Biên bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2021 – 2022 (6 mẫu)

Rate this post

Biên bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2021 – 2022 gồm 6 mẫu, giúp các bạn tham khảo, để ghi chép lại toàn bộ nội dung trọng tâm trong buổi Đại hội Chi đội. Biên bản Đại hội Chi đội cần ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, cũng như nội dung trọng tâm của cuộc họp.

Bên cạnh đó, các em cũng cần tham khảo thêm mẫu Kịch bản, Nghị quyết để chuẩn bị thật chu đáo cho buổi Đại hội sắp tới. Vậy mời các em cung theo dõi 6 mẫu biên bản Đại hội Chi đội năm học 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây.

Biên bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2021 – 2022

 • Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 1
 • Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 2
 • Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 3
 • Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 4
 • Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 5
 • Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 6

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 1

LIÊN ĐỘI ………..
CHI ĐỘI ………….……………… LỚP………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Thời gian, địa điểm:

Lúc: …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm 2021.

Tại: Phòng ……………… lớp ………..……, trường………

II. Thành phần tham dự:

– Thầy (cô): ……………………………………………………. GVPT (GVCN)

– Cùng ……./…….. bạn đội viên của chi đội …………………………… Lớp: …..

Vắng: .………………………………………………………………………………

III. Nội dung Đại hội:

Phần 1: Nghi lễ:

 • Ổn định tổ chức, Chào cờ Đội, hát Quốc ca, Đội ca, hô và đáp khẩu hiệu Đội.
 • Tuyên bố lí do.
 • Giới thiệu đại biểu. (Thành phần tham dự như mục II).

Phần 2: Nội dung Đại hội

– Giới thiệu thành phần chủ toạ và thư ký Đại hội (1 chủ toạ và 2 thư ký):

+ Chủ tọa: ………………………………………………………………………..

+ Thư ký: 1…………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………….

– Chủ toạ thông qua chương trình Đại hội gồm có …. phần. Trình tự tiến hành như sau:

1. – Bạn:……………………………………..……………- chức vụ: ……………..…..…..

Thông qua dự thảo chương trình công tác Đội năm học 2021 – 2022 của chi đội.

2. Phát biểu của thầy (cô):…………………………. GVPT (GVCN) và định hướng một số hoạt động trọng tâm như sau:

-……………………………………………………………….…………………

-……………………………………………………………….…………………

-……………………………………………………………….…………………

3. Đại hội thảo luận biện pháp thực hiện chương trình công tác Đội trong năm, cụ thể:

– Đại hội đã nhất trí cao với bản dự thảo chương trình hoạt động Đội năm học 2021 – 2022. Đồng thời Đại hội bổ sung một số biện pháp và chỉ tiêu cụ thể sau:

-……………………………………………………………….…………………

-……………………………………………………………….…………………

-……………………………………………………………….…………………

4. Bầu cử:

– Chủ toạ nêu tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng được bầu vào Ban chỉ huy mới. Danh sách đề cử, ứng cử Ban chỉ huy nhiệm kỳ 2021 – 2022.

– Bầu Ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ mới 2021 – 2022 . Hình thức: Bầu tín nhiệm từng cá nhân tương ứng với từng chức vụ bằng cách giơ tay. Kết quả như sau:

STT Họ và tên Chức vụ Tổng số đồng ý/TS có mặt
1 CĐT
2 CĐP HT
3 CĐP HĐ
4 UV (thi đua)
5 UV (thư ký)

– Kết quả có 05 bạn được Đại hội bầu vào Ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ 2021 – 2022.

– Ban chỉ huy mới ra mắt. GVPT chi đội giao nhiệm vụ. BCH phát biểu nhận nhiệm vụ

– Đại hội nhất trí chọn cử ……. đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu liên đội có tên sau:

+.……………………….……………. +……………….………………………

+……………………….……………… +……………….………………………

+……………………….………………

5. Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội, Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

6. Chủ tọa đánh giá kết quả Đại hội, tuyên bố kết thúc và chào cờ bế mạc.

Đại hội kết thúc lúc ….…… giờ ….…… phút cùng ngày.

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

1. ………………………………………

2. ………………………………………

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 2

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG………………

CHI ĐỘI:…………………………….

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI – NĂM HỌC 20….- 20….

– Đại hội Chi đội lớp ……….. khai mạc lúc: 10 giờ 45’ ngày 11 tháng 09 năm 20…..

– Địa điểm : Tại phòng học lớp ……….. Trường THCS ……………….. .

*Thành phần đại biểu gồm:

1- …………………………… Giáo viên chủ nhiệm lớp

Đại biểu chính thức đại hội có:…. Đội viên ./Tổng số: … đv Vắng 0 .

Tham Khảo Thêm:  35+ Hình nền bầu trời xanh tuyệt đẹp Full HD làm ảnh nền, ảnh bìa

*Đoàn chủ tịch đại hội gồm có:

1- ………………………………………………………………………..

2- ………………………………………………………………………..

3 ………………………………………………………………………..

*Thư ký đại hội gồm có:

1 ………………………………………………………………………..

2 ………………………………………………………………………..

3 ………………………………………………………………………..

*Diễn biến đại hội:

1. Bạn: ………… thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo tình hình chi đội đầu năm học và phương hướng năm học 20…. – 20….. (có văn bản kèm theo).

2. Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề cụ thể như sau:

2.1. Đạo đức: 100 % đội viên có hạnh kiểm đạo đức từ khá tốt trở lên. 100 % đội viên biết kính trọng thầy cô giáo và người lớn tuổi. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng.

2.2. Học tập: 100% đội viên có đầy đủ sách sở học tập, lớp có xây dựng phong trào học tập, thi đua học tập. Cuối năm học cố gắng đạt 80 – 85% có học lực từ trung bình trở lên. 80 % đội viên thực hiện tốt 15’ truy bài đầu giờ.

2.3. Văn nghệ – Thể dục – Vệ sinh – Nề nếp & Công tác khác : 100% đội viên thực hiện tốt công tác vệ sinh lớp học luôn sạch sẽ gọn gàng, tham gia đầy đủ các hoạt động VHVN – TDTT trong nhà trường. Thực hiện các phong trào của liên đội đề ra.

2.4. Chỉ tiêu chung cuối năm: – Cuối năm chi đội phấn đấu có 80% đội viên có hạnh kiểm xếp loại từ khá trở lên. 80 % đội viên có học lực từ trung bình trở lên, trong đó có 01 học sinh đạt danh hiệu HS giỏi, 05 học sinh đạt danh hiệu HS tiên tiến. Lên lớp 95%.

– Đăng kí là chi đội vững mạnh xuất sắc.

3. Đăng ký danh hiệu thi đua: Cuối năm Chi đội đạt danh hiệu : Vững Mạnh xuất sắc.

*Phấn đấu: Học lực giỏi: 01 bạn, Học lực khá: 05 bạn. Trung bình: 26 Bạn

*Hạnh kiểm Tốt : 10 bạn. Hạnh kiểm Khá : 23 bạn.

*Đăng ký chỉ tiêu đạt Cháu Ngoan Bác Hồ cấp Liên Đội: 06 bạn.

Đăng ký chỉ tiêu đạt Cháu Ngoan Bác Hồ cấp Huyện: 01 bạn.

4. Đại hội đã bầu BCH Chi đội năm học 20….- 20…. gồm các bạn:

1. ………………… – Chi đội trưởng

2.………………… – Chi đội phó

3. ………………… – Uỷ viên

4.…………………. – Uỷ viên

5. ………………… – Uỷ viên

5. Bầu đại biểu đi dự đại hội Liên Đội:

– Đại hội đã thống nhất bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Liên Đội gồm các bạn có tên:

1. ………………… – Chi đội trưởng

2. ………………… – Chi đội phó

3. ………………… – Uỷ viên

6. Các ý kiến phát biểu tại đại hội Chi đội:

– Thầy Trần Mạnh Hùng giáo viên chủ nhiệm lớp biểu dương tinh thần và sự cố gắng của các bạn đội viên có mặt ngày hôm nay. Thầy luôn mong muốn các bạn đội viên biết đoàn kết, xây dựng tập thể lớp – chi đội vững mạnh, thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập đạt kết quả tốt nhất, hoàn thành nhiệm vụ của người học sinh, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi – Xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ trong năm học 20…. – 20…. .

– Để thực hiện được những điều đó thầy luôn mong muốn các bạn đội viên về nhà phải tự giác học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp, tới lớp chú ý nghe thầy cô giảng bài và ghi chép đầy đủ. Chủ động học tập, nắm vững kiến thức, giúp bạn cùng học tập và tiến bộ.

– Các bạn đội viên phải tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường , Liên đội và của tập thể lớp. Thực hiện tốt công tác vệ sinh trường lớp, đi học chuyên cần, đúng giờ, trang phục đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ. Về nhà biết giúp đỡ bố mẹ, ông bà… và những người trong gia đình, biết yêu thương em nhỏ.

– Thầy còn mong muốn các bạn được tập thể chi đội bầu vào BCH Chi đội ……….. năm học 20…. – 20…. phải hết sức cố gắng gương mẫu thực hiện tốt việc học tập, các hoạt động tập thể, giúp đỡ các bạn khó khăn cùng xây dựng tập thể chi đội vững mạnh xuất sắc.

Đại hội Chi đội ……….. đã thống nhất thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác Đội, phong trào thiếu niên năm học 20….- 20…. .

Đại hội Chi đội ……….. đã kết thúc tốt đẹp lúc 11 giờ 20 cùng ngày.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 3

Liên đội THCS……….

Chi đội:……

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
Năm học 2021 – 2022

Đại hội khai mạc lúc: ……giờ…..; ngày………………..

Tại phòng học lớp…. – trường THCS …….

Thành phần đại biểu gồm:

Đại biểu mời gồm có:

1) Thầy: …………………………………………………………………………..

2) Cô: ……………………………………………………………………………..

3) ……………………………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………………………

Đại biểu chính thức dự đại hội có:……../tổng số ….. (vắng:…..có lý do:…..; không có lý do:….)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bạn …………………. điều khiển nghi lễ đại hội (Chào cờ, Quốc ca, Đội ca, Hô đáp khẩu hiệu Đội.)

Tham Khảo Thêm:  12 từ cảm thán thường dùng trong giao tiếp tiếng Anh

2. Bạn …………………. tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.

* Đoàn chủ tịch đại hội có:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

* Thư ký Đại hội:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3. Bạn ………….. thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Bạn ……………………….. thay mặt đoàn chủ tịch thông qua bản phương hướng nhiệm vụ cho năm học ……………………….. (có báo cáo kèm theo).

5. Bạn ……………………….. giới thiệu các thành viên dự Đại hội thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ……………….

a. Bạn …………….. lên tham luận về việc “Học tập”.

b. Bạn …………….. lên tham luận về việc “Xây dựng Đội vững mạnh”.

c. Bạn …………….. lên tham luận về việc “Đội viên với phong trào rèn luyện thân thể và phòng tránh các tệ nạn xã hội”.

6. Bạn …………….. giới thiệu các vị khách, các Thầy Cô giáo lên phát biểu:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

7. Bạn …………….. điều hành biểu quyết đăng ký các danh hiệu thi đua (bằng hình thức giơ tay):

– Chỉ tiêu hạnh kiểm cuối năm:

+ Số đội viên có hạnh kiểm Tốt là …… bạn (đạt 100%)

+ Không có đội viên nào hạnh kiểm loại Khá và Trung bình.

– Chỉ tiêu xếp loại về học lực cuối năm:

+ Số đội viên đạt danh hiệu Học sinh giỏi là …. bạn (chiếm …%)

+ Số đội viên đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến là …. bạn (chiếm …%)

+ Còn lại là đạt học lực Trung bình; không có bạn nào xếp loại Yếu hay Kém.

– Về số học sinh giỏi các cấp:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

– Các danh hiệu phấn đấu:

+ Lớp đạt danh hiệu “Chi Đội mạnh”.

– Số đội viên lên lớp là …. bạn, đạt 100%.

8. Bạn ……………………….. điều hành bầu Ban chỉ huy chi đội mới:

+ Đại hội đã thống nhất bầu các ban có tên sau vào Ban chỉ huy đội năm học ……………………….. (có biên bản bầu Ban Chỉ Huy chi đội kèm theo).

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

4………………………………………………….

5………………………………………………….

Ban chỉ huy mới ra mắt, Chi đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Bầu đại biểu đi dự đại hội liên đội:

9. Đại hội đã nhất trí bầu các đại biểu có tên sau đi dự Đại hội Liên đội:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

4………………………………………………….

5………………………………………………….

6) Bạn ………………………………………..

10. Bạn ……………………. thay mặt đoàn thư ký trình bày dự thảo nghị quyết đại hội chi đội.

11. Bạn ……………………. thay mặt đoàn chủ tịch điều hành biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội Chi đội.

12. Bạn ……………………. tổng kết Đại hội và làm lễ chào cờ bế mạc đại hội Chi đội.

Đại hội đã kết thúc vào lúc: ……… cùng ngày.

Phụ trách Chi đội T/M Đoàn chủ tịch Thư ký Đại hội

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 4

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG……………………..

CHI ĐỘI:……………………………..

………, ngày…. tháng…..năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
Năm học 2021 – 2022

– Đại hội khai mạc lúc …… giờ …. ngày …. tháng …..năm 2020

– Tại:…………………………………………….

I. Thành phần đại biểu gồm:

1. Đại biểu mời gồm có:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

4………………………………………………….

2. Đại biểu chính thức dự Đại hội có: ……..

– Tổng số: ………………..

– (Vắng: ………..có lý do: ………không lý do: ………….)

II. Đoàn chủ tịch đại hội có:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

IV. Thư ký Đại hội có:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

V. Diễn biến Đại hội:

1. Bạn: ……………………………………………………….. thay mặt cho Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020 (có văn bản kèm theo)

2. Bạn: ……………………………………………………….. thay mặt cho Đoàn chủ tịch đọc bản dự thảo phương hướng năm học 2021 – 2022 (có văn bản kèm theo)

3. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết và bản phương hướng cho năm học tới:

4. Đăng ký các danh hiệu thi đua:

– Cuối năm chi đội đạt danh hiệu:…………………………………………………

– Phấn đấu: Học lực giỏi: ……….. bạn, Học lực khá:……………. bạn.

Hạnh kiểm Tốt…………bạn. Hạnh kiểm Khá…………..bạn.

– Đăng ký chỉ tiêu đạt CNBH cấp Liên Đội:……………bạn

5. Ban Chi huy chi đội của năm học 2020 – 2021 tuyên bố hết nhiệm kỳ

6. Bầu Ban Chỉ Huy chi đội mới:

+ Đại hội đã thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy chi Đội năm học 2021 – 2022

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

7. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên Đội

+ Đại hội thống nhất bầu các đại biểu có tên sau đây đi dự Đại hội Liên Đội:

1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

8. Các ý kiến phát biểu của Đại hội:

– Đại hội Chi đội …………..đã thống nhất thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác Đội, phong trào thiếu nhi, năm học 2021 – 2022.

– Đại hội đã kết thúc tốt đẹp lúc………giờ………cùng ngày.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

…………………………………

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

(Thư ký 1)

(Thư ký 2)

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 5

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG………………

CHI ĐỘI:…………………………….

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Tham Khảo Thêm:  Đề thi giữa HK 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm học 2017-2018 – THPT Lý Thái Tổ – Mã đề 132

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
Năm học 2021 – 2022

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20201tại trường Tiểu học……………….. Khai mạc Đại hội Chi Đội…………….

I. Thành phần đại biểu gồm:

1. Đại biểu mời:

Cô: …………………………………. giáo viên, Phụ trách Chi đội

2. Đại biểu chính thức có:……/ ……. (Vắng mặt:…………………………..)

II. Nội dung Đại hội:

1. Bạn: ………………………………… điều khiển thực hiện Nghi lễ Đại hội: Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội.

* Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký

Đoàn chủ tịch Đại hội có:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Thư ký Đại hội có:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

2. Cô (thầy):……………………………………………….…phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Bạn: …………………………………… thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021 và bản phương hướng hoạt động năm học 2021 – 2022

4. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022

– Ý kiến của bạn: ………………………………………….

– Ý kiến của bạn: ………………………………………….

5. Bạn ……………………………. điều hành biểu quyết đăng ký các danh hiệu thi đua (Giơ tay)

– 100% nhất trí

6. Phát biểu của đại biểu:

– Ý kiến phát biểu của …………………………………………………………………….

7. Bạn: …………………………………. điều hành bầu Ban chỉ huy Chi đội mới.

– Thông qua dự kiến số lượng, cơ cấu tiêu chuẩn BCH Chi đội năm học 2021 – 2022

– Tiến hành giới thiệu, ứng cử, đề cử danh sách bầu cử, thông qua danh sách bầu cử (Biểu quyết bằng hình thức giơ tay)

– Bầu ban kiểm phiếu: Có danh sách kèm theo (Bằng hình thức giơ tay)

 1. ……………………………………………..Trưởng ban
 2. ……………………………………………..Phó ban
 3. ……………………………………………..Ủy viên

– Ban kiểm phiếu làm việc: Thông qua thể lệ bầu cử, đại hội tiến hành bầu cử, kiểm phiếu và công bố danh sách các bạn trúng cử vào BCH Chi đội năm học 2021 – 2022 (Có biên bản bầu cử kèm theo)

 1. ……………………………………………../…….
 2. ……………………………………………../…….
 3. ……………………………………………../…….

– Mời BCH Chi đội mới ra mắt và Chi đội trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ

8. Mời bạn: ………………………………….. lên thông qua Nghị quyết của Đại hội.

9. Lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Đại hội đã kết thúc tốt đẹp vào lúc …….. giờ…….phút cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

……………………………….

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

…………………………………..

Biên bản Đại hội Chi đội – Mẫu 6

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG………………

CHI ĐỘI:…………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI – NĂM HỌC 20…..-20…..

– Đại hội Chi đội lớp 9C khai mạc lúc:…….giờ……..ngày … tháng …. năm 20……

– Tại:………………………………………………………………………………………………………………..

*Thành phần đại biểu gồm:

1-……………………………………………………………………………………………………………………

2-……………………………………………………………………………………………………………………

3-……………………………………………………………………………………………………………………

Đại biểu chính thức đại hội có:………/Tổng số………..Vắng……..có lý do…, không…….

*Đoàn chủ tịch đại hội gồm có:

1-……………………………………………………………………………………………………………………

2-……………………………………………………………………………………………………………………

3-……………………………………………………………………………………………………………………

*Thư ký đại hội gồm có:

1-……………………………………………………………………………………………………………………

2-……………………………………………………………………………………………………………………

*Diễn biến đại hội:

I. *Bạn :……………………………………..thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động NGLL NH: 20…..-20….. và phương hướng công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động NGLL Năm học : 20…..-20…. . (có văn bản kềm theo)

II.* Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề cụ thể như sau:

1. Về học tập:…………………………………………….. ……………………………………………………

………………………………………………………………… …………………………………………………….

2. Về hạnh kiểm:………………………………………. ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Về lao động: …………………………………………. ……………………………………………………..

………………………………………………………………… ……………………………………………………..

……………………………………………………………….. ……………………………………………………….

4. Về nề nếp:…………………………………………….. ………………………………………………………

………………………………………………………………… ………………………………………………………..

……………………………………………………………….. ………………………………………………………..

5. Về các phong trào VHVNTDTT………………….. ………………………………………………………

…………………………………………………………………. ………………………………………………………….

…………………………………………………………………. …………………………………………………………

…………………………………………………………………. …………………………………………………………

6. Về chương trình rèn luyện đội viên: …………… ……………………………………………………….

………………………………………………………………….. …………………………………………………………

………………………………………………………………….. ………………………………………………………….

III.*Đăng ký danh hiệu thi đua: Cuối năm Chi đội đạt danh hiệu…………………………..

* Phấn đấu: Học lực giỏi:………..bạn, Học lực khá:…………bạn.

* Hạnh kiểm Tốt…………bạn. Hạnh kiểm Khá…………..bạn.

IV. *Đại hội đã bầu BCH Chi đội năm học 20…..-20…. gồm các bạn:

1……………………………………………………………………… – Chi đội trưởng

2……………………………………………………………………… – Chi đội phó

3……………………………………………………………………….- Uỷ viên thư ký

4.

V. *Bầu đại biểu đi dự đại hội Liên Đội:

-Đại hội đã thống nhất bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Liên Đội gồm các bạn có tên:

1……………………………………………………… ………………………………………………………………

2…………………………………………………….. ……………………………………………………………….

3………………………………………………….. ………………………………………………………………..

6*Các ý kiến phát biểu tại đại hội Chi đội:

…………………………………………………………….. …………………………………………………………

………………………………………………………. ………………………………………………………………..

Đại hội Chi đội …….. đã thống nhất thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác Đội, phong trào thiếu nhi, hoạt động NGLL năm học 20…..-20…. .

Đại hội Chi đội …. đã kết thúc tốt đẹp lúc……giờ….cùng ngày.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên)
THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm nhiều bài viết hay về Mẫu Biểu

Rate this post

Rate this post

Trên đây là bài viết Biên bản Đại hội Chi đội nhiệm kỳ 2021 – 2022 (6 mẫu) của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *