Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2021 – 2022

Rate this post


Đề thi Tiếng Anh THCS lớp 3 có đáp án Dưới đây là một phần Đề thi giữa học kì I lớp III năm 2021 – 2022 được Cakhia TVsưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới đa dạng giúp các em học sinh ôn tập các kĩ năng Tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh trung cấp lớp 1 3 có đáp án – Câu 1

I. Trận đấu

1. Anh ấy bao nhiêu tuổi?

Một. Vâng, đó là Thomas.

2. Tên cô ấy là gì?

b. Cô ấy 9 tuổi.

3. Đây có phải là Thomas không?

c. Anh ta tám tuổi.

4. Họ là bạn của Nami à?

đ. Không họ không

5. Linh bao nhiêu tuổi?

đ. Tên cô ấy là Mai

II. Điền vào chỗ trống.

Một. Thích bạn? – __________ không tốt, __________ bạn.

b. ______là cô ấy? – __________ bút chì của tôi.

c. Chào Liên. Bạn thật đẹp.

d. Làm thế nào __________ __________ bạn, Mai? – Tôi 9 tuổi.

đ. Anh ta tám tuổi __________ __________.

P. __________ họ __________ bạn? – Đúng bạn tôi.

III. Đặt hàng lại.

1. VELTWE: _________________________

2. ĐIỀU TRA: _________________________________

3. HITS: _________________________________________________

4. PELSL: ___________________________

5. PPIUL: _________________________________

Xem thêm tại: Đề thi tiếng Anh lớp 3 năm 2020 có đáp án

Đề thi Trung cấp I môn Tiếng Anh có đáp án – Câu 2

Đọc và làm bài tập

Lời chào hỏi. Tôi tên là Lâm. Tôi chín tuổi. Tôi học lớp 3C. Em là học sinh trường tiểu học Nguyễn Tất Thành. Đây là bạn thân của tôi Minh. Anh ấy 7 tuổi. Họ là Jenny và Lisa. Jennie bảy tuổi và Lisa tám tuổi. Họ cũng là bạn của tôi.

Đánh dấu Đúng (T) hoặc F (Sai)

1. Anh ấy tên là Nam.

2. Anh ấy học lớp 3.

3. Minh là bạn thân nhất của Lâm.

4. Jenny 7 tuổi.

5. Minh, Lisa và Jennie là anh của Lâm.

Trả lời các câu hỏi.

1. Lâm bao nhiêu tuổi?

________________________________

2. Lisa bao nhiêu tuổi?

________________________________

3. Minh bao nhiêu tuổi?

________________________________

4. Lâm làm nghề gì?

____________________

5. Jennie và Lisa Lam là bạn sao?

________________________________

Chọn thứ khác loại.

1. chị A. B. anh ấy C. mẹ
2. A. chín B. xinh đẹp C. tám
3. A. Tôi sinh bạn C. cái đó
4. A. bao nhiêu tuổi B. cái gì C. lớn

Đọc và nối.

hoặc BỎ
1. Tên anh ấy là gì? Một. Tôi chín tuổi.
2. Tôi vào được không? b. Anh ấy tên là Phong.
3. Bạn bao nhiêu tuổi? c. Vâng, đúng vậy.
4. Khánh có phải là bạn của bạn không? d. Tất nhiên rồi

Sắp xếp lại các từ.

1. tên / là / Lisa / Cô ấy /. /

_________________________________________________________________

2. /vui lòng / dự trữ / Đóng / , /

_________________________________________________________________

3. đi/ có thể / đi ra ngoài / tôi / ? /

_________________________________________________________________

4. Cái đó / của tôi / trường / là / . / Thư viện

_________________________________________________________________

Xem thêm tại: Đề thi tiếng anh cấp 3 có đáp án

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 Giữa học kỳ 1 năm 2020 – 2021 – Câu 3

I. Hoàn thành câu với who, years, isn’t, old.

1. A: Phong đó hả?

B: Không, cô ấy (1)……………………….

Đáp: (2)…………. đây là?

B: Đó là Peter.

2. A: Bạn (3)…………….. khỏe không?

B: Tôi mười (4)………………………. Cũ

II. Chọn thứ khác loại.

1. A. người B. giáo viên cô gái C. D. cô ấy
2. A. bao nhiêu tuổi B. ai C. là mất cái gì
3. A. Chào buổi tối B.Tạm biệt C. lời chào D. Chào buổi sáng
4. A. Tôi B. cô ấy anh ấy D của anh ấy
5. A. Peter B. Linda C. Hack D. bạn bè

III. Chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D.

1. Đó có phải là Tom không? – Không, đó là ______

Là nó

sinh không

C. nó không phải là

dám

2. Họ có phải là bạn của bạn không? – _____, họ đang.

A. Không

B. Có

C. Không

D. Ô

3. Bạn phát âm tên ________ như thế nào? – HIỆN HÀNH

A. bạn

B. họ

cô ấy

D của anh ấy

4. Tốt cho ____ bạn.

A. cô ấy

B. lỗi

C. thấy

mất cái này

5. Bạn bao nhiêu tuổi? – Tôi là ________ tuổi.

Số năm

B. xinh đẹp

bạn C.

mất tốt

Xem chi tiết tại: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 trung cấp có đáp án

Đề thi học kì 1 sơ cấp 3 Tiếng Anh lần 2 có đáp án – Câu 4

I. Chọn một cái lẻ.

1. A. của bạn B. cô ấy cô ấy D của anh ấy
2. A. lời chào B. như thế nào C. ai D. ở đâu
3. A. xinh đẹp B. tốt C. sáu D. tám
4. A. là B. Tôi là C. được D. là
5. A. Tạm biệt B. Tên C.Tạm biệt D. Hẹn gặp lại sau

II. Chọn câu trả lời đúng.

1/ Xin chào,…………………………… là Hakim của tôi.

Tôi la

sinh là

tên C.

2/ Thế nào là………………………. tên?

Của cô ấy

B. cô ấy

anh ấy

3/ Bạn có khỏe không………………………. Tên của bạn? – L–I–N–D–A.

A. nói

sinh là

C. ma thuật

4/ ……………………. Phong đó? – Vâng, đây là nó.

Một

sinh là

C. cái đó

5/ Ở lại …………, làm ơn.

lên

B. xuống

con mèo

6/ ………………………. bạn có phải tôi chín tuổi

A. Bao nhiêu tuổi

B. Làm thế nào

C. Cái gì

7/ Tôi khỏe, ………….

cảm ơn bạn

cảm ơn bạn

C. cảm ơn bạn

8/ Họ là ………………..

Một giáo viên

B. bạn bè

C. bạn bè

9/ Phong là…………….. của tôi.

một người chị

B. bạn bè

anh trai C.

10/ ………….., không phải đâu.

A. Không

B. Có

C. Cảm ơn bạn

III. Đọc và nối.

hoặc

BỎ

1. Bạn bao nhiêu tuổi?

Một. Tôi tên Mỹ Lệ.

2. Lời chào. tôi là Thủy

b. Tên tôi là Anna. Cũng hân hạnh được gặp bạn.

3. Tên của bạn là gì?

c. Đó là Mr. Lộc.

4. Tên tôi là Linda. Rất vui được gặp bạn.

d. tôi tám tuổi

5. Anh ấy là ai?

đ. Xin chào Thủy. Tôi là Akiko.

Chi tiết xem tại: Đề thi trung cấp Tiếng Anh lớp 3 năm học 2020-2021 số. 2

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án – Câu 5

I. Khoanh tròn số lẻ.

1. A. là B. là C. được D. Tôi là
2. A. Linda B. người mẹ C. Phêrô D. Hakim
3. A. Xin chào B. Chào buổi tối C. Chúc một ngày tốt lành D.Tạm biệt
4. A. làm B. đi C. có D. có
5. A. Ai B.Cái gì C. Thế nào D. Cái này

II. Đọc và nối.

hoặc BỎ
1. Tên cô ấy là gì? Một. Tôi không tốt. Và bạn?
2. Xin chào! Tôi là Lệ Mỹ. b. Chào Mỹ Lệ. Đây là Phương.
3. Bạn khỏe không? c. Tôi chín tuổi.
4. Bạn phát âm tên cô ấy như thế nào? đ. Tên cô ấy là Linh.
5. Bạn bao nhiêu tuổi? đ. A – N – N – A. Anna.

III. Sắp xếp lại từ.

1. tên/ cái gì/ là/ của anh ấy/

………………………………………………………………………………………………

2. là/ anh ấy/ bạn/ Tony/ của tôi/

……………………..

3. tám/ Cô ấy/ năm/ tuổi/

………………………………………………………………………………………………

4. Barra/ là/ bạn bè/ và/ của anh ấy/ đã lâu/

………………………………………………………………………………………………

5. Cảm ơn/ tôi/ ổn,/ bạn/ tôi/

………………………………………………………………………………………………

IV. Đọc và hoàn thành câu.

Lời chào hỏi. Tôi tên là Hoàng. Tôi chín tuổi. Tôi học lớp 3C. Em là học sinh trường tiểu học Cầu Giấy. Đây là bạn thân của tôi Nam. Anh ấy cũng chín tuổi. Họ là Tom và Anna. Tom tám tuổi và Linda mười tuổi. Họ cũng là bạn của tôi.

1. Hoàng _____ tuổi.

2. Nam, ____ và Anna là bạn của Hoàng.

3. ____ là bạn thân nhất của Hoàng.

4. _____ 8 tuổi.

5. Lind _____ tuổi.

Xem chi tiết tại: Đề thi Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Trên đây là đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Ngoài ra, Cakhia TVcòn cập nhật nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập tiếng Anh lớp 3, trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, đề thi học kì 3 lớp 2, đề thi học kì 3 lớp 3,… Mời quý thầy cô, quý phụ huynh và các em tham khảo.


Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2021 – 2022 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kì 2 môn GDCD 12 năm 2017-2018 có đáp án – Trường THPT Nguyễn Du – Mã đề 001

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *