Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2019 – 2020

Rate this post

Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2020 được các thầy cô Cakhia TVbiên soạn là tổng hợp đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 có đáp án kèm theo. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Toán lớp 3 học kỳ 2. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 3 tự ôn tập và vận dụng kiến ​​thức đã học vào việc giải các bài toán . Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Câu 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu hỏi 1: Số liền trước của số 28592 là số:

A. 28593 B. 28590 C. 28591 mất 28594

Câu 2: Dãy số 83952 được đọc là:

A. Tám mươi ba nghìn chín trăm năm mươi hai

B. Tám ba chín năm hai

C. Tám mươi nghìn ba nghìn chín trăm năm mươi hai

D. Tám mươi ba nghìn chín trăm linh hai đơn vị

Câu 3: Số đúng để hoàn thành điểm: 5m4dm = …cm là:

A.504 B. 405 C. 540 D. 450

Câu 4: Hình chữ nhật có chiều dài 10 cm, chiều rộng 7 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

MỘT.70 cm B.6cm C. 17cm D. 34cm

Câu 5: Hàng ngày Nam rời nhà lúc 7 giờ và đến trường lúc 7:15. Hôm nay Nam dậy sớm nên ra khỏi nhà lúc 7 giờ 15 phút và đến trường lúc 7 giờ 5 phút. Hôm nay Nami mất bao lâu để đến trường?

A. 10 phút B. 15 phút C. 20 phút D. 25 phút

II. phần tự luận

Bài 1: Đặt và tính toán

a, 72942 + 16345 b, 86498 – 38283 c, 15369 x 3 d, 89868: 4

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a, 728 : (3 + 4) b, 92747 – 7384 x 8

Bài 3: Tìm X, biết:

Tham Khảo Thêm:  Bài 60.1 trang 122 Sách bài tập (SBT) Vật lý 9
a, 85390:X = 25:5 b, X x 6 + 7395 = 10347

Bài 4: Lan mua 4 cái bút cùng loại phải trả 24000 đồng. Nếu Lan mua một chục chiếc bút như vậy thì hết bao nhiêu tiền?

Bài 5: Người ta cắt một thanh sắt dài 108 cm thành 2 đoạn. Phần thứ nhất bằng 1/3 phần sắt. Tính chiều dài của miếng sắt thứ hai.

B. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Câu 2

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu hỏi 1: Số đúng để hoàn thành điểm 4m1dm7cm = …cm là:

A. 471 B. 417 C.714 D.741

Câu 2: Độ dài cạnh hình vuông là 6 cm. Diện tích hình vuông là:

MỘT.36 cm2 B. 24cm2 C. 30cm2 D. 12cm2

Câu 3: Kết quả của phép tính 63 x 3 – 45 là:

A. 140 B. 144 C.145 mất 150

Câu 4: Trong một năm, số tháng có 31 ngày là:

A. Tháng 1, tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11

B. Tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 10, tháng 11

C. Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12

D. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng năm

Câu 5: Nếu một hình tròn có đường kính là 10 cm thì bán kính của nó là:

A. 20 cm B. 2cm C. 10cm D. 5cm

II. phần tự luận

Bài 1: Đặt và tính toán

a, 63742 + 13834 b, 72674 – 48294 c, 6379 x 8 d, 14676: 3

Bài 2: Tìm X, biết:

a, X x 7 = 34853 b, X: 5 – 8298 = 2942

Bài 3: Có 6 con gà và 5 con mèo trong vườn. Có bao nhiêu chân gà và chân mèo?

Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 12m

a, Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

b, Ở mảnh đất hình chữ nhật này, người ta chăm sóc cây bưởi. Biết rằng cứ 4 m2 người ta trồng một cây bưởi. Bao nhiêu cây bưởi sẽ được trồng trên mảnh đất này?

C. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Câu 3

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu hỏi 1: Số lớn nhất trong các số 56264, 58287, 58274, 59783 là:

A. 56264 B. 58287 C. 59783 D. 58274

Câu 2: Kết quả của phép tính 29328 + 48215 là:

A. 77562 B. 77543 C. 72841 mất 77632

Câu 3: Số bảy mươi bảy nghìn sáu trăm hai mươi bốn được viết là:

MỘT.17624 sinh năm 17642 C. 17264 mất 17462

câu 4: 1/4 giờ bằng bao nhiêu phút?

Tham Khảo Thêm:  Giải bài tập trang 18 Vật lí 7, Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
A. 20 phút B. 10 phút C. 30 phút D. 15 phút

Câu 5: Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 18 cm, chiều rộng 10 cm là:

A. 24cm B.72cm C. 76 cm D. 38cm

II. phần tự luận

Bài 1: Đặt và tính toán

a, 28479 + 71283 b, 98274 – 17489 c, 8738 x 7 d, 34245: 5

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

a, 27489 + 29380: 5 b, (28949 – 18394) x 3

Bài 3: Có 48 lít dầu được đổ như nhau vào 8 can. Hỏi 516 lít dầu có bao nhiêu can?

Bài 4: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 60 dặm và chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích sân vận động?

D. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Câu 4

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu hỏi 1: Số liền sau của số là kết quả của phép tính 60918 – 6856 x 4 là

A. 33493 B.33496 C.33494 D. 33495

Câu 2: Diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 32 cm và chiều dài gấp 8 lần chiều rộng là:

MỘT.128 cm2 B. 256cm2 C.384cm2 D. 260cm2

Câu 3: 4 chuồng với 16 con gà. Vậy 1296 con gà nên là số nhà:

A. 330 chuồng trại gian hàng B.324 C. 315 gian hàng D. 312 gian hàng

Câu 4: Tìm một số biết rằng khi nhân với 4 rồi trừ đi 3 thì được thương là 28. Số cần tìm là

Câu 5: Ngày 1 tháng 5 là thứ Sáu. Chủ nhật cuối cùng của tháng đó là ngày nào?

A. 28/5 B. 29/5 C. 30/5 D. 31/5

II. phần tự luận

Bài 1: Tìm X biết:

a, X x 5 + 152 + 362 = 684

b, (X: 14) x 6 + 3 = 27

Bài 2: Tích của hai số là 582. Nếu tăng thừa số thứ nhất lên 2 lần và tăng thừa số thứ hai lên 5 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Bài 3: Từ ba chữ số 6, 8, 2 lập một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai số 9, 5 lập một số có hai chữ số khác nhau B. Biết hiệu của A và B là 569. Tìm hai số đó.

Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 7m. Người ta dựng một bồn hoa (như hình vẽ). Tính diện tích phần đất còn lại.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2019 - 2020

E. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề 5

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu hỏi 1: Lan có 3000 đồng, Hoa có số tiền gấp 4 lần Lan. Cả hai bạn đều có tất cả số tiền:

Tham Khảo Thêm:  Giải Toán lớp 2 trang 9 SGK Tập 1: Số bị trừ – số trừ – hiệu đầy đủ
A. 15000 đồng B. 12000 đồng C. 20000 đồng D. 18000 đồng

Câu 2: Kết quả của phép tính: 134 x 10 + 250 x 10 – 84 x 10 là:

MỘT.30000 B.3000 C.300 mất 30

Câu 3: Một đội công nhân trong 4 ngày làm được 196 sản phẩm. Hỏi đội công nhân kỹ thuật số làm được bao nhiêu sản phẩm trong 1 tuần 2 ngày?

A. 441 sản phẩm B.440 sản phẩm C. 442 sản phẩm D. 445 sản phẩm

Câu 4: Trong mảnh vườn hình vuông có chu vi 48 m, nhà Lan trồng cà chua. Biết rằng mỗi mét vuông thu hoạch được 3 kg cà chua. Hỏi vườn đó thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam – gam cà chua?

A. 440kg B. 424kg C.432 kg D. 430kg

Câu 5: Hà học 7 tiết toán một tuần, cả năm học em học 245 tiết toán. Hà học bao nhiêu tuần trong suốt năm học?

A. 20 tuần B. 25 tuần C. 30 tuần D. 35 tuần

II. phần tự luận

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sao cho phù hợp nhất

a, 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

b, 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 2: Tìm X, biết:

a, X x 3 + 15 = 90

b, X + 6 + 8 +…+ 34 + 36 = 1000

Bài 3: Một đội công nhân làm đường đã sửa chữa 824 mét đường trong ngày đầu tiên. Vào ngày thứ hai, đội đã sửa ít hơn 31 mét so với ngày đầu tiên và 53 mét so với ngày thứ ba. Tính quãng đường đội đó sửa được trong 3 ngày

Bài 4: Một dải giấy rộng 10 cm. Nếu tăng chiều rộng thêm 6 cm thì diện tích mặt tờ giấy tăng thêm 72 cm2. Tính diện tích thực của dải giấy

——————

Ngoài đề ôn tập học kì 2 môn toán lớp 3 trên đây, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo thêm các đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 môn toán lớp 3 lớp 3, tiếng việt lớp 3, tiếng anh lớp 3 mà .edu.vn tư vấn đã sưu tầm và chọn lọc. Mong rằng với những tài liệu này các em sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn.

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2019 – 2020 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *