cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị vật tư cho xí nghiệp cũng như phân phối sản phẩm đều được thực hiện theo phiếu của cơ quan quản lý, không hạch toán kinh tế. Để đảm bảo cung cấp lương thực cho quân đội và công nhân, nhà nước buộc phải tịch thu lương thực dư thừa của nông dân, thiết lập độc quyền bán lương thực, cấm tư nhân buôn bán lương thực và những thứ cần thiết nhất, cần thiết nhất. Ở thành thị, vật tư tiêu hao được cấp phát theo phiếu ưu tiên cho người lao động và căn cứ vào mức độ quan trọng, tính chất nặng nhọc của công việc; thực hiện chế độ nghĩa vụ công việc chung cho mọi người có khả năng lao động. Chính trị của chủ nghĩa cộng sản thời chiến đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chiến thắng trong Nội chiến. Sau khi đàn áp những kẻ can thiệp vũ trang và kết thúc Nội chiến, chính sách cộng sản đã được thay thế bằng một chính sách kinh tế mới.


Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Trả lời:

Cách mạng Tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận của hàng triệu người dân Nga. Một kỷ nguyên mới đã mở ra trong lịch sử nước Nga: giai cấp công nhân, nhân dân lao động khổ sai và các dân tộc đã thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột, vươn lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã làm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.


Vì sao năm 1917 nước Nga có hai cuộc cách mạng?

Trả lời:

Cách mạng tháng Hai năm 1917 (theo lịch Nga) là một cuộc cách mạng tư sản. Sau cuộc cách mạng này, hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ lâm thời tư sản và Chính phủ Xô viết. Sự tồn tại song song này hoàn toàn không thuận lợi cho sự phục hồi sau khủng hoảng và phát triển kinh tế của Nga. Vì vậy Lênin đã làm cuộc Cách mạng Tháng Mười (tức là cuộc cách mạng của chính quyền Xô Viết lật đổ chính quyền tư sản lâm thời).

Quyết định này đã mang lại thắng lợi to lớn cho chính quyền Xô viết, tạo tiền đề cho sự phát triển và bảo vệ nhà nước Nga mới.


Công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết được tiến hành như thế nào ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười thành công?

Tham Khảo Thêm:  Cách hủy lệnh in trong word, excel 2013, 2010, 2007, 2003

Trả lời:

1. Xây dựng Chính quyền Xô viết

Đêm 25-10-1917 (tức 7-11-1917), Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc tại điện Xmoni, tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do Lê-nin đứng đầu. Nhiệm vụ chủ yếu của chính quyền Xô viết là tiêu diệt bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và phong kiến, đồng thời khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước mới của công nhân.

Các sắc lệnh đầu tiên của Chính phủ Xô viết đã được thông qua: Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất. Chính quyền Xô viết đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp nhằm xóa bỏ dấu vết của chế độ phong kiến, xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, thực hiện quyền của Giáo hội và thực hiện quyền bình đẳng nam nữ, các dân tộc và các quốc gia bình đẳng, có quyền tự quyết. Chính quyền trung ương và các Xô viết địa phương được thành lập, thay thế hoàn toàn chính quyền tư sản. Hồng quân Công nhân và Nông dân được thành lập để bảo vệ chính phủ mới.

Nhà nước quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản, thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

2. Bảo vệ chính quyền Xô Viết

Cuối năm 1918, quân đội của 14 nước đế quốc đụng độ với các thế lực phản cách mạng trong nước, mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết mới ra đời. Trong ba năm (1918-1920), nhân dân Nga đã tập trung mọi tâm sức đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài trong những điều kiện hết sức khó khăn để giữ vững chính quyền Xô viết.

Trong tình thế đất nước bị bao vây, từ năm 1919 chính quyền Xô Viết thực hiện Chính sách Cộng sản thời chiến.

Nhà nước kiểm soát toàn bộ công nghiệp, tịch thu lương thực dư thừa của nông dân, cưỡng bức lao động đối với toàn dân (từ 16 đến 50 tuổi)… nhằm khai thác tối đa mọi nguồn của cải và nguồn nhân lực. Sức mạnh của đất nước để phục vụ cuộc chiến chống lại kẻ thù bên trong và bên ngoài.

Trong quá trình chiến đấu và xây dựng, Hồng quân và nhân dân Liên Xô đã từng bước đẩy lùi các cuộc tấn công của các thế lực cách mạng trong và ngoài nước. Vào cuối năm 1920, chiến sự kết thúc, nhà nước Xô Viết được bảo vệ và nắm giữ.

giaibaitap.me

5/5 – (110 phiếu)

Bài viết thứ 9: Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng (1917 – 1921) appeared first on Cakhia TV

Trên đây là bài viết Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921) của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *