Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên 2022

Rate this post

Mẫu bài thu hoạch BDTX năm 2022 dưới đây là mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên đang được các thầy cô giáo sử dụng nhiều nhất áp dụng trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Mời các bạn tham khảo để cập nhật và hoàn thành bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên hiện nay.

 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học đầy đủ 45 Module

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên 2022

 • 1. Nội dung bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên
 • 2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
 • 3. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 2022 số 1
 • 4. Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 2022 số 2
 • 5. Nội dung chi tiết của bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên bao gồm các nội dung gì?
 • Module GVPT 01: Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay
 • Module GVPT 02: Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay
 • Module GVPT 03: Phát triển chuyên môn của bản thân
 • Module GVPT 04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
 • Module GVPT 05: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
 • Module GVPT 06: Kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh
 • Module GVPT 07: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục
 • Module GVPT 08: Xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 09: Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 10: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 11: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 12: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 13: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 14: Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông
 • Module GVPT 15: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Các bước

Mục đích

Mô tả quá trình thực hiện

Ví dụ

1.Giới thiệu bài

- Kích thích học sinh tự tìm hiểu xem đã biết gì về vấn đề sẽ được học

- Giúp GV xác định thực trạng của HS trước khi giới thiệu vấn đề mới

- GV (cùng HS) thiết kế hoạt động (có tính chất trải nghiệm)

- GV (cùng với HS) đặt các câu hỏi nhằm gợi lại những hiểu biết đã có liên quan đến bài học

- GV giúp HS xử lý/ phân tích các hiểu biết hoặc trải nghiệm của HS

Hoạt động1: Nhận xét về trang phục

2. Bài mới

- Giới thiệu thông tin, kiến thức và kỹ năng mới thông qua việc liên kết giữa cái đã biết với cái chưa biết

- Giới thiệu mục tiêu bài học

- Giới thiệu KT và KN mới

- KT việc cung cấp KT đã chính xác chưa

Hoạt động2:

Lựa chọn

trang phục

3.Thực hành

Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức và kỹ năng vào bối cảnh/hoàn cảnh/ điều kiện

- Định hướng để HS thực hành đúng cách

- Điều chỉnh những hiểu biết và kỹ năng còn sai lệch

- GV thiết kế/ chuẩn bị những hoạt động mà theo đó yêu cầu HS phải sử dụng KT và KN mới

- HS làm việc theo nhóm, cặp,… để hoàn thành nhiệm vụ

- GV giám sát, điều chỉnh nếu cần thiết

- GV khuyến khích HS thể hiện những điều các em suy nghĩ hoặc mới lĩnh hội được

Hoạt động3: Đi siêu thị

4.Vận dụng

Tạo cơ hội cho HS tích hợp, mở rộng và vận dụng kiến thức và kỹ năng có được vào các tình huống/ bối cảnh mới.

Lưu ý: GV cần phối hợp với phụ huynh trong việc nhắc nhở, động viên HS thực hành ở nhà để nội dung bài dạy đạt hiệu quả cao.

- GV cùng HS lập kế hoạch các hoạt động đòi hỏi HS vận dụng kiến thức và KN mới

- HS làm việc theo nhóm, cặp,…để hoàn thành nhiệm vụ

- GV cùng HS tham gia hỏi và trả lời trong quá trình hoạt động

- Gv đánh giá kết quả học tập của HS

Hoạt động4:

Biểu diễn

thời trang

Tên bài

Ưu điểm

Hạn chế

Đề xuất thay đổi

1. Những con sếu bằng giấy

- Bài được thiết kế theo câu trúc quy định.

- Hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ.

- Các KNS được xác định phù hợp.

- Hoạt động thực hành kĩ năng thể hiện sự cảm thông chia sẽ rất cụ thể và phù hợp.

- Thiết kế không thật rõ mục tiêu và kết luận của các hoạt động dạy học.

- việc giáo dục kĩ năng xác định giá trị cho HS chưa được làm rõ trong các giai đoạn của tiến trình dạy học, đặc biệt là trong giai đoạn thực hành và vận dụng.

- Viết rõ các hoạt động dạy học với mục tiêu, cách thực hiện và kết luận cụ thể.

- Bổ sung thêm các hoạt động dạy học để giáo dục kĩ năng xác định giá trị cho HS. Ví dụ: Tổ chức cho HS viết các thông điệp, các bài viết ngắn, bày tỏ ý kiến về tình yêu hòa bình, phản đối chiến tranh của trẻ em.

2. Em yêu Tổ quốc Việt Nam

- Bài được thiết kế theo cấu trúc quy định.

- Các KNS và PPDH,KTDH được xác định phù hợp.

- Các hoạt động dạy học đa dạng, phong phú, phát huy được tính tích cực của HS và phù hợp với các giai đoạn dạy một bài KNS.

-Một số hoạt động hướng dẫn còn chưa thật cụ thể, có thể gây khó khăn cho GV trong quá trình thực hiện.

- GV ở một số vùng sâu, vùng xa, vùng chậm phát triển sẽ gặp khó khăn trong việc sưu tầm các thông tin, tư liệu về đất nước và con người Việt Nam.

- Gợi ý cụ thể, chi tiết hơn một số hoạt động.

- Cần cung cấp thêm một số tư liệu về đất nước và con người Việt Nam.

Đánh giá, nhận xét của Ban giám hiệu Người viết
UBND QUẬN ................
TRƯỜNG .........................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
..........., ngày ........ tháng ........... năm ....

KQ đánh giá

Cả năm học .......

ĐTB

XL

Chữ ký

Kết quả tự đánh giá của cá nhân

Kết quả đánh giá của Tổ chuyên môn

Kết quả xếp loại của Hiệu trưởng nhà trường

Xếp loại:................

 • Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh: Đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh.
 • Dạy học phát triển năng lực học sinh theo mô hình trường học mới.
 • Tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.
 • Khai thác thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, việc sử dụng bảng tương tác.
 • Hướng dẫn giáo viên nhập điểm, thực hiện Sổ gọi tên ghi điểm điện tử từ Cổng thông tin điện tử.
 • Bồi dưỡng năng lực kiểm tra hoạt động giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên.
 • Đổi mới đề thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
 • Giáo dục các kỹ năng trong trường học.
 • Đổi mới phương pháp dạy học của các bộ môn.
 • Khai thác thiết bị dạy học phục vụ đổi mới phương pháp dạy học.
 • Bồi dưỡng năng lực kiểm tra hoạt động giáo dục và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.
 • Bồi dưỡng về công tác thi đua, khen thưởng.
 • Bồi dưỡng chương trình Giáo dục Pháp luật.
 • Giáo viên tự lựa chọn thêm các module bồi dưỡng theo Thông tư số 31/2011/ TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT: Từ Module THCS1 đến Module THCS 41.
 • Tập huấn giáo viên THCS về đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

5. Nội dung chi tiết của bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên bao gồm các nội dung gì?

 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH38
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH39
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module TH40
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 01
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 02
 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 03

Trên đây là bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên 2022 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án môn Sinh học lớp 11 bài 48

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *