Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2021

Rate this post

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2021 bao gồm đáp án chi tiết và ma trận 22 đề thi chuẩn theo thông tư cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến ​​thức chuẩn bị cho kì thi học kì. Nhì lớp 5 đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo để giáo viên ra đề cho học sinh. Vui lòng tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 5 quý 2

Phần I: (Trắc nghiệm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (4 điểm)

Câu 1: Một số thập phân gồm 3 phần trăm, 4 phần trăm, 5 phần mười, 6 phần nghìn được viết là: M1

A. 34, 56

B. 304, 56

C. 304, 506

mất 34,506

Câu 2: Một người đi xe đạp trong 2 giờ 30 phút đi được 50 km. Vậy vận tốc đi xe đạp của anh ta là: M2

A. 25 km/giờ

B. 125 km/giờ

C. 30 km/giờ

D. 20 km/giờ

câu 3: 2m3 85dm3 =……………………m3. Số viết đúng vào điểm là: M1

A. 2,85

B. 2,085

C.285

Câu 4: Cho nửa đường tròn N như hình bên. Chu vi hình N là: M3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

A. 10,28cm

B. 6,28cm

C. 16,56cm

Câu 5: 75% của một số là 4,2. Vậy con số đó là gì? M1

A. 3,15

B. 31,5

C.5.6

D. 56

Câu 6: Diện tích toàn phần của hình lập phương là 486 dm2. Vậy thể tích của hình

Khối lập phương đó là: M3

A. 324dm3

B. 162dm3

C. 121,5dm3

D. 729 dm3

Phần II: (Tự luận): (6 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Xác định và tính: M2

a) 625,04 x 6,5

b) 125,76 : 1,6

c/ 13 giờ 25 phút x 4

đ/16 phút 30 giây: 5

Bài 2: (1,5 điểm) Quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội dài 96 km. Một xe máy từ Nam Định khởi hành lúc 8:45 đi Hà Nội với vận tốc 40 km/h. Mấy giờ người đi xe máy đến Hà Nội? M3

Tham Khảo Thêm:  Bài tập có đáp án chi tiết về các phương trình lượng giác thường gặp lớp 11 phần 25

bài 3: (1,5 điểm) Một thửa ruộng hình thang có cạnh bé là 15m, cạnh lớn là 20m. Nếu mở rộng đáy thêm 5 m thì diện tích tăng thêm 30 m2. Tính diện tích thửa ruộng ban đầu trước khi mở rộng? M3

bài 4: (1 điểm) Tính nhanh: M4

0,2 x 317 x 7 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14

Đáp án đề thi toán lớp 5 quý II

Phần I: (Trắc nghiệm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (4 điểm)

Câu 1: C 0,5 điểm.

Câu 2: D 0,5 điểm.

Câu 3: B 0,5 điểm.

Câu 4: 1 điểm.

Câu 5: C 0,5 điểm.

Câu 6: D 1 điểm.

Phần II: (Tự luận):

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Mỗi phép tính đúng: 0,5 điểm.

Bài 2: (1,5 điểm) Quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội dài 96 km. Một xe máy từ Nam Định khởi hành lúc 8:45 đi Hà Nội với vận tốc 40 km/h. Mấy giờ người đi xe máy đến Hà Nội?

Giải pháp:

Thời gian người đó đi từ Nam Định ra Hà Nội là:

96 : 40 = 2,4 (giờ)

Đổi 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút (0,75 điểm)

Người đó đến Hà Nội ngày:

8 giờ 45 phút + 2 giờ 24 phút = 10 giờ 69 phút

hoặc 11 giờ 9 phút (0,75 điểm)

Đáp số: 11 giờ 9 phút

Bài 3: (1,5 điểm) Lời giải:

Chiều cao của hình thang là:

30 x 2 : 5 = 12 (m) (0,75 điểm)

Diện tích hình thang trước khi mở rộng là:

(20 + 15) x 12 : 2 = 210 (m2) (0,75 điểm)

Đáp số: 210 m2

bài 4: (1 điểm): Tính nhanh:

0,2 x 317 x 7 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14

= 1,4 x 317 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14

= 1,4 x 317 + 1,4 x 352 + 1,4 x 331

= 1,4 x (317 + 352 + 331)

= 1,4 x 1000

= 1400

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 5 môn Toán lớp 2

Ghi chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 6) – từ câu 7 trình bày bài giải vào phiếu kiểm tra

Câu hỏi 1. (1 điểm) Số thập phân lớn nhất: 4,031; 4,31; 4,103; 4.130 là:

A. 4.031

B. 4,31

C. 4.103

D. 4.130

Câu 2. (1 điểm) Hỗn số 3frac34 viết dưới dạng số thập phân là:

Tham Khảo Thêm:  Hệ thống bài tập trắc nghiệm vận dụng cao, phân loại đồ thị – bảng biến thiên (phần 1 – 10)

MỘT.3.3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,5m; chiều rộng 2m; chiều cao 1,5m. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là bao nhiêu?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105 m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu đồ thanh bên cho biết tỷ lệ phương tiện được sử dụng để đến trường của 1.600 học sinh tiểu học. Số học sinh đi học là:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

A. 160 học sinh

B. 16 học sinh

C. 32 học sinh

D. 320 học sinh

Câu 5. (1 điểm) Viết Đ đúng, viết S sai vào chỗ trống:

25% của 1 giờ = 15 phút

55 ha 17 m2 = 55,17 ha

Câu 6. (1 điểm) Viết đúng số vào điểm:

a) 0,5 m = …………………cm

b) 0,08 tấn =……………kg

c) 7268 m2 = …………..đm2

d) 3 phút 40 giây = …………. Thư hai

Câu 7. Tính rồi tính:

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44: 2,9

câu 8. Tìm x:

a, 92,75: x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60 km. Bạn có thể tính tốc độ trung bình của xe máy theo km/h không?

Câu 10: (1 điểm) Cho hình bên. Tìm diện tích toàn phần của hình thang biết bán kính hình tròn là 5 cm và đáy lớn gấp 3 lần đáy.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Đáp án đề thi toán lớp 5 quý II

CÂU

Đầu tiên

2

3

4

Hồi đáp

BỎ

một cách dễ dàng

BỎ

giọt

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Câu 5: T – will

câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50 cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7268 m2 = 726,8dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

câu 7: Học sinh tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Câu 8: (1 điểm)

một, X = 3,71

b, X = 192,567

Câu 9: (1 điểm) Có các cách giải, phép tính và kết quả đúng:

Giải pháp:

Thời gian xe máy đi từ A đến B là

9 giờ 42 phút – 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ (0,25 điểm)

Tham Khảo Thêm:  Đề thi tiếng Anh lớp 9 học kì 2 số 2

Vận tốc trung bình của xe máy là

60 : 1,2 = 50 (km/h) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km/h (0,25 điểm)

Câu 10: tính toán:

– Đầu nhỏ, đầu to, chiều cao: 0,5 đ

– Mặt hình thang: 0,5đ

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

vòng tròn kiến ​​thức,

Kỹ năng

Số câu và số điểm

Cấp độ 1

Cấp độ 2

Cấp 3

cấp 4

Tổng cộng

TN

CC

TL

TNKQ

TL

TN

CC

TL

TNKQ

TL

TN

CC

TL

Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính với chúng.

Số câu

2

2

2

2

kết cục

2.0

2.0

2.0

2.0

Đơn vị đo chiều dài, diện tích và thời gian, tỷ lệ phần trăm.

Số câu

2

Đầu tiên

2

Đầu tiên

kết cục

2.0

1.0

2.0

1.0

Các yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

kết cục

1.0

1.0

1.0

1.0

Giải bài toán chuyển động thẳng đều bằng cách tìm hai số khi biết tổng của hai số đó.

Số câu

Đầu tiên

Đầu tiên

kết cục

1.0

1.0

Tổng cộng

Số câu

3

2

Đầu tiên

3

Đầu tiên

5

5

kết cục

3.0

2.0

1.0

3.0

1.0

5.0

5.0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Ngoài ra, các em học sinh hay phụ huynh cũng có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Tin học theo thông tư 22 của Bộ Giáo dục chuẩn và ôn tập các loại. bài tập Tiếng Việt 5 và Toán 5. Các đề thi này được Cakhia TVsưu tầm, chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 5 làm đề ôn tập. Đề thi học kì 2 với chất lượng tốt nhất. Mời các bạn và phụ huynh tải miễn phí đề thi về máy và luyện tập.

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2021 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *