Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 – THCS Quang Trung năm 2017

Rate this post

Đề thi thử Tiếng Anh lớp 6 THCS năm học 2017 – 2018 trường Quang Trung có đáp án chi tiết được Cakhia TVcập nhật như sau:

CHỦ ĐỀ 1.A

A. NGHE (2 ms)

c Part 1: Nghe đoạn văn ngắn và chọn đúng (T) sai (F) (1m)

1.______ Trường của Phong ở trong thành phố

2. ______ Trường của Phong có chín lớp.

3_______ Trường học thứ năm ở trong nước.

4._______Có chín trăm học sinh ở trường của Phong.

c Phần 2: Nghe lại đoạn văn ngắn và trả lời câu hỏi (1 phút)

5. Trường của Thu có bao nhiêu học sinh?

  • _________________________________________________________________________________

6. Trường của Phong có bao nhiêu lớp?

  • _________________________________________________________________________________

B. TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ (3,5 ms)

c CÁCH PHÁT ÂM:

c Phần 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại (0,5 mili giây)

7. A. tenBdesk C. thứeđó D. bech

8. A.pCácở B.pCácc.nCácght D. cCácngươi

c NGỮ PHÁP VÀ TỪ ĐIỂN

c Phần 2: Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D(3 mili giây)

9. “Chào buổi sáng, Mai và Lan. Bạn có khỏe không?”- ” ____________________” .

A. Tôi khỏe, cảm ơn B. Họ khỏe, cảm ơn. C. Chúng tôi khỏe, còn bạn? D. Cô ấy ổn

10. __________________ là bút chì của tôi.

A. Cái này B. Có C. Cái này D. Cái kia

11. Kate và Jenny đang _____________ trong phòng của họ?

A. sống B. sống C. sống D. sống

12. Đây là em gái tôi. ___________________ là Thứ Năm.

A. cô ấy B. cô ấy C. anh ấy D. anh ấy

13. “__________________________________?” – “Chúng là ghế.”

A. Họ là ai? B. Đây là những gì? C. Cái gì đây? D. Anh ta là ai?

14. Bố của bạn đâu? – Anh ấy ở nhà.

A. đến B. đến C. đến D. lên

15. Đây có phải là __________________ không? – Vâng, đây là nó.

A. thước B. cửa sổ C. cửa D. lốp xe

16. __________________ là anh ấy? Anh ấy là thầy giáo của tôi.

A. Ai B. Ở đâu C. Bao nhiêu tuổi D. Bao nhiêu tuổi

17. Bố anh ấy có phải là bác sĩ không? Đúng, ___________________

A. Tôi là B. anh ấy là C. cô ấy là D. là

18. Giáo viên: “Nam, ở lại __________________ và mở sách ra.”

A. xuống B. lên C. trên D. trên

19. Có bao nhiêu __________? Có bốn.

A. bút B. bút C. bút chì D. bút

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy (ngắn gọn)

20. Cô Lý có phải là giáo viên không? ________________________

A. Đúng, anh ấy là B. Đúng, đó là C. Đúng, cô ấy là D. Đúng, cô ấy là

C. ĐỌC (2,5 ms)

Đây là gia đình Minh. Có bốn người trong gia đình anh ấy: bố, mẹ, anh trai và anh ấy. Gia đình anh sống trong một ngôi nhà gần sông Hương. Trước nhà có trồng hoa và cây nhỏ. Đằng sau ngôi nhà của mình, có một khu vườn lớn. Họ rất vui khi được sống ở đây.

c Phần 1: Đọc đoạn văn trên, sau đó chọn câu đúng (T) câu sai (F) (1.5 m)

21. Đây là gia đình của Nam ____

22. Có bốn người trong gia đình anh ấy ____

23. Gia đình anh ấy sống trong một ngôi nhà. ___

24. Nhà anh ấy không ở gần sông Hương. ____

25. Đằng sau ngôi nhà của anh ấy, có một khu vườn lớn ____

26. Họ rất vui khi sống ở đây. _____

Phần 2: Đọc đoạn văn một lần nữa, sau đó trả lời câu hỏi (1.m)

27. Gia đình Minh có bao nhiêu người?

=>…………………………………………………………………………………………………………………….

28. Anh ấy sống ở đâu?

=>…………………………………………………………………………………………………………………….

D. VIẾT (2,0 ms)

c Phần 1: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh (1đ)

29. Bạn/bạn học lớp mấy?

=>________________________________________________________________________________________________

30. Ở đó/ 285/ học sinh/ trường tôi.

=>________________________________________________________________________________

c Phần 2: Viết một đoạn văn ngắn về gia đình em (1đ)

CHỦ ĐỀ 1. BỎ

A. NGHE (2 ms)

c Part 1: Nghe đoạn văn ngắn và chọn đúng (T) sai (F) (1m)

1.______ Trường của Phong ở trong thành phố

2. ______ Trường của Phong có chín lớp.

3_______ Trường học thứ năm ở trong nước.

4._______Có chín trăm học sinh ở trường của Phong.

c Phần 2: Nghe lại đoạn văn ngắn và trả lời câu hỏi (1 phút)

5. Trường của Thu có bao nhiêu học sinh?

  • ________________________________________________________________________________

6. Trường của Phong có bao nhiêu lớp?

  • _________________________________________________________________________________

II. TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ (3,5 ms)

c CÁCH PHÁT ÂM:

c Phần 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại (0,5 mili giây)

7. A.pCácở B.pCácc.nCácght D. cCácngươi

8. A. tenBdesk C. thứeđó D. bech

c NGỮ PHÁP VÀ TỪ ĐIỂN

c Phần 2: Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D- (3 mili giây)

9. Cô Lý có phải là giáo viên không? ________________________

Tham Khảo Thêm:  Tuyển chọn những dòng stt thay đổi bản thân hay, đáng suy ngẫm

A. Đúng, anh ấy là B. Đúng, đó là C. Đúng, cô ấy là D. Đúng, cô ấy là

10. Có bao nhiêu __________? Có bốn

A. bút B. bút C. bút chì D. bút

11. Giáo viên: “Nam, ở lại __________________ và mở sách ra.”

A. xuống B. lên C. trên D. trên

12. Bố anh ấy có phải là bác sĩ không? Đúng, ___________________

A. Tôi là B. anh ấy là C. cô ấy là D. là

13. __________________ là anh ấy? Anh ấy là thầy giáo của tôi.

A. Ai B. Ở đâu C. Bao nhiêu tuổi D. Bao nhiêu tuổi

14. Đây có phải là __________________ không? – Vâng, đây là nó.

A. thước B. cửa sổ C. cửa D. lốp xe

15. Bố của bạn đâu? – Anh ấy ở nhà.

A. đến B. đến C. đến D. lên

16. “________________________________?” – “Chúng là ghế.”

A. Họ là ai? B. Đây là những gì? C. Cái gì đây? D. Anh ta là ai?

17. Đây là em gái tôi. ___________________ là Thứ Năm.

A. cô ấy B. Cô ấy C. anh ấy D. Anh ấy

18. Kate và Jenny đang _____________ trong phòng của họ?

A. sống B. sống C. sống D. sống

19. __________________ là bút chì của tôi.

A. Cái này B. Có C. Cái này D. Cái kia

20. “Chào buổi sáng, Mai và Lan. Bạn có khỏe không?”- ” ____________________” .

A. Tôi khỏe, cảm ơn B. Họ khỏe, cảm ơn. C. Chúng tôi khỏe, còn bạn? D. Cô ấy ổn

C. ĐỌC (2,5 ms)

Đây là gia đình Minh. Có bốn người trong gia đình anh ấy: bố, mẹ, anh trai và anh ấy. Gia đình anh sống trong một ngôi nhà gần sông Hương. Trước nhà có trồng hoa và cây nhỏ. Đằng sau ngôi nhà của mình, có một khu vườn lớn. Họ rất vui khi được sống ở đây.

c Phần 1: Đọc đoạn văn trên, sau đó chọn câu đúng (T) câu sai (F) (1.5 m)

21. Họ rất vui khi sống ở đây. ____

22. Đằng sau ngôi nhà của anh ấy, có một khu vườn lớn ____

23. Nhà anh ấy không ở gần sông Hương. ____

24. Gia đình anh ấy sống trong một ngôi nhà. ____

25. Có bốn người trong gia đình anh ấy ____

26. Đây là gia đình của Nam _____

Phần 2: Đọc đoạn văn một lần nữa, sau đó trả lời câu hỏi (1.m)

27. Gia đình Minh có bao nhiêu người?

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Văn Phòng GD&ĐT Thị xã Bến Cát năm 2020 – 2021

=>…………………………………………………………………………………………………………………….

28. Anh ấy sống ở đâu?

=>…………………………………………………………………………………………………………………….

D. VIẾT (2,0 ms)

c Phần 1: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh (1đ)

29. Bạn/bạn học lớp mấy?

=>________________________________________________________________________________

30. Ở đó/ 285/ học sinh/ trường tôi.

=>________________________________________________________________________________

c Phần 2: Viết một đoạn văn ngắn về gia đình em (1đ)

Đáp án đề thi vào lớp 6 THCS năm 2017 môn Tiếng Anh – THPT Quang Trung

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN CHÁP PÔNG

THPT Quang Trung

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Tiếng Anh 6

Thời gian: 45 phút (không bao gồm thời gian phát sóng)

SHIPT: Tiếng Anh 6 : Unit 4 A3 trang 45

A. Nghe: (2,0 ms)

* CHỦ ĐỀ 1A&B:

c Phần 1: => Mỗi từ đúng được 0,5 điểm (2 x 0,5)=1

CHỦ ĐỀ 1A&B 1F 2F 3F 4F

c Phần 2: => Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm (2 x 0,5)=1

5. Nó nhỏ/ Trường của Phong nhỏ

6. Trường của Phong có 8 (tám) lớp học.

B. TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ (3,5 ms) => Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm (14 x 0,25)=3,5

ĐỐI TƯỢNG 1A 7C 8D 9C 10C 11Đ 12B 13B 14A 15D 16A 17B 18B 19B 20B
ĐỐI TƯỢNG 1B 7D 8C 9C 10B 11B 12B 13A 14D 15A 16B 17B 18D 19C 20C

c C. ĐỌC (2,5 ms)

c Phần 1: => Mỗi từ đúng 0,25 điểm (6 x 0,25)

ĐỐI TƯỢNG 1A 21F 22 tỷ 23 tỷ 24F 25 tỷ 26 tỷ
ĐỐI TƯỢNG 1B 21 tỷ 22 tỷ 23F 24 tỷ 25 tỷ 26F

c Phần 2: => Mỗi từ đúng 0,5 điểm (2 x 0,5)

Chủ đề 1A&B 27. Có bốn (4) người trong gia đình anh ấy
28. Anh ấy sống trong một ngôi nhà.

D. VIẾT (2 ms)

c Phần 1: : => Mỗi từ đúng 0,5 điểm (2 x 0,5)

Chủ đề 1A&B

29. Lưu ý gì Bạn ép?
30. Có 285 học sinh trong trường của tôi

  • Phần 2: Đề 1A&B => Mỗi câu đúng, đảm bảo ngữ pháp và từ vựng 0,25 điểm

– Có 4/5/6 người trong gia đình tôi

– Bố/mẹ tôi là……./Bà/ông là 45/46…. NĂM

– Anh/chị/em tôi đang là học sinh/Anh/chị ấy 13/12/.. tuổi.

Đánh giá bài viết này

The post Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 – THPT Quang Trung năm 2017 appeared first on Cakhia TV

Trên đây là bài viết Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 – THCS Quang Trung năm 2017 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *