Thư pháp là một trong những loại hình phổ biến nhất. Và có lẽ xuất phát từ truyền thống dân tộc Việt Nam, những hình ảnh thư pháp đều mang những ý nghĩa riêng và được lưu giữ cho đến ngày nay. Và những bức tranh thư pháp được vẽ bởi bàn tay khéo léo của các bậc thầy lại càng khiến chúng tôi cảm kích hơn.

Bức ảnh đẹp –