Đề thi học kì 2 Hóa 12 năm 2022 Đề 1

Rate this post

Đề thi đánh giá năng lực học kì 2 môn Hóa 12

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2022 đề 1 do các giáo viên Cakhia TVbiên soạn và biên soạn là đề kiểm tra đánh giá chất lượng học kì 2 môn Hóa học lớp 12. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan có đáp án. Nội dung bám sát chương trình hóa học 12. Qua bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12 chúng tôi hi vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm tài liệu ôn tập và củng cố kiến ​​thức chuẩn. Ôn tập tốt kì thi học kì 2 môn Hóa 12 Mời các bạn tham khảo.

CÂU HỎI THAM KHẢO

40 câu trắc nghiệm

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ II – LỚP 12

MÔN HỌC: HÓA HỌC

Thời gian 50 phút không kể thời gian phát đề

Họ và tên:……………………Lớp:……………………..

Câu hỏi trắc nghiệm khách quan: Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu hỏi 1. Dãy các kim loại được sắp xếp theo tính khử tăng dần là:

A. Fe, Al, Mg

B. Fe, Mg, Al

C. Mg, Fe, Al

D. Al, Mg, Fe

Câu 2. Khi điện phân dung dịch CuCl2 Để điều chế kim loại Cu, quá trình diễn ra ở cực âm

(cực âm) là:

A. Cu → Cu2+ + 2e

B. 2Cl- → Cl2 + 2e

C.Cl2 + 2e → 2Cl-

D. Cu2+ + 2e → Cu

Câu 3. Để bảo vệ vỏ thép của con tàu, người ta gắn vào thân tàu (phần chìm) những kim loại sau:

A. Ag

B.Cừ

C. Cô

D. Pb

Câu 4. Điện phân dung dịch muối clorua của các kim loại hoá trị hai bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây, khối lượng của điện cực catot tăng thêm 1,92 gam. Kim loại hóa trị 2 là:

A.Cừ

B. Bà

C.Bá

D. Ca

Câu 5. Công thức chung của oxit của các kim loại nhóm IA là

A. MIỄN PHÍ2Ô3.

NGƯỜI ANH EM2.

C. MIỄN PHÍ2Ô.

D. RO.

Câu 6. Cho 3 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn vào nước thoát ra 1,12 lít khí H .2 trong dktc. Hai kim loại kiềm A và B là gì?

A. Na, Kỳ

B. Rb, Cs

C. K, Rb

D. Lý, Na

Câu 7. Điện phân nóng chảy hoàn toàn 19,0 gam muối RCl2 Ở anot thu được 4,48 lit khí (đkc) ở anot (dktc). R là kim loại nào sau đây?

A.Ca

B. Mg

C.Bá

D. Được

Câu 8. Khi cho mẩu Na vào dung dịch CuCl2 Các hiện tượng quan sát được là:

A. bọt khí không màu

B. xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan

Tham Khảo Thêm:  Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

C. xuất hiện kết tủa màu vàng

D. có bọt khí không màu và kết tủa xanh lam, dung dịch nhạt màu

Câu 9. Chất tác dụng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là

A. kiến ​​thức3.

B. FeCl3.

C. BaCl2.

D. NÀY2VÌ THẾ4.

Câu 10. Cho 6,08 gam hỗn hợp NaOH và KOH phản ứng hết với dung dịch HCl sinh ra 8,30 gam hỗn hợp các muối clorua. Số gam mỗi hiđroxit trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 2,4 gam và 3,68 gam.

B. 1,6 gam và 4,48 gam.

C. 3,2 gam và 2,88 gam.

D. 0,8 gam và 5,28 gam.

Câu 11. Nước cứng là nước chứa nhiều ion:

A.Na+ và Mg2+

B.Bá2+ và Ca2+

C. NÀY+ và người cha2+

D. Ca2+ và Mg2+

Câu 12. Để nhận biết Ba(OH)2 giải pháp được sử dụng:

A. HỌ2VÌ THẾ4

B. HCl

C. NaOH

D. CaCl2

Câu 13. Chất có thể làm mềm nước có tính cứng toàn phần là:

A. CaSO4

B.NaCl

C.Na2đồng3

D. CaCO3

Câu 14. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO.).4.2 HOÀN THÀNH2O) được gọi

A. Đá vôi

B. Quyền anh

C. Bắn thạch cao

D. Thạch cao sống

Câu 15. Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch H .2VÌ THẾ4 loãng thì sinh ra V lít khí H .2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24

B. 1.12

C. 4,48

D. 3,36

Câu 16. Cho 2,24 lít khí CO2 (dktc) vào 20 lít dung dịch Ca(OH)2.2, ta được 6 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 Để trở thành

A. 0,0035M

B. 0,002M

C. 0,004M

D. 0,006M

câu 17. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là:

A. Khoáng vật pyrit

B. Khoáng sản bôxit

C. Khoáng vật đôlômit

D. Khoáng vật manhetit

Câu 18. Dãy các oxit đều bị khử bởi Al ở nhiệt độ cao là:

A. FeO, CuO, Cr2Ô3

B. PbO, K2O, SnO

C. FeO, MgO, CuO

D. Tôn giáo3Ô4SnO, BaO

Câu 19. Kim loại nào sau đây có thể đẩy sắt ra khỏi dung dịch muối Fe(NO .) ?3)2:

A.Ní

B. Sn

C. Cô

D. Cu

Câu 20. Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2 là:

A. Lúc đầu có kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch không màu

B. Lúc đầu có kết tủa, sau đó kết tủa tan một phần

C. xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa không tan

D. Lúc đầu có kết tủa, sau đó kết tủa tan hết tạo thành dung dịch màu xanh thẫm.

Câu 21. Để khử hoàn toàn m gam bột Fe2Ô3 với bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thấy có 5,4 gam bột nhôm tham gia phản ứng. Giá trị của m là:

A. 8 gam

Tham Khảo Thêm:  Những phần mềm đọc tiếng Anh hay nhất

B. 32 gam

C.1,6 gam

D.16 gam

Câu 22. Đốt cháy một ít Al trong 6,72 lít O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đều đo ở ptc). Khối lượng Al đã dùng là:

A. 16,2 gam.

B. 5,4 gam.

C. 8,1 gam.

D. 10,8 gam.

Câu 23. Giàu sắt nhất trong tự nhiên, nhưng hiếm nhất là:

A. Hematit

B. Siderit

C. Manhattan

D. Pirit

Câu 24. Cho kim loại M phản ứng với Cl2 muối X phản ứng với HCl thu được muối Y. Nếu cho kim loại M phản ứng với dd muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M là:

A. Mg

B. Bà

C. Al

D. Tôn giáo

Câu 25. Cho 2,52 gam kim loại trên phản ứng hết với dung dịch H2VÌ THẾ4 loãng tạo ra 6,84 gam muối sunfat. Kim loại nào sau đây?

A. Mg

B. Tôn giáo

C.Ca

D. Al

Câu 26. Cho 2,24 gam Fe phản ứng hết với oxi thu được 3,04 gam hỗn hợp X gồm 2 oxit. Để hòa tan hoàn toàn X cần thể tích dung dịch HCl 2M là

A. 25ml

B. 50ml

C. 100ml

D. 150ml

Câu 27. Nhúng một thanh kim loại M có khối lượng 50 g vào dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 336 ml H2 (dktc) và thấy trọng lượng tấm kim loại giảm 1,68% so với ban đầu. M là kim loại nào sau đây?

A.Al

B. Tôn giáo

C.Ca

D. Mg

Câu 28. Hai chất chỉ có tính oxi hóa là:

A. Tôn giáo (Không3)2FeCl3

B. Fe(OH)2FeO

C. Tôn giáo2Ô3tôn giáo2(VÌ THẾ)4)3

D. FeO, Fe2Ô3

Câu 29. Hợp chất nào sau đây của Fe vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử?

A. FeO

B. Tôn giáo2Ô3

C. FeCl3

D. Tôn giáo (KHÔNG3)3

Câu 30. dung dịch muối Fe(NO .).3)3 Nó không hoạt động với bất kỳ chất nào sau đây:

A. Cô

B. Dung dịch NH3

C. Sn

D. dung dịch AgNO3

câu 31. Hòa tan 21,6 gam FeO trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được V lít khí NO duy nhất (dktc). Giá trị của V là:

A. 1,12 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 3,36 lít

Câu 32. Đối với dung dịch FeCl2AlCl3 phản ứng với dung dịch NaOH dư, lấy kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì chất rắn thu được là:

A. FeO, Al2Ô3

B. Tôn giáo2Ô3Al2Ô3

C. Tôn giáo2Ô3

D. FeO

Câu 33. Thể tích dung dịch KOH 0,1M cần để kết tủa hết ion Fe3+ trong 100 ml dung dịch FeCl3 0,2 triệu là:

A. 300ml

B. 200ml

C. 100ml

D. 600ml

Câu 34. Thổi CO dư qua 1,6 gam Fe2Ô3 Đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Fe thu được là:

Tham Khảo Thêm:  “Bỏ Túi” Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống

A. 0,56 gam

B. 1,12 gam

C. 4,8 gam

D. 11,2 gam

Câu 35. Cho 43,2 gam FeO tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì thoát ra 4,48 l khí X. Tìm X

MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ2

B. NỮ2Ô

C. KHÔNG2

D. KHÔNG

Câu 36. Dãy phi kim nào sau đây khi tác dụng với Fe dư chỉ oxi hóa được Fe thành Fe(III)?

A.Cl2Ô2SẼ

B.Cl2Br2ĐÀN BÀ2

C.Br2Cl2F2

LÀM2Cl2Br2

Câu 37. Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch CuSO?4?

A. Na, Mg, Ag

B. Fe, Na, Mg

C. Ba, Mg, Hg

D. Na, Ba, Ag

Câu 38. Trong số các kim loại sau: Mg, Zn, Fe, Ag. Số kim loại phản ứng được với dung dịch H.2VÌ THẾ4 pha loãng là:

MỘT.1

B. 2

c.3

mất 4

Câu 39. Cho 2,3 gam hỗn hợp gồm MgO, CuO và FeO phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch H .2VÌ THẾ4 0,2 triệu. Khối lượng muối thu được là:

A. 3,6 gam

B. 3,7 gam

C. 3,8 gam

D. 3,9 gam

Câu 40. Cho 10 gam hỗn hợp bột kim loại Fe, Cu vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí H (đktc).2 ở dtc và m gam kim loại không tan. Giá trị của em là:

A. 3,4 gam

B. 4,4 gam

C. 5,6 gam

D. 6,4 gam

———Xong ——–

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 12 môn Hóa học

Đầu tiên. hoặc

2. một cách dễ dàng

3.

4. hoặc

5.

6. hoặc

7. BỎ

số 8. một cách dễ dàng

9. BỎ

mười. BỎ

11. một cách dễ dàng

thứ mười hai. hoặc

13.

14. một cách dễ dàng

15. hoặc

16.

17. BỎ

18. hoặc

19.

20. hoặc

21. một cách dễ dàng

22. hoặc

23.

24. một cách dễ dàng

25. BỎ

26. hoặc

27. BỎ

28.

29. hoặc

30. một cách dễ dàng

ba mươi đầu tiên.

32. BỎ

33. một cách dễ dàng

34. BỎ

35. một cách dễ dàng

36.

37. BỎ

38.

39. một cách dễ dàng

40. BỎ

—————————————————

Trên đây Cakhia TVđã gửi tới bạn đọc tài liệu Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học 12 năm 2022 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan giúp bám sát cấu trúc nội dung chương trình Hóa học 12. , giúp đánh giá khả năng đánh giá, phân loại chính xác.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số đề thi thử tại: Đề thi THPT Quốc gia môn Toán, Đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý….

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đề thi học kì 2 Hóa 12 năm 2022 Đề 1 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 8: Nhật Bản

Giáo án Lịch sử 12 bài 8: Nhật Bản Đánh giá bài viết này Bài viết Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 8: Nhật Bản appeared…

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2019 – 2020 – Đề số 1

Đề Toán lớp 7 học kì 2 – Đề 1 được biên soạn bởi các thầy cô giáo Cakhia TV là tài liệu tổng hợp các bài…

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2019 – 2020 số 6

Mục lục Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp án Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có đáp…

Đề thi giữa kì 1 Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Cánh Diều năm 2021 – 2022

Provimi i mesëm 1 Shkencat e natyrës klasa 6 Libri i qiftit në 2021 – 2022 është një sintezë e pjesëve të Fizikës, Biologjisë, Kimisë të programit…

Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 Kết nối tri thức năm 2021 – 2022

Đề thi Tin học lớp 6 THCS Kết nối kiến ​​thức 1 năm học 2021 – 2022 Có đáp án và bảng ma trận được Cakhia TVsưu…

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (6)

Mục lục Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (6) Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *