Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022

Rate this post

Bộ giáo án học kì 2 môn toán lớp 4 gồm các dạng bài tập cơ bản và câu hỏi tự luận giúp các em học sinh chuẩn bị thi cuối học kì 2. Đồng thời đây cũng là tài liệu dành cho quý thầy cô khi chủ trì ôn tập. Ôn luyện toán cuối học kì 2 cho học sinh. Mời các bạn và thầy cô cùng tham khảo và tải về chi tiết.

1. Nội dung học kì II môn Ngữ văn lớp IV

Đọc, viết, so sánh các số có nhiều chữ số.

– Thực hiện được 4 phép tính với số tự nhiên và phân số.

– Chuyển đổi đơn vị đo độ dài, diện tích, khối lượng, thời gian, ….

– Giải toán đố: Tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Tìm phân số của một số, tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số này, chọn toán liên quan đến tỉ lệ bản đồ.

– Vận dụng tính chất phép tính để tính giá trị biểu thức một cách dễ dàng.

– Hình học: tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật. Tính diện tích hình bình hành và hình thoi.

1. Các phép tính với phân số:

Một. Bản tóm tắt:

frac{3}{4}+frac{5}{4} ; quad frac{3}{8}+frac{7}{3} quad ; Fourfrac{2}{3}+frac{3}{4} ; Fourfrac{9}{4}+frac{3}{5} ; Fourfrac{4}{24}+frac{1}{4} ; bốn lớp {26}{81}+lớp {4}{27}

b. Giảm giá:

frac{8}{3}-frac{5}{3} ; Fourfrac{16}{5}-frac{9}{5} ; Fourfrac{3}{15}-frac{5}{35} ; Fourfrac{18}{27}-frac{2}{6} ; gấp bốn lần{37}{12}-3 ; tứ giác 5 frac{14}{3}

c. Phép nhân:

frac{4}{5} lần frac{6}{7} ; frac{2}{4} lần frac{7}{5} ; frac{11}{9} lần frac{5}{10} ; frac{7}{13} lần frac{13}{7} ; 4 lần frak{6}{7} ; 3 lần frak{4}{11} ; frac{3}{9} lần frac{6}{8}

đ. Phân công:

frac{10}{21}: frac{2}{3} ; fourfrac{3}{5}: frac{3}{4} ; frac quad{2}{5}: frac{3}{10} ; fourfrac{3}{8}: frac{9}{4} ; fourfrac{8}{21}: frac{4}{7} ; frac{5}{8}: frac{15}{8}

2. Tìm X

frac{3}{5} lần X=frac{4}{7}; Fourfrac{1}{8} lần X=frac{1}{5}; fourfrac{2}{7} nhân X=frac{2}{3}

frac{3}{5}: X=frac{1}{3}; X: frac{7}{11}=22; X-frac{3}{2}=frac{11}{4}; X+frac{5}{4}=frac{3}{2}

3. Tính giá trị của biểu thức:

9900: 36 – 15 x 11

9700 : 100 + 36 x 12

(15792 : 336) x 5 + 27 x 11

(160 x 5 – 25 x 4): 4

1036 + 64 x 52 – 1827

215 x 86 + 215 x 14

12 054 : (15 + 67)

53 x 128 – 43 x 128

29 150 – 136 x 201

left(frac{6}{11}+frac{5}{11}right) nhân frac{3}{7};frac{3}{5} nhân frac{7}{9}-frac{3}{5 } lần frac{2}{9}; left(frac{6}{7}-frac{4}{7}right): frac{2}{5}

frac{8}{15}: frac{2}{11}+frac{7}{15}: frac{2}{11}; Fourfrac{2}{3}+frac{5}{2}-frac{3}{4}; Fourfrac{4}{5}-frac{1}{2}+frac{1}{3}

frac{2}{5} lần frac{1}{2}: frac{1}{3}; Fourfrac{1}{2} nhân frac{1}{3}+frac{1}{4}; Fourfrac{2}{9}: frac{2}{9} lần frac{1}{2}

frac{7}{9} lần frac{3}{14}: frac{5}{8}; Fourfrac{2}{7}: frac{2}{3}-frac{1}{7}; Fourfrac{5}{12}-frac{7}{32}: frac{21}{16}

4. Tìm hai số khi biết tổng, hiệu và tỉ số của hai số đó:

Tham Khảo Thêm:  Kể lại một lần em theo bố mẹ hoặc ông bà về quê chơi

Bài 1: Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số này là 2/7. Tìm hai trong số họ.

Bài 2: Tìm hai số biết tổng của chúng là 198 và tỉ số của hai số đó là 3/8.

Bài 3: Một hình chữ nhật có chu vi 350 m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

bài 4: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài và chiều rộng của hình đó.

Bài 5: Hiệu của hai số là 85, tỉ số của hai số là 3/8. Tìm hai trong số họ.

Bài 6: Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp 5 lần thì trúng số thứ hai. Tìm hai trong số họ.

Bài 7: Quãng đường từ nhà Ani đến trường dài 840 m, gồm hai đoạn. Đoạn đường từ nhà Ani đến hiệu sách bằng 3/5 quãng đường từ hiệu sách đến trường. Tính độ dài mỗi đoạn thẳng.

bài 8: Tìm diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 18 cm và chiều cao bằng 5/9 độ dài đáy

bài 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m. Đó bưu kiện khu vực.

bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta trồng lúa ở đó, cứ 100 m2 thu được 50 kg tóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 11: Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng 1/6 tuổi bố. Tính tuổi mỗi người.

Bài 12: Diện tích thửa ruộng hình vuông bằng diện tích thửa ruộng hình chữ nhật. Biết thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 125 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, Tính diện tích thửa ruộng hình vuông đó.

5. Viết số chính xác vào dấu đầu dòng

530 dm2 = …………cm2frac1{10} phút = …………..giây

9 000 000 m2 = ……km2 4 tấn 90 kg = ………….kg

2110 dm2 = …………cm2 12000 kg = ………………..tấn

500cm2 = ………….dm2 6000 kg = ………….trọng lượng

Tham Khảo Thêm:  Đề kiểm tra giữa HK1 Văn lớp 6 năm 2020 THCS Bảo Lý

2 yến = ………….kg frac34tấn = ………….kg 3 giờ 15 phút =…………phút

5 tạ = …………kg frac25trọng lượng = …………kg phân số 12giờ =………….phút

1 tấn = ………….kg frac1{10}tôi2 = ………….dm2 frac1{12}phút = …………giây

2 yến 6 kg =……kg frac1{10}tôi2 = …………cm2 420 giây = …………phút

5 quả cân 75 kg =…………kg 2 tấn 800 kg =…………kg 5 giờ =…………..phút

6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a/ Phân số frac59 từ phân số nào sau đây.

MỘT. frak{25}{18}
b.frak{20}{36}
C. frak{45}{63}
Đ. frak{35}{45}

b) Trong các phân số sau:

Phân số nào nhỏ hơn 1:

MỘT.frak{1}{2}
b.frak{7}{3}
C. frak{6}{5}
Đ. frak{12}{7}

Phân số nào lớn hơn 1:

MỘT.frak{12}{7}
b. frak{1}{2}
C. frak{7}{8}
Đ. frak{4}{5}

C/ Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là bao nhiêu.

A. 3

B. 300

C. 3000

mất 30.000

d/ Số thích hợp viết vào chỗ trống e frac{square}{9}=frac{4}{36} Để trở thành:

MỘT.1

B. 50

C. 9

D. 36

đ/ Quả táo cân nặng 50 g thì cần bao nhiêu quả táo để cân nặng 4 kg?

A.80

B. 50

C.40

mất 20

g) Diện tích của hình bình hành theo số đo trên hình vẽ là:

Đề cương học kì 2 môn Tin học lớp 4

MỘT, 20 cm2

B. 40cm2

C. 26cm2

D. 13cm2

2. Đề ôn tập toán lớp 4 học kì 2

3. Đề thi học kì 2 môn toán lớp 4

Phần 1: (2 điểm) Em hãy viết vào tờ giấy kiểm tra trước điều em cho là đúng.

Một. Mọi số có chữ số 9 đều có giá trị là 9 nghìn:

A.879654

B. 876954

C.895476

Đ.978456

b. Số viết đúng vào điểm là 6dm2 3mm2 =…..đm2………….:

A.63

B. 603

C. 6300

D. 60003

c. Phân số nào không bằng phân số? frak{5}{7}

MỘT.frak{15}{21}
b. frak{20}{28}
C. frak{35}{42}
Đ.frak{35}{49}

đ. Chu vi hình vuông có diện tích là 49 cm2 Để trở thành:

A. 28

B. 28cm2

C. 7cm

D. 28cm

Phần 2: (8 điểm)

Bài 1: (2,5 điểm)

Một. Hoàn thành điểm:

frak{3}{4}tấn = …..kg;

495 giây =……phút…giây

b. Tính toán:

frac{4}{5}+frac{1}{5}: frac{2}{3}

frac{5}{6}: 6 lần frac{2}{5}

Bài 2: Tìm x (1,5 điểm)

start{array}{l} frac{5}{7}-X=frac{2}{3} frac{5}{9}: X=frac{6}{7} mathrm{X} frac{4}{ 3} cuối{mảng}

Bài 3: (3 điểm)

Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 56 m, chiều rộng là . frak{3}{4}độ dài.

Một. Tính diện tích cái sân đó?

b. Sân được dự kiến ​​lát bằng gạch đỏ vuông cạnh 40 cm. Cần bao nhiêu viên gạch để lát sân, biết rằng vữa không đáng kể?

Bài 4: (1 điểm)

Tìm một số biết rằng nếu viết thêm số 0 vào bên phải số đó thì được số mới và tổng của hai số là 748?

Tham Khảo Thêm:  Vai trò của thương mại dịch vụ

Đáp án đề thi toán lớp 4 học kì 2

Bài 1 (2 điểm) Mỗi ​​ý đúng cho 0,5 điểm

Một. C.895476

b, D. 60003

c, c.

d, D. 28cm

Phần 2: (8 điểm)

Bài 1 (2,5 điểm)

Một. Điền vào chỗ trống được 0,5 điểm (2 ý mỗi ý 0,25 điểm)

Một. Hoàn thành điểm:

frak{3}{4}tấn = 750kg;

495 giây = 8 phút 15 giây

b.

frac{4}{5}+frac{1}{5}: frac{2}{3}=frac{4}{5}+frac{1}{5} x frac{3}{2}=frac{ 4}{5}+frac{3}{10}=frac{8}{10}+frac{3}{10}=frac{11}{10}(1 điểm, mỗi bước 0,25đ)

frac{5}{6}: 6 lần frac{2}{5}=frac{5}{6}: frac{6}{1} lần frac{2}{5}=frac{5}{6} lần frac{1}{6} lần frac{2}{5}=frac{5}{36} lần frac{2}{5}=frac{1}{18} (1 điểm cho mỗi bước được 0,25đ)

Bài 2: Tìm x (1,5 điểm)

Một)

start{array}{c} frac{5}{7}-X=frac{2}{3} X=frac{5}{7}-frac{2}{3} X=frac{15}{21} -frac{14}{21} X=frac{1}{21} end{array}

b)

start{array}{l} frac{5}{9}: X=frac{6}{7} times frac{4}{3} four frac{5}{9}: X=frac{8}{7} quad X=frac{5}{9}: frac{8}{7} X=frac{5}{9} X frac{7}{8} X=frac{35}{72} end{array}

bài 3: (3 điểm) HS làm được nhiều cách đúng vẫn đạt điểm tối đa.

1. Tính độ dài

56 : (3+4) x 4 = 32 (m)

0,5

4. Tính diện tích 1 viên gạch

40 x 40 = 1600cm2 = 16dm2

0,5

2. Tính chiều rộng

56- 32 = 24 (m)

0,5

5. Số gạch cần để lát sân:

76800: 16 = 4800 (viên gạch)

0,5

3. Cách tính diện tích:

32 x 24 = 768 (m2) = 76800dm2

0,5

Đáp số: 768 m2 ; 4800 viên gạch

0,5

Bài 4:

Đáp án tham khảo: Viết thêm chữ số 0 vào bên phải số đó ta được số mới gấp 10 lần số cũ.

0,25

Vậy con số này là

0,25

748: (1+ 10) = 68

0,25

Trả lời: 68

0,25

Ngoài ra, các em học sinh hay phụ huynh cũng có thể tham khảo thêm bộ đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Lịch sử, Khoa học theo thông tư 22 chuẩn của Bộ GD và các dạng đề khác. 4 và Toán 4. Các đề thi này được Cakhia TVsưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 4 bộ đề ôn tập học kì 1. 2 chất lượng tốt nhất. Mời các bạn và phụ huynh tải miễn phí đề thi về máy và luyện tập.

4. Đề cương học kỳ 2 lớp 4 năm 2022

Tìm hiểu thêm:

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *