Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Ôn tập các số đến 100 trang 7, 8, 9, 10 – sách Chân trời sáng tạo

Rate this post


Mời các em và thầy cô tham khảo tài liệu hướng dẫn Bài Tập Toán Lớp 2: Ôn Tập Các Số Trong 100 Trang 7, 8, 9, 10 – Chân Trời Sáng Tạo được biên soạn đầy đủ và ngắn gọn bởi đội ngũ chuyên gia dưới đây.

Giải Toán Bài 2: Ôn Tập Các Số Đến 100 – Creative Horizons

Giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về dãy số trong 100 trang 7, 8, 9, 10 - Chân Trời Sáng Tạo

quần què

Đọc các con số.

a) Đọc các số đến 100 và ngược lại.

b) Đọc các số tròn chục: 10, 20, …, 100.

c) Đọc các số có 5 đơn vị: 5, 10, 15, …, 100.

Phương pháp giải:

HS tự đọc các số theo yêu cầu của bài toán.

Giải thích chi tiết:

a) 1: một; 2: hai; 3 ba; 4: bốn; 5 năm

6: sáu; 7: bảy; 8: tám; 9: chín; 10: mười.

Các em tự đọc các số từ 11 đến 100 và ngược lại.

b) 10: mười; 20: hai mươi; 30: ba mươi

40: bốn mươi; 50: năm mươi; 60: sáu mươi

70: bảy mươi; 80: tám mươi; 90: chín mươi; 100: một trăm.

c) 5: năm; 10: mười; 15: mười lăm;

20: hai mươi; 25: hai mươi lăm; 30: ba mươi;

35: ba mươi lăm; 40: bốn mươi; 45: bốn mươi lăm;

50: năm mươi; 55: năm mươi lăm; 60: sáu mươi;

65: sáu mươi lăm; 70: bảy mươi; 75: bảy mươi lăm;

80: tám mươi; 85: tám mươi lăm; 90: chín mươi;

95: chín mươi lăm; 100: một trăm.

Bài 2

Trả lời các câu hỏi.

a) Các số trong bảng được sắp xếp theo thứ tự nào?

b) Các số cùng hàng (không kể số cuối cùng) có điểm gì giống nhau?

c) Các số trong cùng một cột có điểm chung là gì?

d) Nhìn vào hai số bất kì ở cùng một hàng, cùng cột, em có thể phân biệt ngay số nào bé hơn, số nào lớn hơn không?

Phương pháp giải:

Xem kỹ bảng các số từ 1 đến 100 rồi trả lời câu hỏi.

Giải thích chi tiết:

a) Các số trong bảng được sắp xếp từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

b) Các số cùng hàng (trừ số cuối cùng) được liệt kê theo thứ tự tăng dần và có cùng chữ số hàng chục.

c) Các số trong cùng một cột có thứ tự tăng dần và có cùng chữ số hàng đơn vị không?

d) Nhìn vào hai số bất kỳ ở cùng một hàng, cùng cột, em có thể biết ngay số nào lớn hơn, số nào bé hơn.

Trong cùng một hàng, số bên trái bé hơn số bên phải.

Trong cùng một cột, số ở trên cùng nhỏ hơn số ở dưới cùng.

bài 3

So sánh các con số.

a) So sánh hai số:

Giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về dãy số trong 100 trang 7, 8, 9, 10 - Chân Trời Sáng Tạo

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về dãy số trong 100 trang 7, 8, 9, 10 - Chân Trời Sáng Tạo

Phương pháp giải:

Cách so sánh các số có hai chữ số:

– Số có chữ số hàng chục lớn nhất thì lớn hơn.

– Nếu hai số có chữ số hàng chục giống nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

Giải thích chi tiết:

a) 79 > 74; 74

52 > 25; 25

b) So sánh các số đã cho ta có:

38

9

Vì vậy, các số được sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất:

38; 43; 70.

9; 29; 82; 87.

bài 4

Theo mô hình:

Giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về dãy số trong 100 trang 7, 8, 9, 10 - Chân Trời Sáng Tạo

Phương pháp giải:

– Trong số có 2 chữ số, chữ số bên phải là chữ số hàng đơn vị, chữ số bên trái là chữ số hàng chục.

– Nhận biết chữ số hàng chục, hàng đơn vị rồi viết số đó thành tổng của hàng chục và hàng đơn vị.

Giải thích chi tiết:

Giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về dãy số trong 100 trang 7, 8, 9, 10 - Chân Trời Sáng Tạo

trung úy

Bài 1 (trang 9 SGK Toán 2 tập 1)

Con số?

Giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về dãy số trong 100 trang 7, 8, 9, 10 - Chân Trời Sáng Tạo

Phương pháp giải:

Dãy số Bài 1: Đếm đến 1 rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Dãy 2: Đếm thêm 2 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Dãy 3: Đếm đến 5 rồi điền số còn thiếu.

Dãy 4: Đếm theo 10 đơn vị và điền số còn thiếu vào ô trống.

Giải thích chi tiết:

Giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về dãy số trong 100 trang 7, 8, 9, 10 - Chân Trời Sáng Tạo

Bài 2

Con số?

Giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về dãy số trong 100 trang 7, 8, 9, 10 - Chân Trời Sáng Tạo

Họ có không? bạn tham gia trò chơi.

Phương pháp giải:

Nhìn hình ta thấy 2 bạn xếp thành từng cặp và có tổng cộng 9 cặp.

Đếm thêm 2 đơn vị, từ đó ta có số bạn tham gia trò chơi.

Giải thích chi tiết:

Nhìn hình ta thấy 2 bạn xếp thành từng cặp và có tổng cộng 9 cặp.

Đếm thêm 2 đơn vị ta có:

2; 4; 6; số 8; mười; thứ mười hai; 14; 16; 18.

Vậy là có 18 người bạn trong trò chơi.

bài 3

Con số?

Mọi người có thể tận dụng chai nhựa đã qua sử dụng để làm chậu trồng cây.

Giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về dãy số trong 100 trang 7, 8, 9, 10 - Chân Trời Sáng Tạo

Dưới đây là một số chai nhựa và bộ chia mà Nam đã sưu tầm được.

Tổng cộng có bao nhiêu?

Giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về dãy số trong 100 trang 7, 8, 9, 10 - Chân Trời Sáng Tạo

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy 1 nhóm có 5 phần và có tổng cộng 7 nhóm.

Đếm thêm 5 đơn vị, từ đó ta có số chai, lọ.

Giải thích chi tiết:

Quan sát hình vẽ ta thấy 1 nhóm có 5 phần và có tổng cộng 7 nhóm.

Đếm thêm 5 đơn vị ta có:

5; mười; 15; 20; 25; 30; 35.

Vì vậy, có tất cả 35.

thử thách

Hỏi khay cuối cùng có bao nhiêu cái bánh?

Giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về dãy số trong 100 trang 7, 8, 9, 10 - Chân Trời Sáng Tạo

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy khay sau có nhiều hơn khay trước 5 chiếc bánh, đếm thêm 5 chiếc ta được số bánh của khay trước.

Giải thích chi tiết:

Thùng thứ nhất có 2 cái bánh, thùng thứ hai có 7 cái bánh, thùng thứ ba có 12 cái bánh,…

Vậy mâm sau có nhiều hơn mâm trước 5 bánh.

Chảo thứ tư có 22 cái bánh, đếm thêm 5 cái nữa ta được 27 cái.

Vậy khay cuối cùng có 27 cái bánh.

học tập vui vẻ

Tìm phòng giúp bạn

Giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về dãy số trong 100 trang 7, 8, 9, 10 - Chân Trời Sáng Tạo

Phương pháp giải:

– Các số có một chữ số là 1; 2; 3; …; số 8; 9.

– Số tròn chục là số có chữ số hàng đơn vị là 0.

– Các số có 3 chục là 30; 31; 32; …; 38; 39.

Giải thích chi tiết:

Các số có một chữ số là 3 và 7.

Các số tròn là 20 và 70.

Các số có 3 chục là 32 và 37.

Vậy lớp gấu và khỉ là lớp có “một chữ số”.

Lớp lợn (lợn) và mèo của bạn là lớp “Tròn số”.

Lớp bạn của voi và hươu là lớp có dòng chữ “Các số tròn chục là 3”.

►►BẤM VÀO NGAY trên nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải xuống Bài Tập Toán Lớp 2: Ôn Tập Các Số Trong 100 Trang 7, 8, 9, 10 – Chân Trời Sáng Tạo Các tệp PDF hoàn toàn miễn phí.


Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Ôn tập các số đến 100 trang 7, 8, 9, 10 – sách Chân trời sáng tạo của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Tham Khảo Thêm:  Giải Bài 3 Trang 51 SGK Toán 4

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *