Giải bài 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 trang 4, 5 Sách bài tập hóa học 11

Rate this post

Bài tập 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11

1.11. Viết các phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch:

1. Axit mạnh H O2Se04 (bước điện phân mạnh đầu tiên).

2. Axit ba chức yếu H3P04.

3. Hiđroxit lưỡng tính Pb(OH)2.

4. Na2HP04.

5. NaH2P04.

6. Axit mạnh HMn04.

7. Bazơ mạnh RbOH.

Hướng dẫn trả lời:

1. GIA ĐÌNH2Se04 ( đến ) CHỦ ĐỀ+ + HSe({O_4}^ – )

HSe({O_4}^ – ) ( mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} ) H+ + Se({O_4}^{2 – })

2. GIA ĐÌNH3P04 ( mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}$}} ) H+ + BẠN BÈ2P({O_4}^ – )

h2P({O_4}^ – ) ( mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} ) H+ + HP({O_4}^{2 – })

HP({O_4}^{2 – }) ( mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}$}} ) H+ + P({O_4}^{3 – })

3. Pb(OH)2 ( mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}$}} ) Pb2+ + 2 (O{H^ – })

({H_2}Pb{O_2} mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover
{smash{lefttarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}$}$}} 2{H^ + } + Pb{O_2}^{2 – })

4. Na2HP04 ( đến ) 2Na+ + HP({O_4}^{2 – })

HP({O_4}^{2 – }) ( mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}$}} ) H+ + P({O_4}^{3 – })

5. NaH2P04 ( đến ) Na+ + BẠN BÈ2P({O_4}^ – )

h2P({O_4}^ – ) ( mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} ) H+ + P({O_4}^{3 – })

HP({O_4}^{2 – }) ( mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}$}} ) H+ + P({O_4}^{3 – })

6. HMn04 ( đến ) CHỦ ĐỀ+ + Mn({O_4}^ – )

7. RbOH (trong) Rb+ + (O{H^ – })


Bài tập 1.12 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11

1.12. Muối thường được gọi là “không hòa tan”, ví dụ BaS04AgCl có phải là chất điện li mạnh không? Giải thích, biết rằng ở 25°C độ tan trong nước của BaS04 nó là 1.0.10-5 mol/l, của AgCl là 1,2.10-5 mol/l. Dung dịch của các muối này chỉ chứa các ion, không chứa các phân tử hòa tan.

Tham Khảo Thêm:  360 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

Hướng dẫn trả lời:

BaS04 và AgCl là những chất điện ly mạnh vì các phân tử hòa tan của chúng tất cả hòa tan thành các ion.


Bài tập 1.13 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11

1.13. Hai chất điện li mạnh A và B khi tan trong nước phân li ra 1 mol Mg.2+b mol Na+c mol SO4 và d mol Cl:

1. Nhận biết ea = 0,001; b = 0,01; c = 0,005; vậy d là gì?

2. Viết công thức phân tử của A và B.

Hướng dẫn trả lời:

1. Trong dung dịch, điện tích của cation bằng điện tích của anion nên:

2a + b = 2c + d

0,001.2 + 0,01 = 0,005.2 + d

(Đúng) d = 0,002

2. MgCl2 và chúng tôi2S04.


Bài tập 1.14 trang 5 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11

1.14*. Trong dung dịch (C{H_3})COOH, nồng độ của H có thể được xác định.+ bằng 3,10-3M và nồng độ của (C{H_3})COOH bằng 3,97.10-Đầu tiênM. Tính nồng độ mol ban đầu của (C{H_3})COOH.

Hướng dẫn trả lời:

Gọi C là nồng độ moi ban đầu của (C{H_3})COOH, ta có:

(C{H_3}COOH mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}$}} C{H_3}CO{O^ – } + {H^) + })

(C–3.10-3)M 3.10-3M 3.10-3CHÚNG TA

C – 3,10-3 = 3,97.10-Đầu tiên = 397,10-3

C = 397,10-3 + 3.10-3 = 400.10-3

(Đúng) C = 0,4M.

giaibaitap.me

5/5 – (143 phiếu)

Bài viết Giải bài 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 trang 4, 5 Sách bài tập Hóa học 11 đã xuất hiện đầu tiên trên Cakhia TV

Trên đây là bài viết Giải bài 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 trang 4, 5 Sách bài tập hóa học 11 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Tham Khảo Thêm:  Giải VBT Toán lớp 2 trang 10 Tập 1 Bài 8 đầy đủ

Related Posts

Giải VBT Toán lớp 1 trang 49 Tập 2 Bài 109 đầy đủ

Mời các em và thầy cô tham khảo ngay hướng dẫn giải Vở toán lớp 1 trang 49 Bài 109 tập 2: Phép cộng trong phạm vi…

Văn khấn thả cá ông Táo

Văn khấn thả cá trong ngày Táo Quân là nghi lễ mà người ta phải đọc trước khi thả cá xuống ao hồ, sông ngòi, Mẹo vặt…

Giải VBT Tiếng Việt 1 Bài: Người bạn tốt trang 46, 47 Tập 2

Mời các em tham khảo hướng dẫn giải VBT Tiếng Việt lớp 1 Bài: Người bạn tốt Trang 46, 47 hay ngắn gọn được chúng tôi tuyển…

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Bảng nhân 2 trang 11 – sách Cánh Diều

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo phần hướng dẫn Giải vở bài tập Toán lớp 2: Bảng nhân trang 11 – Cánh…

Giải Toán lớp 2 trang 31 SGK Tập 1: Luyện tập đầy đủ

Mời các em và thầy cô tham khảo Hướng dẫn giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 31: Luyện tập đúng được biên soạn đầy đủ…

Giáo án VNEN lớp 4 – Tuần 6

Mục lục Giáo án VNEN lớp 4 – Tuần 6 Giáo án Tiếng Việt lớp 4 VNEN tuần 6 Giáo án Đạo đức lớp 4 TIẾP THEO…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *