Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Rate this post

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của học sinh là biểu mẫu được sử dụng phổ biến trong các cơ sở giáo dục mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT và đại học.

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn được lập và gửi đến cơ quan có thẩm quyền nơi học sinh, sinh viên đăng ký hộ khẩu thường trú để xin xác nhận gia đình có khó khăn trong cuộc sống. Việc chính quyền đề nghị xác nhận hoàn cảnh khó khăn để những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hưởng sự hỗ trợ của nhà nước cũng như các cá nhân, tổ chức xã hội như:

  • Vay tiền cho con ăn học
  • Xin miễn giảm viện phí khi đi điều trị
  • Xin giảm học phí cho con khi chúng đi học
  • Hãy nhờ đến sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân.
  • Vay vốn sản xuất kinh doanh, vay vốn ngân hàng.

Mẫu đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn năm 2022 – 2023

  • Đơn xác minh hoàn cảnh khó khăn
  • Đơn xin chứng minh hoàn cảnh khó khăn của sinh viên
  • Mẫu đơn xin học bổng gia đình khó khăn
  • Cách viết đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Đơn xác minh hoàn cảnh khó khăn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Kính gửi: UBND……………………………………………………………….

1. Tôi tên là:……………………….. Sinh ngày:………………………………………………………

2. Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………….

3. Hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………….

MSSV:…………………… Lớp:……………………..

4. Kết quả học tập học kỳ …………. Điểm HT:………….. Điểm RL:…………………….

5. Địa chỉ gia đình:……………………………………………………………………………………………….

6. Số điện thoại cá nhân:…………………… Số điện thoại gia đình:……………

7. Chỗ ở tại trường:……………………………………………………….

Bây giờ tôi làm đơn này để xác nhận rằng gia đình tôi hiện đang ở trong các trường hợp sau:

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Toán 2 chương 7 bài: Ôn tập về đại lượng

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

8. Gia đình tội phạm phải chịu: Vùng Viễn Chính

Cha Tên: ……………………… Tuổi:…………………….

Làm gì? Ở đâu?…………………………………………………………………………………….

Tên mẹ:……………………… Tuổi:……………………………………………………………….

Làm gì? Ở đâu?…………………………………………………………………………………..

Khác (Bố mẹ ly thân, ly hôn…): ………………………………………………………………………………………………………… … ………

(Nếu chết ghi năm và lý do chết. Nếu ốm ghi rõ bệnh gì, nằm viện, ở bệnh viện nào? Nếu bị thương ghi rõ hạng thương binh)

9. Gia đình có anh chị em (trong đó có tôi)

Họ tên, anh chị em, tuổi tác, công việc, ở đâu?

Đầu tiên……………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………..

3……………………………………………………………………………………………….

4……………………………………………………………………………………………….

10. Nhà tôi có m2 đất canh tác (trang trại)

11. Gia đình có: Buôn bán nhỏ (nghề khác)

12. Thu nhập bình quân gia đình đồng/tháng

13. Bản thân: VND/thu nhập tháng (nếu có)

14. Lý do xác nhận: (VD: hoàn thành đơn xin học bổng, vay vốn, v.v.)

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này để trình lên cấp trên xác nhận hoàn cảnh gia đình tôi rất éo le và những gì tôi trình bày trên đây là đúng sự thật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Người nộp đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin chứng minh hoàn cảnh khó khăn của sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÁC TÌNH HUỐNG KHÁC NHAU

Kính thưa: Ủy ban nhân dân thành phố, (phường):…………

1. Tôi tên là:……………………………………………………………… Sinh ngày:…………………….

2. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ (tạm trú): ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Hiện đang là sinh viên lớp:…………..Khoa………….., Trường……………………..

5. Mã số sinh viên: ………………………………………………………………………………………

6. Điểm trung bình học kỳ……………………,…………………….………….điểm.

Xin xác nhận gia đình tôi hiện đang rơi vào hoàn cảnh như sau:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

7. Gia đình là:

– Chính trị: ………….

– Vùng sâu: …………

– Gia đình nghèo: …………

Bố:……………………tuổi, hiện ở:………………………………………………………..

Công việc: …………………………………………………………………………………………………………

Mẹ:…………………….tuổi, hiện ở:……………………..

Công việc:…………………………………………………………………………………………………………

Khác (Bố mẹ ly thân, ly hôn…):………………………………………………………………

(Nếu chết ghi năm và lý do chết. Nếu ốm ghi rõ bệnh gì, nằm viện, ở bệnh viện nào? Nếu bị thương ghi rõ hạng thương binh)

8. Gia đình có…… anh chị em (trong đó có tôi).

Tuổi lớn nhất ………….,

Người nhỏ nhất là ………… tuổi.

Số người còn đi học: Cấp 1:…………, Cấp 2:………………., Cấp 3:…………, Đại học………..

9. Nhà tôi có …………m2 đất canh tác (nông nghiệp) …………………………………………..

10. Gia đình có…………. buôn bán nhỏ (nghề khác)………………………………………………………………

11. Thu nhập bình quân gia đình………….đồng/tháng

Tham Khảo Thêm:  Đề kiểm tra tập làm văn số 5 lớp 9 Học kì 2 – Đề 3

12. Bản thân: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

13. Lý do xin xác nhận: (VD: hoàn thiện hồ sơ xin học bổng, vay vốn, v.v.)……………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này để trình lên cấp trên xác nhận hoàn cảnh gia đình tôi rất éo le và những gì tôi trình bày trên đây là đúng sự thật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……,ngày…tháng…năm 20….

Xác nhận của chính quyền địa phương

Người nộp đơn

Mẫu đơn xin học bổng gia đình khó khăn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CHÍNH SÁCH GIA ĐÌNH KHÁC BIỆT

Kính thưa: Ủy ban nhân dân thành phố …………………………………………

Tôi tên:…………………….., sinh ngày…………..

Đăng ký thường trú tại: ………………………………………………………………

…………………………………………………….

Đây là …………, sinh ngày …../…../……, hiện đang học lớp ….., niên khóa 20…….-20…… tại trường…………………… …

Gia đình em (nêu rõ hoàn cảnh)

Nay tôi kính trình đơn này đến Ủy ban nhân dân thành phố……………………. xem xét, xác nhận hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn.

Lý do xác nhận: Để làm căn cứ xét chọn, trao học bổng và các chế độ khác của Nhà trường cho

Kính mong UBND xã xem xét xác nhận cho gia đình tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

……., ngày ….. tháng…… 20…..
XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN BẦU CỬ NỮ ĐƯƠNG ĐƠN

Cách viết đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Phiếu yêu cầu chứng minh hoàn cảnh khó khăn là biểu mẫu hành chính nên nội dung được trình bày rất đầy đủ nhưng cũng rất ngắn gọn và khoa học, bao gồm các thông tin cá nhân nên dễ trình bày.

Trong đơn đề nghị xác minh hoàn cảnh khó khăn có một số nội dung chính như sau:

Phần “đã nộp”: Sinh viên viết đơn gửi UBND xã, phường nơi có hộ khẩu thường trú trước khi nhập học.

1. Ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm, năm sinh.

2. Xác định số nhà, thôn, xã, khu phố, huyện, tỉnh nơi có hộ khẩu thường trú trước khi nhập học.

3. Xác định số nhà, đường phố, phường, v.v. nơi bạn ở tạm thời để đi học đại học.

4. Ghi rõ vào lớp, khối (ví dụ Cơ khí K25).

5. Nhập số ID sinh viên của bạn.

6. Có thể để trống khi xác nhận địa phương. Nó phải ghi lại rõ ràng và chính xác điểm trung bình của bạn trong học kỳ được xem xét.

Tham Khảo Thêm:  Top 6 Trường THCS tốt nhất tỉnh Lào Cai

7. Đánh dấu ü vào ô tương ứng, kèm theo giấy xác nhận (thuộc họ nào) của chính quyền địa phương.

8. 9: Nhập chính xác tuổi, nơi ở hiện tại (nơi có hộ khẩu thường trú), nghề nghiệp. Nếu chết thì ghi năm và lý do chết, nếu ốm thì ghi rõ bệnh gì đưa vào viện? nếu là thương binh thì ghi rõ thời hạn thương binh (kèm theo bản sao giấy chứng nhận nằm viện và thương binh).

10. Trình bày thêm những vấn đề của cha, mẹ (nếu có) gây khó khăn trong sinh hoạt và học tập như: Cha, mẹ ly thân, ly hôn, thường xuyên đánh nhau…

11. Ghi đúng và đủ số anh, chị, em trong gia đình kể cả bản thân, tuổi hoặc năm sinh của con cả và con út, nam và nữ.

12. Xác định số người đang học ở mỗi cấp.

13. Nhập diện tích đất hiện có (ví dụ: 2000 m2 đất 3 vụ, 3000 m2 đất trồng cây ăn quả (nhãn), 500 m2 thổ cư, 10.000 m2 cho thuê…)

14. Nếu có buôn bán thì ghi rõ buôn bán gì (thực phẩm, kim loại, điện tử, đồ gia dụng, rau củ, v.v.)

15. Ghi thu nhập trung bình của cả gia đình mỗi tháng.

16. Ghi lại công việc làm thêm ngoài giờ học nếu có, ví dụ: giáo viên, nhân viên nhà hàng, nhân viên nhà hàng, nhân viên marketing,.., thu nhập bao nhiêu một tháng.

17. Viết lý do xin xác nhận, ví dụ: hoàn thiện hồ sơ xin học bổng Nguyễn Trường Tộ do ĐHCT trao tặng.

Nếu không thể về quê, học sinh có thể điền đầy đủ, ký tên vào đơn và gửi qua đường bưu điện cho người nhà để thay mặt cha mẹ học sinh ký, sau đó mang chính quyền địa phương xác nhận. rồi trả lại cho học sinh.

Mỗi chứng chỉ chỉ có giá trị bằng bản chính theo thời gian nhất định do Trưởng khoa quy định (thời gian này trong đơn đăng ký có gì đó).

Xem thêm các bài viết hay về hình dạng

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *