Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (4)

Rate this post


Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (4)

Nhằm tiết kiệm hơn cho các em trong kì ôn tập học kì 2, thư viện Cakhia TVxin chia sẻ đến các em Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (4). Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tài liệu học tập hiệu quả.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 phòng GD&ĐT Châu Thành Bến Tre năm học 2015 2016

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (1)

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (2)

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (3)

chủ đề 1

I. Khoanh tròn phương án đúng nhất A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau. (3,0 điểm)

1. Hàng triệu tấm thiệp Giáng sinh được gửi đi mỗi năm.

A. được gửi B. được gửi C. gửi D. đang gửi

2. Tôi không biết làm thế nào ______ trò chơi này.

A. chơi B. chơi C. chơi D. chơi

3. Tôi _________ tham gia vào hầu hết các hoạt động thanh thiếu niên của trường tôi.

A. đến B. đến C. đến D. cho

4. Chúng tôi rất mong được ______ bạn sớm hơn.

A. thấy B. thấy C. thấy D. thấy

5. Anh ấy có chiếc đồng hồ của cha anh ấy ______.

A. sửa B. sửa C. sửa D. sửa

6. May mắn thay, Peter đã hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ của mình.

A. nhiều lần B. đủ thời gian C. đủ thời gian D. một thời gian

7. Tom _________ bàn tay của anh ấy khi anh ấy đang nấu bữa tối.

A. đốt B. đốt C. đốt D. đốt

8. Tôi phải đi bây giờ. Tôi hứa _________ muộn.

A. không được B. không được C. không được D. không được không

9. Bạn có phiền nếu ___ một bức ảnh không?

A. lấy B. lấy C. lấy mất sẽ mất

10. Tôi _________ Cuba năm 1990.

A. đã đến thăm B. đã đến thăm C. đã đến thăm D. đã đến thăm

11. Thật khó để tìm một khách sạn đắt tiền ở thành phố này.

A. khó B. khó C. khó D. khác nhau

12. _________bạn vẫn ____ ở Mỹ?

A. Đã… là B. Đã… là C. Đã… là D. Đã… là

II. Viết dạng đúng của các từ trong ngoặc. (1,0 điểm)

1. Dừng lại, Nam! Nó là…………………… ở bên bếp lò. (sự nguy hiểm)

2. Các mảnh thủy tinh được làm khô……………………. (đầy)

3. Anh trai của tôi đang học tập chăm chỉ trong năm nay để vượt qua……………………. thi đại học. (đi vào)

4. Vui lòng xác nhận ngày giờ của bạn………… nếu bạn muốn đi cùng chúng tôi. (đến)

III. Hoàn thành câu thứ hai để nó có cùng nghĩa với câu thứ nhất. (2 điểm)

1. Clement Clarke Moore đã viết bài thơ vào năm 1823.

⇒ Bài thơ………………………………………………………

2. “Chúng tôi đang đợi xe buýt của trường,” bọn trẻ nói.

⇒ Bọn trẻ nói…………………………………………………………….

3. Hoa hồng không thể mọc trên đất cằn cỗi như vậy.

⇒ Không thể……………………..

4. Lần cuối cùng tôi chơi quần vợt là vào năm 1990.

⇒ Tôi không có……………………….

IV. Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi. (2 điểm)

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

Ở Trung Quốc, có một bức tường dài 1500 dặm. Nó được gọi là Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Gió lên và xuống, qua thung lũng và núi. Nó được làm bằng tay. Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc được xây dựng từ năm 246 – 209 TCN. Người dân Trung Quốc đã làm điều đó để tránh xa kẻ thù của họ. Có tháp quan sát trên đường đi. Bức tường được làm bằng gạch và đất. Nó cao và rộng ở phía trên.

Mọi người có thể đi dọc theo đỉnh như thể đó là một con đường. Không có tuyến phòng thủ nào khác từng được tạo ra miễn là Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.

1. Vạn Lý Trường Thành ở đâu?

……………………………………………………

2. Nó được xây dựng khi nào?

……………………………………………………

3. Nó bao gồm những gì?

……………………………………………………

4. Nó được xây dựng để làm gì?

……………………………………………………

chủ đề 2

I. Chọn phương án đúng để hoàn thành các câu sau: (2,0 điểm)

1. Các học sinh…………………… dưới gốc cây đó là học sinh lớp tám.

Một. ngồi xuống b. ngồi c. ngồi xuống d. ngồi xuống

2. Tôi khát. Bạn sẽ rót cho tôi một ly nước chứ? -……………………..

Một. Tất nhiên b. Không, cảm ơn c. Vâng, tôi sẽ d. tôi hy vọng rằng

3. Một chiếc ô tô mới………… ra mắt công chúng khi nó hoàn thành.

Một. cho thấy b. sẽ được hiển thị c. cho thấy d. nó đã được hiển thị

4. Một (n)…………….. cuộc thi đã được tổ chức tại trường của tôi vào tháng trước.

Một. nói tiếng Anh b. nói-tiếng Anh c. nói tiếng Anh d. nói tiếng Anh

5. Người ta dùng sơ cứu………… xoa dịu cơn đau, sự kiệt quệ của nạn nhân.

Một. cho b. lệnh in trong c. lớn. đối với anh ấy

6. Phần đầu tiên và dài nhất của Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc là ………… giữa năm 221 và 204 trước Công nguyên

Một. được thiết kế b. trình bày c. hoàn thành đ. được xây dựng

7. Tôi không biết làm thế nào…………….. một trò chơi có tên là 20 câu hỏi.

Một. chơi b. đã chơi c. để chơi d. đang chơi

8. Thật thú vị…………….. về Việt Nam.

Một. đi du lịch b. đi du lịch c. đã đi du lịch d. chuyến đi

II. PHONETICS: Chọn từ có phần gạch chân, phần in nghiêng được phát âm khác với những từ còn lại. (0,5 điểm)

A.pôin.d

b.môicái đó

C.Grôin.d

DTôich

A.pCácght

b.nCácTRONG

CwCácTRONG

DFCácrừm

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại (0,5 pt)

A. san hô

B. nút

C. máy in

D. loại bỏ

Một cây bút bi

B. lối vào

C. danh dự

D. chuyển tải

III. Sử dụng thì hoặc dạng đúng của động từ trong ngoặc: (1.0pt)

1. Chuyến tàu từ Hà Nội (chưa đến)………………………. chưa?

2. Bạn có phiền không nếu tôi (chụp)…………………….một vài bức ảnh?

IV. Viết lại những câu sau bắt đầu bằng những từ cho sẵn: (1.0 pt)

1. Anh trai tôi đang sửa xe cho tôi. (câu bị động)

………………………………………………………………………………………………

2. “Bạn đang đọc gì vậy?” Anh ấy đã hỏi tôi. (Câu tường thuật)

…………………………………………………….

V. Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi. (2,0 điểm)

Bảy kỳ quan thế giới là một danh sách được công nhận rộng rãi gồm bảy địa điểm được biết đến từ thời cổ đại. Phiên bản sớm nhất được biết đến của danh sách được biên soạn vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên bởi Antipater of Sidon. Nó chỉ bao gồm các công trình nằm quanh rìa Địa Trung Hải, nơi du khách thường có thể đi lại an toàn. Trong số những kỳ quan này, kỳ quan duy nhất còn tồn tại cho đến ngày nay là Đại kim tự tháp Giza. Sự tồn tại của Vườn treo chưa được chứng minh một cách thuyết phục. Hồ sơ cho thấy năm kỳ quan kia đã bị phá hủy bởi thiên tai.

1. Từ nào sau đây có thể thay thế từ ‘POPULAR’ ở dòng 1?

Một. nổi tiếng b. tuyệt vời c. kinh ngạc d. Bạn

2. Đoạn văn viết về điều gì?

Một. Bảy kỳ quan thế giới b. Antipater của Sidon

c. Đại kim tự tháp Giza d. Sự tồn tại của Vườn treo

3. Hôm nay chúng ta có thể thấy ………………………………………………………………………………………………………………………

Một. bảy kỳ quan thế giới b. chỉ có Đại kim tự tháp Giza

c. Vườn treo d. năm trong số bảy kỳ quan của thế giới

4. Điều nào sau đây là đúng?

Một. Bảy kỳ quan thế giới bị thiên tai tàn phá.

b. Những khu vườn treo vẫn tồn tại cho đến ngày nay

c. Đại kim tự tháp Giza đã không còn tồn tại cho đến ngày nay

d. Bảy kỳ quan thế giới là một danh sách nổi tiếng.

BỞI VÌ. Viết thư cảm ơn, sử dụng các từ hoặc cụm từ cho sẵn dưới đây: (1,0 điểm)

Lân thân mến,

1. Cảm ơn rất nhiều/cuốn sách/bạn/tặng/sinh nhật của tôi.

……………………………………………………

2. Nó/ thú vị/./ Tôi thích/ đọc/ nó

……………………………………………………

3. Bây giờ/ tôi/ buồn/./ Bạn sẽ đến nhà tôi/ cuối tuần chứ?

……………………………………………………

4. Tôi/ điện thoại/ bạn/ Thứ Sáu

……………………………………………………

Bạn của bạn,

VII. Nghe băng ba lần. Sau đó điền vào chỗ trống những từ còn thiếu. (2 điểm)

Trường học ở Mỹ có một chút khác biệt so với trường học ở Việt Nam. Thông thường, không có đồng phục học sinh. Các bài học bắt đầu lúc (1)………………………..mỗi buổi sáng và ngày học kết thúc lúc (2)…………… hoặc (3)………………………… Không có thứ bảy là những bài học. Học sinh có một giờ để ăn trưa và hai (4)…………………… phút nghỉ mỗi ngày (5)…………….. giờ nghỉ vào buổi sáng, buổi còn lại vào buổi chiều. Học sinh thường đến nhà ăn của trường và mua đồ ăn thức uống vào giờ ra chơi hoặc ăn trưa. Các hoạt động phổ biến nhất sau giờ học là bóng chày, bóng đá và bóng rổ.

1…………….. 3…………………… 5……………..

2………….. 4……………………………


Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (4) của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Tham Khảo Thêm:  Trắc nghiệm Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *