Các dạng Toán thường gặp trong đề thi học kì 2 lớp 5

Rate this post


Các dạng bài tập toán lớp 5 trong đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 do các thầy cô giáo Cakhia TVbiên soạn bao gồm các dạng bài tập toán lớp 5 học kì 2 môn Toán lớp 5 thường gặp nhất có đáp án học kỳ 2. Hi vọng rằng, tài liệu này giúp học sinh lớp 5 tự ôn tập, vận dụng kiến ​​thức đã học vào giải toán. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn.

A. Các dạng toán trong đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

1. Loại 1: Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm về số thập phân, hình chữ nhật, hình lập phương, đổi đơn vị, hình tròn, v.v.

Câu hỏi 1: hỗn số 3 chiếc váy dài{5}{9}

viết dưới dạng phân số là:

MỘT.frak{{21}}{9}

b.frak{{13}}{9} C.frak{{25}}{3} Đ.frak{{32}}{9}

Câu 2: Con số chính xác để hoàn thành điểm 3,15 kg = …g là:

A. 3150 B. 315 C. 31,5 D. 3,15

Câu 3: Số đúng để hoàn thành điểm: 4m27 cm2 = ….cm2 Để trở thành:

A. 470 B. 40 070 C. 4700 D. 4070

Câu 4: Đối với phép đo thời gian: 15 phút, nửa giờ, 3/4 giờ, 40 phút. Câu trả lời sắp xếp đúng các phép đo thời gian trên theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất là:

A. 15 phút, 3/4 giờ, 40 phút, 1/2 giờ

B. 3/4 giờ, 40 phút, nửa giờ, 15 phút

C. 15 phút, 40 phút, nửa giờ, 3/4 giờ

D. 15 phút, nửa giờ, 3/4 giờ, 40 phút

Câu 5: Bán kính của hình tròn là 3,5 cm. Chu vi hình tròn đó là:

A. 21,98cm B. 43,96cm C. 10,99cm D. 32,97cm

Câu 6: Số thập phân gồm 28 đơn vị, 3 phần trăm, 7 nghìn được viết là:

A. 28,073 B. 28,73 C. 28,037 D. 28,37

Câu 7: Lớp có 12 bạn nữ và 18 bạn nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh nữ?

A. 60% B. 40% C. 70% D. 30%

Câu 8: Thể tích hình lập phương có cạnh 4 m là:

A. 64 mét3 b.16m3 C.32m3 mất 42m3

Câu 9: 15% của 52 là:

A. 25 B. 15 C. 7,8 D. 4,8

câu hỏi 10: Một cái hồ có thể tích 2,5m3. Vậy số lít nước đầy vào hồ là:

A. 25 lít B. 2005 lít C. 25 lít D. 2500 lít

Trả lời:

câu hỏi 1 câu 2 câu 3 câu 4 câu hỏi 5 câu 6 câu 7 câu 8 câu 9 câu hỏi 10
một cách dễ dàng hoặc BỎ hoặc BỎ hoặc một cách dễ dàng

2. Dạng 2: Tìm thành phần chưa biết (tìm X)

Bài 1:

a, X – 23,4 = 8,4 x 2 b, 10 – X = 46,8 : 6,5

c, 34,8 : X = 7,2 + 2,8 đ, X + 5,84 = 9,16

Câu trả lời:

a, X – 23,4 = 8,4 x 2

X – 23,4 = 8,4 x 2

X – 23,4 = 16,8

X = 16,8 + 23,4

x = 40,2

b, 10 – X = 46,8 : 6,5

10 – X = 7,2

X = 10 – 7,2

x = 2,8

c, 34,8: X = 7,2 + 2,8

34,8: X = 10

X = 34,8:10

x = 3,48

đ, X + 5,84 = 9,16

X = 9,16 – 5,84

x = 3,32

3. Dạng 3: Lập phép tính

Bài 2: Đặt và tính toán

a, 68,759 + 26,18 b, 28,12 x 3,5

c, 7 phút 35 giây + 5 phút 45 giây d, 14 giờ 24 phút – 6 giờ 48 phút

e, 5,28: 4p, 0,75 phút x 6

Câu trả lời: Học sinh lập tính rồi tính:

a, 68,759 + 26,18 = 94,939

b, 28,12 x 3,5 = 98,42

c, 7 phút 35 giây + 5 phút 45 giây

= 13 phút 20 giây

d, 14 giờ 24 phút – 6 giờ 48 phút

= 7 giờ 36 phút

của, 5,28: 4 = 1,32 f, 0,75 phút x 6 = 4,5 phút

4. Dạng 4: Bài toán chuyển động

Bài 3: Một người đi xe máy khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60 km. Tốc độ trung bình của xe máy tính bằng km/h là bao nhiêu?

Bài 4: Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc từ A đến B. Quãng đường AB dài 120 km. Hỏi ô tô đi trong bao lâu thì đến chỗ xe máy biết ô tô đi hết 1,5 giờ và vận tốc ô tô gấp đôi vận tốc xe máy?

Bài 5: Một ô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ 15 phút với vận tốc 60 km/h và đến B lúc 8 giờ 45 phút. Cùng quãng đường đó một xe máy đi trong 4 giờ thì vận tốc của xe máy là bao nhiêu?

Bài 6: Lúc 9 giờ 5 phút một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km/h. Lúc 9 giờ 20 phút một ô tô đi từ A đuổi theo một người đi xe máy với vận tốc 48 km/h. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi ô tô đến với xe máy là bao nhiêu giờ?

Bài 7: Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B. Vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 21,5 km/h và vận tốc của dòng nước là 2,5 km/h. Sau 1 giờ 45 phút ca nô đến B Tính độ dài quãng đường AB

Câu trả lời:

Bài 3: Vận tốc trung bình của xe máy là: 60 km/h

Bài 4: Ô tô đến trước xe máy 1,5 giờ

Bài 5: Vận tốc của xe máy là 37,5 km/h

Bài 6: Sau 1,75 giờ xe bắt máy.

Bài 7: Quãng đường AB dài 42 km.

5. Dạng 5: Các bài toán về các yếu tố hình học

Bài 8: Một khu đất hình thang có cạnh lớn là 150 m, cạnh cuối nhỏ bằng cạnh lớn và chiều cao bằng cạnh lớn. Tính diện tích hình thang đó?

Bài 9: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 7 cm và chiều cao 9 cm. Một hình lập phương có các cạnh bằng trung bình cộng ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Tính toán:

a) Thể tích hình hộp chữ nhật

b) Thể tích của hình lập phương.

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120, chiều rộng 90. Người ta trồng lúa trên cánh đồng đó, trung bình cứ 100 m2 thu được 15kg gạo. Tính toán:

à, diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

b) Cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Câu trả lời:

bài 8: Bề mặt của mảnh đất đó là 22500m2

Bài 9: Thể tích hình hộp chữ nhật là 504 cm2 và thể tích của hình lập phương là 512cm2

Bài 10: Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là 10800 m.2 và người dân thu hoạch được 16,2 tạ thóc

B. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra học kì 2 lớp 5 môn toán

Bài 1: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu hỏi 1: Chữ số thập phân 9 nào có giá trị 9 phần trăm là:

A. 94,728 B. 45,009 C. 67,393 D. 23,964

Câu 2: bè phái frac{{15}}{{50}}

viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,3 B. 0,8 C. 0,6 D. 0,9

Câu 3: Số chính xác để hoàn thành điểm 8km527m = …km là:

A. 852,7 B. 85,27 C. 8527 D. 8,527

Câu 4: Chữ số thay cho một sao cho 8,7a8

A. 0 B. 1 C.2 D. 3

Câu 5: Thể tích hình lập phương có cạnh 2 cm là:

MỘT.12 cm3 B. 8cm3 C. 16cm3 D. 18cm3

Bài tập tự luận môn toán lớp 5 đề thi học kì 2

Bài 2: Tìm X, biết:

a, X – 0,35 = 2,55 b, X – 53,25 = 27,35 x 5,6

Bài 3: Đặt và tính toán

a, 2 tuổi 7 tháng + 3 tuổi 10 tháng b, 16 giờ 25 phút – 12 giờ 40 phút

c, 21,8 x 3,4 d, 912,8 : 28

Bài 4: Một ô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ 15 phút với vận tốc 60 km/h và đến B lúc 8 giờ 45 phút. Cùng quãng đường đó một xe máy đi trong 4 giờ thì vận tốc của xe máy là bao nhiêu?

Bài 5: Một lớp học hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m và chiều cao 3,5m. Người ta sơn trần và bốn bức tường bên trong lớp học, mỗi mét vuông sơn giá 25.000 đồng. Việc công nhận bề mặt của các cửa là 15 m2. Chi phí sơn căn phòng đó nói chung là bao nhiêu?

Đáp án, lời giải chi tiết đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1:

1. C 2. A 3. D 4. A 5. B

Bài 2:

a, X – 0,35 = 2,55

X = 2,55 + 0,35

x = 2,9

b, X – 53,25 = 27,35 x 5,6

X – 53,25 = 153,16

X = 153,16 + 53,25

X = 209,41

Bài 3: Học sinh lập tính rồi tính:

a, 2 năm 7 tháng + 3 năm 10 tháng

= 6 năm 5 tháng

b, 16 giờ 25 phút – 12 giờ 40 phút

= 3 giờ 45 phút

c, 21,8 x 3,4 = 74.12 d, 912,8: 28 = 32,6

Bài 4:

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là: 8 giờ 45 phút – 6 giờ 15 phút = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường AB: 60 x 2,5 = 150 (km)

Nếu đi với vận tốc trong 4 giờ thì ô tô đi hết quãng đường là: 150 : 4 = 37,5 (giờ)

Đáp số: 37,5 giờ

Bài 5:

Diện tích xung quanh của phòng học hình chữ nhật là:

(8 + 6) x 2 x 3,5 = 98 (m2)

Diện tích trần phòng học hình chữ nhật là:

8 x 6 = 48 (m2)

Diện tích sơn của phòng học hình chữ nhật là;

98 + 48 – 15 = 131 (m2)

Tiền sơn để sơn cả phòng học hình chữ nhật là:

25000 x 131 = 3 275 000 (đồng)

Đáp số: 3 275 000 đồng

—————

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 5, các em tham khảo đề cương chi tiết môn học:

Ngoài ra, các em học sinh hay phụ huynh cũng có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 5 môn toán, tiếng việt, tiếng anh theo thông tư 22 chuẩn của bộ giáo dục và các dạng bài tập ôn tập môn tiếng việt. 5 và Toán 5. Các đề thi này được Cakhia TVsưu tầm, chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 5 bộ đề ôn thi học kì 1 chất lượng. Mời các bạn và phụ huynh tải miễn phí đề thi về máy và luyện tập.

Mời các em và thầy cô tham khảo:


Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Các dạng Toán thường gặp trong đề thi học kì 2 lớp 5 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định tặng Huy hiệu Đảng

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *