Giải bài 1.18, 1.19, 1.20 trang 6 Sách bài tập hóa học 11

Rate this post

Bài tập 1.18 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11

1.18. Tích số ion của nước ở một nhiệt độ nhất định như sau:

Ở 20°C: ({K_{{H_2}O}})= 7,10-15

Ở 25°C: ({K_{{H_2}O}})= 1,10-14.

Ở 30°C: ({K_{{H_2}O}})= 1,5. mười-14.

Điện phân nước thu nhiệt hay tỏa nhiệt?

Hướng dẫn trả lời:

Thu nhiệt, vì khi nhiệt độ tăng, số lượng ion nước tăng, do đó sự điện ly của nước tăng, tuân theo nguyên tắc chuyển dịch cân bằng của Le Satlie.


Bài tập 1.19 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11

1.19.

1. Sử dụng dữ liệu trong bài tập 1.18, xác định môi trường axit, trung tính và kiềm ở 20°C và 30°C dựa trên nồng độ H.+.

2. Nêu định nghĩa đúng về môi trường axit, trung tính, kiềm của dung dịch ở mọi nhiệt độ.

Hướng dẫn trả lời:

1. Ở 20°C:

– Môi trường trung tính: [H+] = [(O{H^ – })] = (sqrt {{{7.10}^{ – 15}}} ) = 8.37.10-số 8 mol/l.

Môi trường axit: [H+] > 8.37.10-số 8 mol/l.

– Môi trường kiềm: [H+] -số 8 mol/l.

Ở 30°C:

– Môi trường trung tính: [H+] = [(O{H^ – })] = (sqrt {{{1,5.10}^{ – 14}}} ) = 1,22.10-7mol/l.

Môi trường axit: [H+] > 1.22.10-7mol/l.

– Môi trường kiềm: [H+] -7mol/l.

2. Ở mọi nhiệt độ:

– Môi trường trung tính: [H+] = [(O{H^ – })].

Môi trường axit: [H+] > [(O{H^ – })].

– Môi trường kiềm: [H+]


Bài tập 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Luyện từ và câu: Đại từ

1,20*. Nước tinh khiết ở 25°C có nồng độ H+ bằng 1,10-7 mol/l. Có bao nhiêu phần trăm số phân tử H?20 phân ly thành ion ở nhiệt độ này, biết rằng ({D_{{H_2}O}}) = 1 g/ml ?

Hướng dẫn trả lời:

1 lít nước nặng 1000 g nên số mol nước trong 1000 g là (frac{{1000}}{{18}} = 55,5 (mol).)

Cứ 55,5 mol nước ở 25°C có 1,10-7phân tử mol thành các ion. Phần trăm phân tử mol nước hòa tan thành ion: (frac{{{{1.10}^{ – 7}}.100% }}{{55.5}} = {1,8.10^{ – 7}}% )

1.8.10-7% mol H20 được phân phối trong các ion cũng là phần trăm của các phân tử H.20 được phân phối trong các ion.

giaibaitap.me

5/5 – (114 phiếu bầu)

Bài viết Giải bài 1.18, 1.19, 1.20 trang 6 Sách bài tập Hóa học 11 appeared first on Cakhia TV

Trên đây là bài viết Giải bài 1.18, 1.19, 1.20 trang 6 Sách bài tập hóa học 11 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Talk about the similarities and differences between Vietnamese and American cultures

Nói về sự tương đồng và khác biệt giữa văn hóa Việt Nam và Mỹ Đánh giá bài viết này Bài viết Bàn về sự tương đồng…

Giáo án Tự nhiên xã hội 1 bài 24: Cây gỗ

Mục lục SGK Tự nhiên và xã hội lớp 1 CÂY GỖ SGK Tự nhiên và xã hội lớp 1 Giáo án Tự nhiên và xã hội…

Bài tập Ôn tập tiếng Anh lớp 9 Unit 1, 2

Bài Tập Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1, 2 Đánh giá bài viết này Bài tập ôn tập Tiếng Anh lớp 9 Unit 1, 2…

Family and Friends lớp 5 Unit 3 The food here is great! Lesson two

Family and Friends Lớp 5 Unit 3 Thức ăn ở đây rất tuyệt! bài học thứ hai Đánh giá bài viết này Bài viết Family and Friends…

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 2

Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Đánh giá bài viết này Bài viết Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8…

Viết về sự thay đổi của quê hương bằng tiếng Anh

Viết về thay đổi nơi sinh bằng tiếng Anh Đánh giá bài viết này Bài Viết về sự thay đổi quê hương bằng tiếng Anh appeared first…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *