Giáo án Lịch sử lớp 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945)

Rate this post

Giáo án lịch sử lớp 11

Giáo án Lịch sử lớp 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (1917 – 1945) được Cakhia TVsưu tầm và trình bày để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án Lịch sử 11 này được soạn phù hợp quy định Bộ GD, nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học.

Giáo án Lịch sử 11 bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 – 1939)

Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Giáo án Lịch sử 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

I. Mục tiêu học tập.

1. Kiến thức

Sau bài học, yêu cầu học sinh:

  • Những hiểu biết có hệ thống và khái quát về các sự kiện lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945 được dạy thông qua các chương I, II, III và IV.
  • Nắm được nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại.
  • Nhận thức được mối quan hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam giai đoạn 1917-1945.

2Trất tiếc trất tiếccuộc sống

  • Khắc sâu cho học sinh nhận thức khách quan, khoa học về các sự kiện lịch sử đã học.
  • Giáo dục các em thái độ đánh giá những tiến bộ khoa học kĩ thuật, biết đánh giá đúng đắn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và vai trò của Liên Xô, biết đánh giá khách quan chủ nghĩa tư bản, biết phòng ngừa và ngăn chặn chiến tranh thế giới. .

3. Công nghệHuh?từ

  • Hệ thống hóa các sự kiện lịch sử, kẻ bảng.
  • Biết phân tích, đánh giá để lựa chọn những sự kiện quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến lịch sử thế giới.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

  • Dòng thời gian của các sự kiện chính trong lịch sử thế giới hiện đại (1917 đến 1945)
  • Tài liệu tham khảo có liên quan.
Tham Khảo Thêm:  Bộ đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 11 năm 2018 (Có đáp án)

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Giới thiệu bài mới:

Ở phần lịch sử thế giới hiện đại, các em được tìm hiểu về những sự kiện hết sức phong phú và phức tạp qua Chương I: Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941). Chương II: Nơi thương binh giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939); Chương III: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939); Chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). Tổng hợp toàn bộ kiến ​​thức đã học về lịch sử thế giới, chọn lọc và thống kê được những sự kiện quan trọng, có tác động lớn, đồng thời nhận thức đúng những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại là nhiệm vụ của chúng ta thông qua bài học hôm nay. Trên cơ sở đó, các em phải biết đánh giá đúng đắn mối quan hệ giữa lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam giai đoạn 1917-1945.

2. Tổ chức hoạt động Đ.Anh ấy dạy trong lớp học

Tích cực Đ.Hoạt động của giáo viên và học sinh

Kiến thức học sinh cần nắm được

* Tích cực Đ.1: Làm việc theo nhóm

I. Kiến thứcCHÀO phiên bản hiện tại của lịch sử thế giới Đ.ôi (1917 – 1945)

– Giáo viên định hướng: Trong gần 30 năm 1917 – 1945, trên thế giới đã diễn ra biết bao biến cố lịch sử. Trong số đó có những sự kiện có ảnh hưởng lớn đến lịch sử thế giới. Hãy cùng điểm lại những sự kiện lịch sử cơ bản theo bảng thống kê dưới đây.

– Giáo viên kẻ bảng thống kê lên bảng theo mẫu trong sách giáo khoa.

– Sau đó giáo viên chia lớp thành 3 nhóm với nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Nhóm 1: Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản về nước Nga và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1917 đến 1945.

+ Nhóm 2: Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản đối với các nước tư bản giai đoạn 1917 – 1945.

+ Nhóm 3: Thống kê những sự kiện lịch sử cơ bản xảy ra ở các nước châu Á giai đoạn 1917 – 1945.

Các nhóm nhận câu hỏi, các thành viên củng cố kiến ​​thức đã học, thảo luận với nhau để tìm ra cách giải thống nhất rồi trình bày ra giấy.

– Sau đó GV gọi đại diện các nhóm trình bày bảng thống kê. Các nhóm khác có thể bổ sung ý kiến.

– Giáo viên nhận xét, hoàn chỉnh câu trả lời của từng nhóm. Cuối cùng, giáo viên cho ý kiến ​​phản hồi bằng cách treo lên bảng bảng thống kê các sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại 1917 0 1945 mà giáo viên đã chuẩn bị trước.

– Học sinh tham khảo bảng thống kê của giáo viên, có thể đóng góp thêm ý kiến ​​và dựa vào đó làm cơ sở để tìm hiểu phần sau (tức là những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại)

NĂM Đ.Huh?

sự kiện

Diễn biến chính

Kết quả, ý nghĩa

I. NỮrất tiếcNGA (Liên Xô)

tháng 2 năm 1917

Cách mạng dân chủ tư sản

– Tổng đình công chính trị ở Petrograd.

– Khởi nghĩa vũ trang

– Sa hoàng thất thủ

– Lật đổ chế độ Nga hoàng

– Có hai chính quyền song song

– Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

tháng 11 năm 1917

cách mạng xã hội chủ nghĩa

– Đánh chiếm các vị trí then chốt ở thủ đô.

– Thành lập chính quyền Xô viết do Lênin đứng đầu.

– Chinh phục cung điện mùa đông

– Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt (trừ Thủ tướng Kerensky)

– Đưa giai cấp công nhân Nga và những người lao động làm chủ đất nước.

– Là tấm gương cổ vũ phong trào cách mạng thế giới đi theo con đường cách mạng vô sản

1918 – 1920

Chống thù trong, giặc ngoài

– Quân đội 14 nước đế quốc câu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga Xô viết.

– Để đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù.

– Nhà nước Xô Viết được bảo vệ và duy trì.

– Thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.

1921 – 1925

Chính sách kinh tế mới và phục hồi kinh tế

– Trong nông nghiệp, chế độ trưng thu lương thực thừa được thay thế bằng trưng thu lương thực.

– Về công nghiệp, tập trung đưa công nghiệp nặng trở lại.

– Trong thương mại: Tự do giao dịch, phát hành đồng rupee mới.

– Hoàn thành khôi phục kinh tế.

– Phục vụ cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước hiện nay.

tháng 12 năm 1922

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (USSR).

– Gồm 3 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ: Nga, Ucraina, Bêlarut và Kavkaz.

– Tăng cường sức mạnh về mọi mặt để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

1925 – 1941

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932)

– Kế hoạch 5 nămHuh?m lần thứ hai (1933 – 1937)

– Kế hoạch 5 năm lần 3 (từ 1937) bị gián đoạn do cuộc tấn công của phát xít Đức vào tháng 6/1941.

– Sự chuyển biến của Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa với nền văn hóa, khoa học và công nghệ tiên tiến, có vị trí quan trọng trên trường quốc tế.

1941 – 1945

Chiến tranh vệ quốc vĩ đại

– Giải phóng lãnh thổ Liên Xô.

– Giải phóng trongrất tiếcTrung Quốc và đô laChâu Âu.

– Tiêu diệt phát xít Đức ở Béclin, tấn công đạo quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu.

– Lực lượng trụ cột góp phần quyết định vào việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Kiên quyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021 Có đáp án

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Giáo án Lịch sử lớp 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945) của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *