Đề thi Lịch Sử 8 học kì 2 năm 2022

Rate this post

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn lịch sử do Cakhia TVsưu tầm và đăng tải. Tài liệu này giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập, đề thi có đáp án, ma trận và hướng dẫn giải chi tiết giúp thầy cô soạn đề thi học kì 2 lớp 8 dễ dàng.

Lịch sử 8 Đề thi học kì 2 môn Lịch sử

cấp độ nội dung

truyền thuyết

NGHĨA

Vận dụng

TC

TN

TL

TN

TL

Vận dụng

VD cao

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1858 – cuối thế kỷ 19)

– Hiệp ước Patnos.

– “Chiếu Cần Vương”.

Lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa Hương Khê.

– Nội dung các đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX.

– Phong trào Cần Vương.

– Quá trình đô hộ của thực dân Pháp.

Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?

Số câu:

kết quả:

Tỉ lệ :%

Đầu tiên

1.0

mười%

2

2.0

20%

Đầu tiên

1,5

15%

4

4,5

45%

xã hội việt nam

(1897 – 1918)

Xã hội Việt Nam bị phân hoá như thế nào sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo với lớp người đi trước?

Số câu:

kết quả:

Tỉ lệ :%

Đầu tiên

2,5

25%

Đầu tiên

3.0

30%

2

5,5

55%

Số câu:

kết quả:

Tỉ lệ :%

Đầu tiên

1.0

mười%

Đầu tiên

2,5

25%

2

2.0

20%

Đầu tiên

1,5

15%

Đầu tiên

3.0

30%

6

10 đồng

100%

đề thi lịch sử 8 học kì 2

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng.

1. “Người tây nhổ hết cỏ nam thì người nam mới đánh tây” là câu nói của ai?

A. Nguyễn Đình Chiểu

Tham Khảo Thêm:  Giáo án môn Sinh học lớp 7 bài 32

B. Nguyễn Tri Phương

C. Nguyễn Hữu Huân

D. Nguyễn Trung Trực

2. Hiệp ước nào chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến ​​nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất

B. Giáp hiệp ước chó

C. Hiệp ước Patnos

D. Chuyên luận của Harman

3. “Chiếu Cần Vương” ra đời năm nào? Ở đâu?

A. 13-6-1883 tại Tân Sở (Quảng Trị)

B. 13-6-1883 ở Phú Gia (Hà Tĩnh)

C. 13/7/1885 tại Tân Sở (Quảng Trị)

D. 13-7-1885 ở Phú Gia (Hà Tĩnh)

4. Lãnh đạo cao nhất của khởi nghĩa Hương Khê là

A. Phan Đình Phùng

B. Phạm Bành

C. Nguyễn Thiện Thuật

D. Hoàng Hoa Thám

Câu 2: Với kiến ​​thức lịch sử đã học, hãy chọn từ đúng (dân tộc; nhân dân; triều Nguyễn; Cần Vương) để điền vào chỗ trống…. để được câu đúng.

Sau Hiệp ước 1884 và cuộc phản công của quân phiệt vào kinh thành Huế, triều đình hoàn toàn đầu hàng. Mọi người tiếp tục chiến đấu dưới ngọn cờ (1)………………………. Chiêu Cần Vương đã gắn lợi ích của (2)……………….. với lợi ích của (3)…………………… nên đã (4)……………………. … … hỗ trợ tích cực.

Câu 3: Nối 1 thông tin ở cột A với 1 thông tin ở cột B để được nội dung đúng (ghi kết quả vào cột C).

hoặc

(Những sự kiện mang tính lịch sử)

BỎ

(niên đại)

(Kết quả kết nối)

1- Pháp nổ súng vào Gia Định

a- Ngày 1-9-1858

1 +…….

2- Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam

b- 17/2/1859

2 +…….

3- Pháp chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất

c- 20.11.1873

3 +…….

4- Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ hai

d- 25.4.1882

4 +…….

PHẦN II. TIỂU LUẬN (7 điểm)

câu hỏi 1: (1,5 điểm) Vì sao thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?

câu 2: (2,5 điểm) Xã hội Việt Nam bị phân hóa như thế nào sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

câu 3: (3,0 điểm) Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì đặc sắc so với các bậc tiền bối?

Lịch Sử 8 Đề Thi Học Kỳ 2

PHẦN I. KIỂM TRA (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Công nghệ 11 bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

– Câu 1: 1A; 2C; 3C; 4D.

– Câu 2: (1) Càn Vương; (2) Nhà Nguyễn; (3) dân tộc; (4) người dân

– Câu 3: 1 + b; 2 + a; 3 + c; 4 + đ.

PHẦN II. TIỂU LUẬN (7 điểm)

CÂU

NỘI DUNG

giọt

Đầu tiên

Nguyên nhân thực dân Pháp chiếm đóng

1,5 điểm

Đến giữa thế kỷ XIX, các nước tư bản phương Tây ra sức xâm chiếm các nước phương Đông để mở rộng thị trường, vơ vét nguyên liệu.

0,5

Việt Nam là quốc gia có vị trí địa lý thuận lợi, giàu tài nguyên thiên nhiên.

0,5

Chế độ phong kiến ​​Việt Nam đang trong thời kỳ khủng hoảng và suy yếu

0,5

2

Xã hội Việt Nam bị phân hóa như thế nào sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

2,5 điểm

Giai cấp phong kiến ​​tay sai đã đầu hàng và trở thành tay sai, giúp sức cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận chủ vừa và nhỏ yêu nước.

Giai cấp nông dân, đông đảo, bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất, sẵn sàng hưởng ứng, tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc. Một số nhỏ bị mất đất phải làm việc trong hầm mỏ và đồn điền.

Xuất hiện tầng lớp tư sản xuất phát từ thầu khoán, chủ xưởng, thợ thủ công, thương gia… bị chính quyền thực dân kìm hãm và tư bản Pháp áp bức.

Tiểu tư sản thành thị cũng là tầng lớp mới nổi, bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và lao động tự do. Họ có học thức, nhạy bén với thời cuộc… nên sớm giác ngộ và tích cực tham gia các phong trào cứu nước.

Giai cấp công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, họ làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp,… với đồng lương thấp nên cuộc sống rất khổ cực. Đây là tầng lớp có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống đế quốc và phong kiến.

3

Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo với lớp người đi trước?

3,0 điểm

– Tổ tiên, điển hình là Phan Bội Châu, chọn con đường cứu nước sẽ hướng về phương Đông, chủ yếu là Nhật Bản, vì trước đây có cuộc cải cách Minh Trị khiến Nhật Bản thoát khỏi thân phận thuộc địa; bởi vì Nhật Bản đã đánh bại Đế quốc Nga trong Chiến tranh Nga-Nhật (1905-1907) và Nhật Bản vẫn là nước “đồng giáo dục, đồng nhất” với Việt Nam.

0,5

– Đối tượng Phan Bội Châu gặp là các chính khách Nhật để nhờ họ giúp Việt Nam đánh Pháp. Phương pháp của ông là vận động tổ chức giai cấp, cùng với các tầng lớp trên huy động lực lượng đấu tranh bạo động.

0,5

– Và Nguyễn Ái Quốc đã chọn con đường sang phương Tây, nơi Người được biết đến là người có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, khoa học kỹ thuật và một nền văn minh phát triển.

0,5

– Nguyễn Ái Quốc đi vào mọi giai cấp, tầng lớp, đi vào phong trào quần chúng, giác ngộ và đoàn kết họ vùng lên đấu tranh giành độc lập thật sự bằng chính sức mình.

0,75

– Người luôn đề cao việc học tập, nghiên cứu những lý luận, kinh nghiệm cách mạng mới nhất của thời đại và đã lĩnh hội được chân lý của Cách mạng Tháng Mười Nga, đây là con đường cứu nước đúng đắn của dân tộc ta.

0,75

Tham Khảo Thêm:  Dess là gì trên Facebook? Tìm hiểu về trào lưu Dess Rate

>> Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

……………………..

Ngoài đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 8 các em còn có thể tham khảo thêm các đề thi học kì 2 lớp 8 các môn toán, văn, anh, lý, địa, sinh được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kĩ năng giải bài và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 Các môn khác

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đề thi Lịch Sử 8 học kì 2 năm 2022 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Giải VBT Toán lớp 1 trang 49 Tập 2 Bài 109 đầy đủ

Mời các em và thầy cô tham khảo ngay hướng dẫn giải Vở toán lớp 1 trang 49 Bài 109 tập 2: Phép cộng trong phạm vi…

Văn khấn thả cá ông Táo

Văn khấn thả cá trong ngày Táo Quân là nghi lễ mà người ta phải đọc trước khi thả cá xuống ao hồ, sông ngòi, Mẹo vặt…

Giải VBT Tiếng Việt 1 Bài: Người bạn tốt trang 46, 47 Tập 2

Mời các em tham khảo hướng dẫn giải VBT Tiếng Việt lớp 1 Bài: Người bạn tốt Trang 46, 47 hay ngắn gọn được chúng tôi tuyển…

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Bảng nhân 2 trang 11 – sách Cánh Diều

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo phần hướng dẫn Giải vở bài tập Toán lớp 2: Bảng nhân trang 11 – Cánh…

Giải Toán lớp 2 trang 31 SGK Tập 1: Luyện tập đầy đủ

Mời các em và thầy cô tham khảo Hướng dẫn giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 31: Luyện tập đúng được biên soạn đầy đủ…

Giáo án VNEN lớp 4 – Tuần 6

Mục lục Giáo án VNEN lớp 4 – Tuần 6 Giáo án Tiếng Việt lớp 4 VNEN tuần 6 Giáo án Đạo đức lớp 4 TIẾP THEO…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *