Đề thi Hóa 10 học kì 2 năm học 2021 – 2022 Đề 2

Rate this post

Đề thi học kì 2 Hóa học 10 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 năm học 2021 – 2022 chủ đề 2 được Cakhia TVbiên soạn là đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10. Nội dung đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm học kì 2 môn Hóa học bám sát khung nội dung.basic. Nó giúp đánh giá đúng kỹ năng của học sinh cũng như giúp người đọc củng cố lại những kiến ​​thức còn hổng. Vui lòng tham khảo câu hỏi dưới đây để biết chi tiết.

Đề thi học kì 2 môn Hóa học 10

Năm học: 2021 – 2022

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề.

Bản quyền thuộc về Cakhia TV nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu hỏi 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố VIA là?

A. 1 giây2 2s2 2 giờ chiều4

B. 3s2 3 giờ chiều4

C. chúng tôi2 vân vân4

Đ.2 vân vân6

Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng về tính chất hóa học của lưu huỳnh?

A. Lưu huỳnh không có tính oxi hóa, không có tính khử.

B. Lưu huỳnh chỉ là chất oxi hóa.

C. Lưu huỳnh có tính oxi hóa và tính khử.

D. Lưu huỳnh chỉ là chất khử

Câu 3. Dãy chất nào sau đây chỉ thể hiện tính oxi hóa?

A.O3h2VÌ THẾ4F2

B.O.2Cl2h2S

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4Br2HCl

D. Cl2S, VÌ VẬY3

Câu 4. Phản ứng nào sau đây có tính axit?2VÌ THẾ4 nó là axit đậm đặc?

A. HỌ2VÌ THẾ4 + Chúng tôi2đồng3 → Chúng tôi2VÌ THẾ4 + CO2 + BẠN BÈ2Ô.

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4 + Ca → CaSO4 + BẠN BÈ2

C. 2 ĐẦY2VÌ THẾ4 + Cu → CuSO4 + 2 CĂN NHÀ2O + SO2

D. 3 Họ2VÌ THẾ4 + 2Al → Al2(VÌ THẾ)4)3 + 3 GIỜ2

Câu 5. dung dịch H2Sản phẩm nào sau đây được tạo ra chủ yếu khi để S ngoài không khí?

A. HỌ2

B.SO3

C.SO2

D. di chúc

Câu 6. Ozone là một chất oxy hóa tương tự như oxy, nhưng mạnh hơn oxy. Phản ứng nào sau đây thể hiện tính chất này?

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 1: Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa

A. HỒ Kỳ2S

B. Loại giải pháp

C. Khí nhỏ3

D. Khí SO2

Câu 7. khí H2O2S không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch CuCl2.

B.Cl. khí ga2.

C. dung dịch KOH.

Giải pháp Đ. FeCl2

Câu 8. Có thể dùng hóa chất nào sau đây để nhận ra khí H. ?2S và SO2 trong hai lọ riêng biệt?

Dung dịch A. CuSO4

Dung dịch B. Br2

C. dung dịch KMnO4

D. dung dịch NaOH

Câu 9. Kim loại nào sau đây bị axit sunfuric đặc nguội thụ động hóa?

A. Cu, Al

B. Fe, Mg

C. Al, Fe

D. Cô, Cr

Câu 10. Với cùng số mol chất ban đầu, phương trình hoá học nào sau đây tạo ra nhiều oxi nhất?

A. 2KClO3overset{t^{o} {mũi tên bên phải}2KCl + 3O2

B. 2KMnO4overset{t^{o} {mũi tên bên phải}2KCK2MnO4 + MnO2 + Ô2

C. 2HgO overset{t^{o} {mũi tên bên phải}2 Hg + O2

D. 2KNO3overset{t^{o} {mũi tên bên phải}2 KNO2 + Ô2

Câu 11. Chất xúc tác trong phản ứng hóa học có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng, sau phản ứng tiếp theo chất xúc tác sẽ:

A. Phản ứng vừa đủ

B. Phản ứng nhưng vẫn còn

C. Phản ứng xảy ra hoàn toàn nhưng còn thiếu chất phản ứng

D. Không thay đổi

Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Sử dụng KMnO4 Oxi hóa dung dịch HCl đặc sinh ra khí Cl2.

B. Nhiệt phân KMnO4 sinh ra khí O.2.

C. Cho dung dịch HCl dư vào CuS sinh ra khí H .2S.

D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Na2VÌ THẾ3 sinh ra khí SO.2.

Câu 13. Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của lưu huỳnh?

A. Làm nguyên liệu sản xuất HỌ2VÌ THẾ4 .

B. Là chất lưu hóa cao su.

C. Khử chua đất.

D. Điều chế bột màu đen.

Câu 14. Có 3 bình riêng biệt đựng 3 dung dịch HCl, Ba(NO3)2 và họ2VÌ THẾ4. Có thể dùng thuốc thử duy nhất để phân biệt các dung dịch này?

A. dung dịch NaCl

B. Dung dịch AgNO3

C. dung dịch NaOH .

D. quỳ tím

Câu 15. Điều nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng sau: CaCO3 (r) + 2HCl (dd) → CaCl2 + BẠN BÈ2O + CO2

Nhiệt độ.

B. Chất xúc tác.

C. Áp lực.

D. Diện tiếp xúc.

Câu 16. Dãy chất nào sau đây đều phản ứng được với lưu huỳnh (ở điều kiện phản ứng thích hợp)?

A. Hg, O2HCl.

B. Pt, Cl2KClO3.

C. Zn, O2F2.

D. Na, Br2h2VÌ THẾ4 lau dọn

Câu 17. dung dịch H2VÌ THẾ4 Dung dịch đó phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

Tham Khảo Thêm:  Sys mmhg là gì? Tổng hợp thông tin về chỉ số huyết áp

A.Al2Ô3Ba(OH)2Ag.

B. CuO, NaCl, CuS.

C. FeCl3MgO, Cu.

D. BaCl2chúng ta2đồng3FeS

Câu 18. Trong tổng hợp amoniac: N2(k) + 3H2(k) 2NH3 (k); ∆H = -92 kJ. Để có thêm khí NHỎ3 sau đó bạn nên

A. giảm nhiệt độ và áp suất.

B. tăng nhiệt độ và áp suất.

C. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.

D. giảm nhiệt độ và tăng áp suất.

Câu 19. Cho phương trình phản ứng: Al + H2VÌ THẾ4 đặc biệt → Al2(VÌ THẾ)4)3 + S + AI2O. Các hệ số của phương trình lần lượt là ?

A. 2, 6, 1, 3, 6

B. 2, 4, 1, 1, 4

C. 2, 5, 1, 2, 5

D. 4, 7, 2, 1, 7

Câu 20. Trong các thí nghiệm sau:

(1) dung dịch H O2S còn lại trong không khí

(2) Thông khí H2O2S trong dung dịch nước brom

(3) Đốt khí nhỏ3 tôi không2 không có chất xúc tác

(4) Thông khí HO2S trong dung dịch FeCl3

Số thí nghiệm để tạo ra một nguyên tố là bao nhiêu?

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 4

Câu 21. Đốt cháy 13 gam bột một kim loại hóa trị II trong oxi dư ở khối lượng không đổi thu được chất rắn X có khối lượng 16,2 gam (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Kim loại đó là

A.Cừ

B. Bà

C. Tôn giáo

D. Ca

Câu hỏi 22. Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong oxi dư thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (dktc) đã phản ứng là

A. 4,48 lít.

B. 8,96 lít.

C. 17,92 lít.

D. 11,20 lít.

Câu 23. Cho 0,45 g Al phản ứng hết với H2VÌ THẾ4 thu được V lít khí. Giá trị của V là bao nhiêu?

A. 0,56 lít

B. 0,45 lít

C. 0,627 lít

D. 0,672 lít

Câu 24. Đối với phép cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + Ô2 (k) 2SO3 (k) (ΔH

Phát biểu đúng là:

A. Cân bằng chuyển dịch sang phải khi tăng nhiệt độ.

B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất của hệ phản ứng.

C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi nồng độ của O . nhỏ lại2.

D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3.

Câu 25. Nhiệt phân hoàn toàn 12,25 g KClO3 (xúc tác MnO.2) để thu được khí oxi. Khối lượng Mg sinh ra để oxi hóa tối đa là bao nhiêu gam Mg?

A. 8,4 gam

B. 7,2 gam

C. 3,6 gam

D. 4,8 gam

Câu 26. Thời điểm mùa hè nắng nóng, mọi người thường xuyên đi du lịch và đặc biệt là ở những quốc gia có rừng thông, ở đây không khí thường sẽ trong lành mát mẻ hơn. Chất nào sau đây có tác dụng với khí quyển trên?

Tham Khảo Thêm:  Đề cương Tiếng Anh lớp 7 học kì 2 sách Global Success

A. Ôxi.

B. Ôzôn.

C. Hiđrosunfua.

D. Lưu huỳnh đioxit

Câu 27. Cho 1,68 lít CO2 (dktc) sục vào bình đựng 250 ml dung dịch KOH dư. Biết thể tích dung dịch trước và sau phản ứng không thay đổi Nồng độ mol của muối thu được sau phản ứng là

A. 0,2 triệu

B. 0,3M

C. 0,4M

D. 0,5M

Câu 28. Hòa tan 8,6 gam oleum A vào nước thu được dung dịch B. Để trung hòa dung dịch B cần 200 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức của oleum A là gì?

A. HỌ2VÌ THẾ4.2SO3

B. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4.3 VẬY3

C. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4.4SO3

D. GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4.VÌ THẾ3

Câu 29. Để m gam bột Fe ngoài không khí một thời gian thu được 11,8 gam hỗn hợp gồm Fe và các oxit sắt. Hỗn hợp được hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 Đem cô cạn thu vừa đủ 2,24 lít khí NO (dktc). Giá trị của em là:

A. 20,16

B. 9,94

C. 10.04

D. 15.12

Câu 30. Cho phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2. Nồng độ ban đầu của Br2 là x mol/lít thì sau 50 giây nồng độ của Br2 phần còn lại là 0,01 mol/lít. Tốc độ trung bình của phản ứng trên theo Br2 bây giờ là 4.10-5 mol/(ls). Giá trị cũ là gì?

A. 0,018.

B. 0,016.

C. 0,012.

D. 0,014.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2021 – 2022

1C 2C 3A 4C 5D 6B 7D 8A 9C 10A
11D 12C 13C 14D 15C 16C 17D 18D 19B 20D
21B 22B 23A 24C 25D 26B 27B 28A 29B 30C

————————————

Trên đây Cakhia TVđã giới thiệu đến các bạn Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2021 – 2022 Đề 2. Để việc học tập đạt kết quả cao và hiệu quả hơn, Cakhia TVin giới thiệu đến các bạn Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 10, Chuyên đề Vật lý 10, Lý thuyết Sinh học 10, Lý thuyết Hóa học 10. Tài liệu học tập vào lớp 10 được Cakhia TVtổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đề thi Hóa 10 học kì 2 năm học 2021 – 2022 Đề 2 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Bài Tập 1 trang 66 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Bài tập 1 trang 66 Sách bài tập (SBT) Truyện 8 Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng Câu 1. Trong những năm…

Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 7 năm 2017-2018 có đáp án

Nhằm giúp các bạn học sinh chuẩn bị thi có thêm tài liệu học tập, Dethihsg247.Com giới thiệu đến các bạn. Bộ đề thi học kì 2…

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2017-2018 – Trường Tiểu học Đông Hưng

Mời các em học sinh lớp 5 tham khảo tài liệu “Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017-2018 – Trường Tiểu học…

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 – Sở GD Quảng Nam năm 2019

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 9 – Sở GD Quảng Nam năm 2019 đã được chúng tôi cập nhật chi tiết. Mời các bạn…

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử 11 năm 2017-2018 có đáp án – Trường THPT Liễn Sơn

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 11 đạt điểm cao trong kì thi lên lớp sắp tới, Dethihsg247.Com đã sưu tầm và chọn lọc…

Đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 – TH An Thuận

Đề thi Tiếng Việt lớp 2 lớp 3 – TH An Thuận 2019 Câu 2: (0,5 điểm) Cóc có bao nhiêu con vật để kiện Trời? Một….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *