Đề thi học kì 2 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2022

Rate this post

Đề thi học kì 2 môn Toán 6 sách Những chân trời sáng tạo 2021 – 2022. Đề thi bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập bám sát chương trình học. Học sinh nắm rõ cấu trúc đề thi và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ đạt kết quả cao.

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Viết chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng vào giấy kiểm tra:

Câu hỏi 1: Kết quả tính toánfrac{-2}{3}+frac{2}{15} Để trở thành:

MỘT.0
b. frak{4}{17}
C. frak{-8}{15}
Đ. frak{8}{15}

Câu 2: Kết quả tính toán frac{3}{11}.frac{-2}{7} Để trở thành:

MỘT. frak{6}{77}
b. frak{-6}{77}
C. frak{21}{22}
Đ. frak{-21}{22}

Câu 3: frak{1}{4}của 56 bằng:

A.14.
B.224.
C.60.
D.52.

Câu 4: Phân số nghịch đảo của phân số frak{-9}{33} Để trở thành:

MỘT. frak{9}{33}
b. frak{33}{9}
C. frak{-9}{33}
Đ. -frac{33}{9}

Câu 5: Kết quả của phép tính 4.52 + 11.3 là:

A. 56,5.
B. 5,56.
C. 15,82.
D.1582.

câu 6: Kết quả của phép tính 1 + 12,3 – 11,3 là:

A. 11. 11.
B. -11.
C.2.
D. -2.

Câu 7: So sánh 3 áo dài{3}{4}frak{25+3}{8}chúng tôi nhận được:

MỘT. 3frac{3}{4} > frac{25+3}{8}” lớp =”lười” ngày-i=”17″ ngày-latex=”3frac{3}{4} > frac{25+3}{8}” loại ngày =”0″ chiều cao =”41″ phong cách =”margin:0;padding:0;border:0 solid #ccc;font:inherit;cursor:zoom-in;height:41px;max-width:100%;vertical-align:middle;width:107px” chiều rộng =”107″><br />b. <img decoding=
C. 3frac{3}{4} = frac{25+3}{8}
Đ. frac{25+3}{8} > 3frac{3}{4}” lớp =”lười” ngày-i=”20″ ngày-latex=”frac{25+3}{8} > 3frac{3}{4}” loại ngày =”0″ chiều cao =”41″ phong cách =”margin:0;padding:0;border:0 solid #ccc;font:inherit;cursor:zoom-in;height:41px;max-width:100%;vertical-align:middle;width:107px” chiều rộng =”107″></p>
<p><strong>Câu 8:</strong> Làm tròn số 231, 6478 đến chữ số thập phân thứ hai:</p>
<p>A. 231, 64.<br />B. 231, 65.<br />C.23.<br />D. 231, 649.</p>
<p><strong>Câu 9: </strong>hỗn số <img decoding= viết dưới dạng phân số?

MỘT. frak{3}{17}
b. frak{17}{3}
C. frak{5}{3}
Đ. frak{4}{3}

Câu 10: bè phái frak{20}{-140}rút gọn thành đơn giản hơn là:

MỘT. frak{10}{-70}
b. frak{-1}{7}
C. frak{4}{-28}
Đ. frak{2}{-14}

Câu 11: Cho sơ đồ trong Hình 3:

Đề thi học kì 2 môn Toán CTST lớp 6

Số học sinh (HS) thích Cam là:

A. 50 học sinh.
B. 55 học sinh.
C. 40 học sinh.
D. 45 học sinh.

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Luyện tập cách làm văn biểu cảm

Câu 12: Biểu đồ hai cột thể hiện số học sinh nam và học sinh nữ trong mỗi lớp sáu của một trường cấp hai như sau:

CTST Lớp 6 Câu hỏi kiểm tra học kỳ thứ hai

Số bạn nam/nữ của lớp 6/4 là:

A. 19/19.
B. 20/19.
C. 19/20.
D. 20/20.

Câu 13: Khi tung hai con súc sắc, gọi T là tổng số chấm trên mặt hai con súc sắc, điều nào sau đây không thể xảy ra?

TẠI = 4.
B.T=3.
C.T=2.
DT=1.

Câu 14: Cô giáo tổ chức trò chơi quay chiếc nón kỳ diệu, bạn A tham gia quay chiếc nón 5 lần và được 2 lần vào ô may mắn. Tìm rằng xác suất thực nghiệm của sự kiện lọt vào chiếc hộp may mắn là:

CTST Lớp 6 Câu hỏi kiểm tra học kỳ thứ hai

Câu 15: Cho hình vẽ: Hình vẽ đã cho có bao nhiêu tia gốc gốc A:

CTST Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 16: Cho ai widehat{mathrm{xOy}}=60^{about}Hỏi số đo của mũ rộng{mathrm{xOy}} bằng bao nhiêu phần số đo của góc vuông?

MỘT. frak{1}{4}
b. frak{2}{3}
C. frak{3}{4}
Đ. frak{1}{3}

Câu 17: Xem Hình 4:

A. Điểm C là trung điểm của đoạn AB.
B. Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng BD.
C. Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AD.
D. Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Đề thi học kì II môn Toán 6 CTST

Câu 18: Hình gồm hai tia chung gốc Ox và Oy được gọi là:

A. Góc xOy.
B. Góc Oxy.
C. Góc xyO.
D. Góc bẹt.

Câu 19: Góc nhọn là góc:

A. Bớt một góc bẹt.
B. Bé hơn góc vuông.
C. Đo bằng 90^{khoảng}.
D. Lấy số đo 180^{khoảng}.

Câu 20: Xem Hình 5:

Đề thi học kì 2 CTST môn Toán lớp 6

Con số này cho thấy tỷ lệ chính xác và thước đo của mũ rộng{mathrm{ABC}}Để trở thành:

A. (1), Widehat{mathrm{ABC}}=40^{about}
B. (1), widehat{mathrm{ABC}}=140^{about}
C. (2), widehat{mathrm{ABC}}=35^{about}
D. (2), widehat{mathrm{ABC}}=155^{about}

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Cát Minh 1, Bình Định năm học 2015 – 2016

B. TỰ LUẬN (6 điểm):

câu hỏi 1 (1,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

a) 152,3 + 2021,19 + 7,7 – 2021,19

b) frac{7}{15}.frac{3}{14}:frac{13}{20}

câu 2 (0,5 điểm): Tìm tỉ số phần trăm của hai số 12 và 15.

câu 3 (1 điểm): Vẽ biểu đồ cột thể hiện số học sinh của mỗi khối lớp 6 của một trường THPT theo bảng sau:

Lớp học

1/6

2/6

3/6

6/4

Số học sinh

38

39

40

39

câu 4 (1 điểm): Gieo 02 con súc sắc, liệt kê các kết quả có thể xảy ra đối với biến cố tổng số điểm trên hai con súc sắc là một số nguyên tố.

câu hỏi 5 (2 điểm): Vẽ tia Ot. Trên bán kính Ot lấy hai điểm M, N sao cho OM = 4cm, ON = 8cm.

a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Tại sao?

b) Tính MN. Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Tại sao?

2. Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 6

A. TRẮC NGHIỆM (Đúng mỗi câu 0,2 điểm):

CÂU

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

19

20

Hồi đáp

BỎ

hoặc

một cách dễ dàng

một cách dễ dàng

hoặc

BỎ

BỎ

BỎ

một cách dễ dàng

một cách dễ dàng

hoặc

một cách dễ dàng

BỎ

hoặc

BỎ

hoặc

B. THẢO LUẬN

Câu hỏi 1 : Tính giá trị của biểu thức:

a) 12.3 + 2021.19 + 7.7 – 2021.19

= (12,3 + 7,7) + (2021,19 – 2021,19)

= 20 + 0

= 20

b) frac{7}{15}.frac{3}{14}:frac{13}{20} =left ( frac{7}{15}.frac{3}{4} phải): frac{13}{20 }

=frac{1}{10}:frac{13}{20} =trái ( frac{1}{10}.frac{20}{13} phải) = frac{2}{13}

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

Câu 2: Tỉ số của hai số 12 và 15 là frac{12}{15}.100%=80%

0,5 điểm

Câu 3: Biểu đồ cột thể hiện số học sinh của mỗi khối lớp 6 của một trường trung học phổ thông

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán sách CTST

1 điểm

Câu 4: Tung 2 con súc sắc, sắp xếp các kết quả có thể xảy ra sao cho biến cố tổng số chấm trên 2 con súc sắc là một số nguyên tố.

Gọi x là số chấm trên mặt xúc xắc này và y là số chấm trên mặt xúc xắc kia

Ta có (x ; y) sao cho x+y là số nguyên tố

(1;1), (1; 2), (1;4), (1;6), (2;3), (2;5), (3;1), (3;4), (4 ;1),(5;1),(5,6),(6;1).

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

Câu 5: Bản vẽ là chính xác

a) Vì OM

b) Ta có: OM + MN = ON

MN = BẬT – OM = 8 – 4

MN = 4cm.

Vậy: M là trung điểm của đoạn thẳng ON.

vì M nằm giữa O, N và OM = MN = 3cm.

1 điểm

0,5 điểm

0,5 đi

Tham Khảo Thêm:  Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực tháng 7/2022

Tham khảo trọn bộ 3 sách toán mới

  • Sách Toán Lớp 6 Cánh Diều
  • Sách Toán Lớp 6 Những Chân Trời Sáng Tạo
  • Sách Toán Lớp 6 Nối Kết Kiến Thức

Trên đây là toàn bộ đề thi và đáp án học kì 2 môn Văn lớp 6. Đề thi các môn khác Toán, Văn, Khoa học, Sử – Địa, Công nghệ, Giáo dục công dân, Tiếng Anh được ra liên tục. Cakhia TVsưu tầm và cập nhật để các bạn tiện theo dõi.

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đề thi học kì 2 Toán 6 Chân trời sáng tạo năm 2022 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *