Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 21

Rate this post

Giáo án Sinh học lớp 8 9h: Thở và các cơ quan hô hấp bao gồm tất cả nội dung dạy học trong chương trình dạy học lớp 8 với các kiến ​​thức tổng quát được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án Sinh học 8 theo CV 5512

I. Mục đích

1. Kiến thức

– HS trình bày được khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp đối với cơ thể sống.

– HS xác định được cơ quan hô hấp ở người trong ảnh.

Học sinh hiểu được cấu tạo và chức năng của đường dẫn khí và phổi

2. NỮquyền lực

Phát triển các năng lực chung và riêng

Những kỹ năng cơ bản

Các kỹ năng đặc biệt

– Khả năng phát hiện vấn đề

– Kĩ năng giao tiếp

– Khả năng hợp tác

– Khả năng tự học

– Năng lực kiến ​​thức sinh học

– Năng lực thí nghiệm

– Năng lực nghiên cứu khoa học

3. Về chất lượng

gỗGiúp học sinh rèn luyện phát huy những phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Thiết bị học tập và tài liệu học tập

Giáo viên:

ảnh phóng to trong sgk

Mô hình hệ hô hấp

HS: Bảng nhóm

III. Tổ chức hoạt động dạy và học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra: Giáo viên thu báo cáo và thu bài thực hành

3. Bài mới:

Hoạt động giáo viên

Hoạt động sinh viên

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu

Mục tiêu: Học sinh nhận ra nội dung cơ bản của bài cần đạt, tạo tâm thế học bài mới cho học sinh.

Phương pháp giảng dạy: Phương pháp vấn đáp.

Định hướng phát triển năng lực: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng ngôn ngữ.

– Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi sau:

Chức năng của tế bào hồng cầu là gì? ( Cử Ô2 và đồng2)

+ Nhóm máu O2 và loại bỏ khí CO2 nhờ cái gì? (Nhờ hệ hô hấp)

– Thầy: Vậy thở là gì? Nêu vai trò của hô hấp đối với cơ thể sống? Hãy cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến ​​thức

Mục tiêu:

– HS nêu được khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp đối với cơ thể sống.

– HS xác định được cơ quan hô hấp ở người trong ảnh.

Phương pháp giảng dạy: Phương pháp vấn đáp, phương pháp thuyết trình, dạy học theo nhóm, dạy học giải quyết vấn đề.

Định hướng phát triển năng lực: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng kiến ​​thức sinh học, kỹ năng giải quyết vấn đề.

– Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin trong SGK, liên hệ kiến ​​thức đã học ở lớp 3 và lớp 7, quan sát H20, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi:

– Thở là gì?

– Hô hấp có quan hệ như thế nào với hoạt động sống của tế bào và cơ thể?

Nêu các giai đoạn chính của quá trình hô hấp?

Thở có ý nghĩa gì đối với thở?

– GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, hoàn chỉnh.

– Cá nhân nghiên cứu thông tin, kết hợp kiến ​​thức cũ và quan sát tranh, thảo luận và thống nhất câu trả lời.

– Nêu kết luận.

– Dựa vào sơ đồ SGK và rút ra kết luận.

– Quan sát H 20.1 trả lời và rút ra kết luận.

CácKhái niệm về hơi thở.

Hô hấp là quá trình cung cấp oxi cho tế bào và thải khí cacbonic ra khỏi cơ thể

– Hô hấp cung cấp oxi cho tế bào, tham gia phản ứng oxi hóa các hợp chất hữu cơ tạo năng lượng (ATP) cho mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể, đồng thời thải khí cacbonic ra khỏi cơ thể.

Hô hấp gồm 3 giai đoạn: hô hấp, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào.

Thở giúp lưu thông khí trong phổi, tạo điều kiện trao đổi khí trong tế bào.

– Yêu cầu HS nghiên cứu H20.2 trong SGK và trả lời câu hỏi:

Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào?

– HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Giáo viên gọi học sinh xác định các cơ quan trong tranh (hoặc mô hình).

– HS nghiên cứu tranh, mô hình và xác định các cơ quan.

– 1 HS lên bảng chỉ các cơ quan của hệ hô hấp (hoặc gắn chú thích vào tranh câm).

– HS khác nhận xét, hoàn chỉnh, đánh giá và rút ra kết luận.

II. Các cơ quan trong hệ hô hấp của con người

và chức năng của chúng

Hệ hô hấp gồm 2 phần: đường hô hấp (khoang mũi, hầu…) và 2 lá phổi.

Đường dẫn khí có chức năng dẫn khí vào và ra khỏi phổi, ngăn bụi, làm ẩm không khí đi vào phổi và bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại.

Phổi: thực hiện chức năng trao đổi khí giữa môi trường ngoài và máu trong mao mạch phổi.

HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động thực hành (10′)

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp giảng dạy: Phương pháp vấn đáp, phương pháp thuyết trình.

Định hướng phát triển năng lực: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng ngôn ngữ.

Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập trắc nghiệm:

Câu hỏi 1. Bộ phận nào sau đây không thuộc hệ hô hấp?

A. thanh quản

B. Thực quản

C. Khí quản

D. phế quản

Câu 2. Loại sụn nào sau đây chịu trách nhiệm đóng đường hô hấp khi chúng ta nuốt thức ăn?

A. Sụn thanh nhiệt

B. Sụn vòng

C. Sụn giáp

D. Tất cả các tùy chọn khác

Câu 3. Khí quản của con người bao gồm bao nhiêu vòng sụn hình chữ C?

A. 20 – 25 vòng sụn

B. 15-20 vòng sụn

C. 10-15 vòng sụn

D. 25 – 30 vòng sụn

Câu 4. Cơ quan nào sau đây ngoài chức năng hô hấp còn có vai trò khác?

A. Khí quản

B. thanh quản

C. Phổi

D. phế quản

Câu 5. Phổi người lớn có khoảng

A. 200 – 300 triệu phế nang.

B. 800 – 900 triệu phế nang.

C. 700 – 800 triệu phế nang.

D. 500 – 600 triệu phế nang.

Câu 6. Trong đường thở của con người, khí quản là bộ phận liên quan đến

A. hầu và phế quản.

B. phế quản và mũi.

C. hầu, thanh quản

D. thanh quản và phế quản.

Câu 7. Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng những khí nào và thải những khí nào?

A. Sử dụng nitơ và loại bỏ carbon dioxide

B. Sử dụng khí cacbonic và loại bỏ khí oxi

C. Sử dụng khí oxi và loại bỏ khí cacbonic

D. Sử dụng oxy và loại bỏ nitơ

Câu 8. Bộ phận nào của đường hô hấp có vai trò bảo vệ và diệt tác nhân gây hại chính?

A. Phế quản

B. Khí quản

C. thanh quản

D. Họng

Câu 9. Mỗi lá phổi được bao bọc bởi bao nhiêu lớp màng?

A. 4 lớp

B. 3 lớp

C. 2 lớp

D. 1 lớp

Câu 10. Màng ngoài của phổi còn được gọi là

A. lá trong.

B. lá tạng.

C. phế nang.

D. phế quản.

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động thao tác (8′)

Mục tiêu: ứng dụng tập thể dục

Phương pháp giảng dạy: Phương pháp vấn đáp, phương pháp thuyết trình.

Định hướng phát triển năng lực: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, kỹ năng ngôn ngữ…

Giáo viên chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ: thảo luận và trả lời các câu hỏi sau và ghi câu trả lời vào vở bài tập.

? Thở là gì? Nêu vai trò của hơi thở đối với các chức năng của cơ thể?

Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào? chức năng của chúng?

HS ôn lại kiến ​​thức đã học, thảo luận để trả lời câu hỏi.

Thở là quá trình luôn gắn liền với sự sống, bởi mọi hoạt động sống đều cần năng lượng do quá trình hô hấp tế bào sinh ra. Hoạt động hô hấp bao gồm hoạt động trao đổi khí ở phổi và tế bào

Thông qua trao đổi khí ở phổi giúp cung cấp O2 trong các tế bào của cơ thể đồng thời vận chuyển CO2 các tế bào được loại bỏ khỏi cơ thể.

….

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 35: Ôn tập học kì 2 – Tiết 5

Giáo án Sinh học 8

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Nêu quá trình hô hấp và vai trò của nó đối với sự sống.
  • Nêu cấu tạo của cơ quan hô hấp

2. Kỹ năng:

  • Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập nghiên cứu SGK.
  • Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, diễn giải, khái quát hóa.

3. Thái độ: Có ý thức giữ gìn và bảo vệ cơ quan hô hấp.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên: Ảnh 19.1 – 2 SGK. Máy chiếu, màn hình, máy vi tính.

2. Học sinh: Đọc bài tập về nhà trước.

III. Tiến trình của bài giảng.

1. Kiểm tra bài cũ: Họ không phải

* Câu hỏi: Khi một người còn thở, ta khẳng định điều gì? Vậy hô hấp có vai trò như thế nào đối với con người và các sinh vật khác? Cơ quan nào thực hiện hô hấp?

2. Dạy nội dung mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

GHI BẢNG

Hoạt động 1:

GV chiếu hình 20.1 + lược đồ, yêu cầu HS đọc thông tin SGK, trả lời câu hỏi:

+ Thở là gì?

Nêu các giai đoạn chính của quá trình hô hấp?

Thở có ý nghĩa gì đối với thở?

+ Hô hấp liên quan đến hoạt động sống của cơ thể như thế nào?

HS: Cá nhân nghiên cứu thông tin trong SGK, thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.

GV gọi 1 nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, hoàn thiện. Giáo viên đánh giá kết quả và chốt lại:

Các cơ quan khác nhau tham gia vào từng giai đoạn của quá trình thở. Đó là những cơ quan nào?

Hoạt động 2

Giáo viên chiếu hình 20.2-3 yêu cầu học sinh quan sát và trả lời câu hỏi:

Hệ hô hấp có những cơ quan nào?

Cấu trúc của phổi là gì?

Một số HS trả lời câu hỏi, GV cho cả lớp thảo luận và tự rút ra kết luận

Nêu chức năng của hệ hô hấp?

Cô giáo hỏi thêm: Mặc dù đường hô hấp làm ấm không khí đi vào phổi nhưng mùa đông chúng ta vẫn bị lạnh phải không? Để bảo vệ cơ quan hô hấp chúng ta phải làm gì?

Gọi 1-3 HS đọc kết luận chung

– GV mở rộng: Chức năng bảo vệ của phổi còn có sự tham gia của hệ thần kinh (các tế bào cảm giác ở niêm mạc hầu, khí quản và vỏ não) và hệ cơ trong phản xạ ho, khạc ra dị vật hoặc khạc ra dị vật. xây dựng có hại -on bẩn (nhổ).

I. Khái niệm về hơi thở.

Hô hấp là quá trình cung cấp O .2 trong các tế bào trong cơ thể và loại bỏ CO2 ra khỏi

– Nhờ thở, O2 được đưa đi oxi hóa các hợp chất hữu cơ để tạo năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động sống của cơ thể

Hô hấp gồm 3 giai đoạn: hô hấp, luân chuyển tế bào và luân chuyển tế bào.

II. Cơ quan hô hấp.

Hệ thống hô hấp bao gồm:

+ Đường hô hấp: mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản.

+ Hai lá phổi: Gồm nhiều tế bào phế nang.

Chức năng của hệ hô hấp:

+ Đường dẫn khí có chức năng hướng không khí vào và ra, ngăn cản bụi bẩn, sưởi ấm và làm ẩm không khí trong phổi.

Phổi: Thực hiện sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường bên ngoài

Kết luận chung: SGK

Tham Khảo Thêm:  Khối D21, D22, D23, D24, D25 gồm những môn nào?

——————————————

Trên đây Cakhia TVin giới thiệu bộ Giáo án Sinh học 8 bài 21: Hô hấp và các cơ quan hô hấp theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng và đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT. giúp giáo viên nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 21 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *