Giải bài 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86 trang 15 Sách bài tập Hóa học 10

Rate this post

Bài 1.81 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Hóa Học 10

Uranium có hai đồng vị chính là ({}_{92}^{235}U) và ({}_{92}^{238}U).
Cho biết số nơtron trong mỗi đồng vị.

Câu trả lời:

Đồng vị ({}_{92}^{235}U) có: 235 – 92 = 143 (neutron).
Đồng vị ({}_{92}^{238}U) có: 238 – 92 = 146 (neutron)


Bài 1.82 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Số Avogadro N = 6.022.10 được cho23
Có bao nhiêu nguyên tử nhôm (Al) trong 1 mol nhôm và 10 mol nhôm?
Biết 10 mol nhôm có khối lượng 269,7 gam, tính khối lượng mol nhôm.

Câu trả lời:

a) 1 mol nhôm có 6,022.1023 nguyên tử nhôm.
10 mol nhôm có: 6.022.1023.10 = 6.022.1024 (nguyên tử nhôm)
269,7g
b) Khối lượng mol nguyên tử nhôm: MAl=269,7:10=26,97g/mol


Bài 1.83 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Hóa Học 10

Liti tự nhiên có hai đồng vị: ({}_3^7Li) và ({}_3^6Li)
Giả sử rằng khối lượng nguyên tử trung bình của liti tự nhiên là 6,94.
Thành phần phần trăm (%) của mỗi đồng vị này trong liti tự nhiên là bao nhiêu?
(Giả sử khối lượng nguyên tử giống như số khối).

Câu trả lời:

Gọi x là thành phần phần trăm của đồng vị ({}^7Li), thành phần phần trăm của đồng vị ({}^6Li) sẽ là: 100 – x. Từ đó ta có phương trình:
({{x.7 + trái( {100{rm{ }} – {rm{ }}x} phải).6} trên {100}} = 6,94)
Giải pháp cho chúng ta x = 94 (94% ({}^7Li)) và 100 – x = 6 (6% ({}^6Li)).

Tham Khảo Thêm:  Đáp án Module 5 THCS


Bài 1.84 trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Brom có ​​2 đồng vị: ({}_{35}^{79}Li) hàm lượng 50,7%; ({}_{35}^{81}Li) hàm lượng 49,3% (so với tổng khối lượng brom tự nhiên).
Tính nguyên tử khối trung bình A của brom.
(Giả sử khối lượng nguyên tử giống như số khối).

Câu trả lời:

Nguyên tử khối trung bình A của brom:
({trên dòng A _{trái( {Br} phải)}} = {{79,50,7 + 81,49,3} trên {100}} = 79,99)


Bài 1.85 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Hóa Học 10

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố X (nhóm VIIA) là 28. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

Câu trả lời:

Nguyên tố cần tìm thuộc nhóm VIIA → nguyên tử có 7e ở lớp vỏ ngoài cùng. Do lớp vỏ thứ nhất chỉ chứa tối đa 2e nên nguyên tử của nguyên tố này phải có ít nhất 2 lớp vỏ electron (n ≥ 2).

+ Nếu n = 2 thì có 2 lớp e, số i trong các lớp là: 2,7 → nguyên tử gồm: 9p, 9e và 10n (tổng số hạt là 28, phù hợp đề bài).

+ Nếu n = 3 thì có 3 lớp e, số i ở các lớp là: 2, 8, 7 → vậy chỉ có p + số e = 17 + 17 = 34 > 28 → trái đề bài. Vậy nguyên tố cần tìm có z = 9 với cấu hình electron: 1s22s22 giờ chiều5


Bài 1.86 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Hóa Học 10

Cho các nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến Z = 36. Tìm nguyên tố có cấu hình electron thỏa mãn 2 điều kiện:
Lớp ngoài cùng có 8e.
+ Lớp ngoài cùng chứa số e tối đa.

Tham Khảo Thêm:  Giải SGK Unit 2 lớp 8 Making Arrangements hệ 7 năm

Câu trả lời:

Trong số các nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ Z = 1 đến Z = 36, chỉ có nguyên tố neon có cấu hình electron thỏa mãn 2 điều kiện của bài toán.
Không: 1 giây22s22 giờ chiều6

Các yếu tố khác:
Him: Ở ngoài chỉ có 2e thôi.
Ar: Lớp 2/8/8 ngoài cùng có 8e nhưng lớp thứ 3 không có đủ số electron tối đa.
Kr: 2/8/18/8 lớp ngoài cùng có 8e, nhưng lớp thứ 4 chưa có số e tối đa.

giaibaitap.me

5/5 – (110 phiếu)

Bài viết Giải bài 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86 trang 15 Sách bài tập Hóa học 10 đã xuất hiện đầu tiên trên Cakhia TV

Trên đây là bài viết Giải bài 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86 trang 15 Sách bài tập Hóa học 10 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Giải vở bài tập Đạo Đức 1 Bài 8: Trật tự trong trường học

Nội dung hướng dẫn giải VBT Đạo đức lớp 1 Bài 8: Trật tự ở trường do chúng tôi biên soạn bám sát nội dung gợi ý…

Giải Toán lớp 2 trang 5 SGK Tập 1: Số hạng – Tổng đầy đủ

Mời các em và thầy cô tham khảo Hướng dẫn giải Toán lớp 2 SGK tập 1 trang 5: Số – Tổng chính xác được biên soạn…

Giải bài tập Toán lớp 1 trang 15: Các số 7, 8, 9 – sách Cánh Diều

Mời các em và thầy cô tham khảo Hướng Dẫn Giải Toán Lớp 1 Trang 15: Số 7, 8, 9 – Cánh diều được biên soạn đầy…

Giải VBT Toán lớp 1 trang 14 tập 1 Bài 12 đầy đủ

Mời các em và thầy cô tham khảo ngay hướng dẫn giải Sách bài tập Toán lớp 1 bài 12 Tập 1: Luyện tập trang 14 (chính…

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 – 2019 số 9

Mục lục Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Đề thi cuối học kì…

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 – 2019 số 9

Mục lục Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 2 Đề thi cuối học kì…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *