Đề thi kết thúc học phần môn Đường lối cách mạng ĐCSVN – Đề số 3

Rate this post

Đề thi Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Câu 3 có đáp án

Đề thi cuối khóa Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Câu 3 có đáp án là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm giúp các bạn học sinh ôn tập kiến ​​thức chủ đề Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ôn tập cuối khóa hiệu quả.

Ghi chú: Nếu bạn muốn Tải xuống bài viết cái này trên máy tính hay điện thoại các bạn kéo xuống cuối bài viết nhé.

Câu 1: Thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Em phải làm gì để góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam?

Liên hệ:

 • Nhu cầu học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp
 • rèn luyện đạo đức
 • Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
 • Đấu tranh chống những lạc hậu, lỗi thời trong các hủ tục, tập quán cũ.
 • Cảnh giác với âm mưu DBHB lợi dụng vấn đề “văn hóa” để gây mất đoàn kết dân tộc
 • Tích cực giao lưu quốc tế, tiếp thu những điều tốt đẹp, những tiến bộ của các nền văn hóa khác để theo kịp thời đại.

Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích chỉ thị “Kháng chiến kiến ​​quốc” của Đảng và nêu ý nghĩa.

Nội dung chỉ thị “Kháng chiến kiến ​​quốc”

Ngày 25-11-1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị “Kháng chiến kiến ​​quốc” vạch rõ đường lối của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.

 • Về đường lối chiến lược: Đảng xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam lúc này vẫn là dân tộc giải phóng, khẩu hiệu lúc này là “Tổ quốc trước Tổ quốc trên hết”, độc lập tuy không phải thắng mà thắng lợi là giữ vững độc lập.
 • Về xác định kẻ thù: Phân tích âm mưu của các đế quốc đối với Đông Dương, Trung ương Hội tuyên bố: Kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lửa chiến tranh vào chúng. Vì vậy, phải dấy lên một mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp; việc mở rộng mặt trận Việt Minh để thu hút mọi tầng lớp nhân dân, đoàn kết mặt trận Việt Minh – Lào chống giặc Pháp xâm lược; kiên quyết giành độc lập, tự do – hạnh phúc của dân tộc, v.v.
 • Về phương hướng nhiệm vụ: Đảng nêu lên 4 nhiệm vụ chủ yếu, cấp bách phải khẩn trương thực hiện:
  • Củng cố chính quyền cách mạng.
  • Chống thực dân Pháp.
  • Loại bỏ mâu thuẫn nội bộ.
  • Cải thiện đời sống nhân dân.
 • Các biện pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trên: Xúc tiến bầu cử Quốc hội, thành lập chính phủ chính thức, xây dựng hiến pháp, tăng cường chính quyền nhân dân; động viên toàn dân, kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo kháng chiến lâu dài; Kiên định nguyên tắc tăng bạn bớt thù, áp dụng khẩu hiệu “Trung Quốc và Việt Nam bạn” với quân đội Tưởng Giới Thạch và “Độc lập chính trị, nhân nhượng kinh tế” với Pháp.
Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đề thi kết thúc học phần môn Đường lối cách mạng ĐCSVN – Đề số 3 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Tham Khảo Thêm:  Bộ sưu tập hình ảnh mèo con kitty đẹp dễ thương

Related Posts

Giải VBT Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 13: Công việc ở nhà

Nội dung hướng dẫn giải VBT Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 13: Làm việc ở nhà sgk TNXH lớp 1 được chúng tôi biên…

Tổng hợp lý thuyết Toán lớp 2: Bài toán về ít hơn (đầy đủ)

Mời các em học sinh, quý phụ huynh và thầy cô giáo tham khảo bản Tổng Hợp Lý Thuyết Toán Lớp 2: Bài Toán Bài Nhỏ Bản…

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Em vui học toán trang 42, 43 – sách Cánh Diều

Mời các em và thầy cô tham khảo hướng dẫn giải bài tập Lớp 2: Em vui học toán trang 42, 43 – Cánh Diều đã được…

Giải VBT Toán lớp 2 trang 15 Tập 1 Bài 12 đầy đủ

Mời thầy cô và các em tham khảo ngay Giải chính xác vở bài tập toán lớp 2 tập 1 trang 15 Tóm tắt ngắn gọn và…

Giải bài tập Toán lớp 1 trang 35: Làm quen với phép cộng – Dấu cộng – sách Cánh Diều

Mời các em và thầy cô tham khảo Hướng dẫn giải Toán lớp 1 trang 35: Giới thiệu phép cộng – Kit được biên soạn đầy đủ…

Giải VBT Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 12: Nhà ở

Nội dung hướng dẫn giải VBT Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Bài 12: Nhà ở sgk TNXH lớp 1 được chúng tôi biên soạn bám…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *