Giáo án tiếng Anh lớp 9 Tuần 31 sách mới

Rate this post


Giáo án Tiếng Anh lớp 9 Giáo trình mới Tuần 31

Giáo án Tiếng Anh lớp 9 tuần 31 mới dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án Tiếng Anh tuần 31 lớp 9 do Cakhia TVsưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh bao gồm chi tiết, thứ tự hướng dẫn trong từng bài giúp quý thầy cô chuẩn bị trước khi lên lớp hiệu quả.

Thời gian: 34 Tuần: 31

Bài 11: THAY ĐỔI VAI TRÒ TRONG XÃ HỘI

Bài 1 – KHỞI CÔNG

I. MỤC TIÊU: Vào cuối bài học này, học sinh sẽ có thể biết về các mục có trong chủ đề.

II. NỘI DUNG NGÔN NGỮ:

-Vocabulary: những từ liên quan đến học tập.

III. SỰ CHUẨN BỊ:

T: bảng phụ, tranh, băng

SS: sách, vở

IV. THỦ TỤC:

* Bài học mới:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

nội dung

Ấm

T để Ss làm việc độc lập. Khuyến khích họ thực hiện bài tập mà không cần quay lại cuộc trò chuyện.

bài thuyết trình

LUYỆN TẬP

-Yêu cầu HS đọc câu hỏi và gạch chân các từ khóa trong mỗi câu hỏi (ví dụ: mục đích trong 1, ai trong 2).

Điều này giúp Ss tìm ra những thông tin họ cần để trả lời những câu hỏi này. Sau đó, Ss tham khảo cuộc trò chuyện và yêu cầu câu trả lời. Sửa các câu trả lời như một lớp học.

-Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm bốn hoặc năm người. Yêu cầu họ xem ngữ cảnh xung quanh nơi/hoặc những cụm từ này

Sửa các câu trả lời như một lớp học.

-Yêu cầu HS làm việc độc lập chọn đáp án A hoặc B theo cặp. Kiểm tra như một lớp học.

-Cho học sinh làm việc theo nhóm bốn hoặc năm người. Yêu cầu họ nhìn vào các bức tranh và tìm những khải tượng trong tương lai mà các bức tranh tượng trưng. Khuyến khích họ đưa ra càng nhiều dự đoán càng tốt. Sau đó yêu cầu họ trình bày ý tưởng của mình trước lớp.

Sản xuất

Chia lớp thành hai đội. Một nhóm đặt tên cho một dịch vụ và nhóm còn lại cho biết họ nghĩ dịch vụ đó sẽ như thế nào trong tương lai. Hãy cố gắng cho mọi học sinh tham gia, không chỉ học sinh giỏi nhất trong lớp.

Key: 1. Phong 2. Mai 3. Phong 4. Nguyên 5. Mai

từ điển:

– tầm nhìn

– ý thức tham gia

-máy làm bánh mì (n)

-ra (adv)

b-

Key: 1. Mọi người chia sẻ tầm nhìn về tương lai.

2- Một số học sinh trường Oak Tree School ở Happy Valley.

3-Anh ấy nói rằng buổi học sẽ diễn ra bên ngoài trường học.

4-Nó sẽ mang lại cho họ cảm giác tham gia và là một phần của quá trình.

5-Không, tôi sẽ không. Anh ấy vẫn có thể đi làm.

6-Không, nó không.

c-

1. Sau năm 2030

2. Ý tưởng về cuộc sống trong tương lai

3. Việc nhà và công việc được trả lương đều đáng được tôn trọng.

4. Tôi thích ở bên bố.

2)

Phím: 1. B 2. A 3. XÓA

3)

Câu trả lời gợi ý:

1-Những chiếc ô tô sẽ hoạt động bằng năng lượng mặt trời.

2-Mọi người sẽ sống trong ngôi nhà trên bầu trời.

3-Mọi người sẽ có thể nói chuyện với thú cưng của họ.

4-Robot sẽ làm việc nhà.

5-Tàu sẽ chạy với tốc độ lên tới 300 km/h.

6. Trái đất sẽ trở nên cằn cỗi.

Bài tập về nhà: chuẩn bị: Nhìn kỹ hơn 1. (từ vựng)

Thời gian: 35 Tuần: 31

Bài 11: THAY ĐỔI VAI TRÒ TRONG XÃ HỘI

Bài 2: NHÌN KỸ HƠN 1

I. MỤC TIÊU:Vào cuối phần này, học sinh sẽ có thể nói về các vai trò trong xã hội.

II. NỘI DUNG NGÔN NGỮ:

-Vocabulary: những từ liên quan đến học tập.

III . SỰ CHUẨN BỊ:

T: bảng phụ, tranh, băng

SS: sách, vở

IV. THỦ TỤC:

*Bài học trước:

* Bài học mới:

T & S’ CÁC HOẠT ĐỘNG

nội dung

Ấm

bài thuyết trình

-T đưa ra một số dạng từ.

LUYỆN TẬP

-T cho hs sử dụng các từ trong bảng ở phần 1 để hoàn thành các câu.

-S chọn câu trả lời đúng A

gần nghĩa nhất với từ/cụm từ được gạch chân trong câu.

-S hoàn thành các câu với các cụm từ được hình thành với ‘nghĩa’.

-Yêu cầu HS chú ý lắng nghe và đánh dấu ( ) vào ô đúng. Hãy nghe và nhắc lại.

-Học sinh đánh dấu các câu của Mike bằng mũi tên hướng xuống (đồng ý) hoặc hướng lên (không đồng ý). Sau đó nghe và kiểm tra.

Sản xuất

T có ss chơi game.

Bài tập về nhà

T ka ss chuẩn bị: Một cái nhìn gần hơn 2.

___Lời gia đình___

Động từ Danh từ Danh từ (người)

1. thường xuyên

2. tạo điều kiện thuận lợi

3. cung cấp nhà cung cấp dịch vụ giao hàng

4. phát triển nhà phát triển phát triển

5. người phỏng vấn/người được phỏng vấn

6. đánh giá người đánh giá đánh giá

7. tham gia tham gia tham gia

8. nộp đơn ứng viên

Phím:

1. tham dự 2. tạo điều kiện 3. nhà cung cấp

4. phát triển 5. phỏng vấn 6. đánh giá

7. tham gia 8. nộp đơn

Phím: 1. B 2. C 3. A

4.B 5.A

Phím:

1. ý thức định hướng 2. khiếu hài hước 3. ý thức về thời gian 4. tinh thần trách nhiệm 5. ý thức về phong cách

kết xuất

Giọng điệu dễ chịu và khó chịu

Phím + Kịch bản âm thanh:

1. Không ai có thể phủ nhận nó?

2. Tất cả chúng ta đều có thể thấy quan điểm của bạn.

3. Chúng tôi sẽ giúp anh ấy có tiền.

4. Bạn sẽ nấu ăn.

5. Có thể bạn đúng.

Con số may mắn.

Thời gian: 36 Tuần: 31

Bài 11: THAY ĐỔI VAI TRÒ TRONG XÃ HỘI

Bài 3: NHÌN KỸ HƠN 2

I. MỤC TIÊU: Vào cuối phần này, học sinh sẽ có thể nói về các vai trò trong xã hội.

II. NỘI DUNG NGÔN NGỮ:

-Vocabulary: những từ liên quan đến học tập.

III . SỰ CHUẨN BỊ:

T: bảng phụ, tranh, băng

SS: sách, vở

IV. THỦ TỤC:

*Bài học trước:

Dạng từ: tầm nhìn về các dịch vụ trong tương lai.

* Bài học mới:

T’s & Ss’ CÁC HOẠT ĐỘNG

nội dung

Ấm

T có thể viết hai câu ví dụ sử dụng thì tương lai chủ động và bị động trong bảng. Yêu cầu S tìm sự khác biệt giữa hai câu. bài thuyết trình

-T đưa ra dạng bị động trong tương lai.

-HS chép xuống.

LUYỆN TẬP

T yêu cầu Hs làm việc cá nhân. Sau đó, họ chia sẻ câu trả lời của mình với một đối tác. Kiểm tra câu trả lời như một lớp học.

-Làm việc với Ss về NHỚ! hộp. Viết các ví dụ trong hộp trên bảng khi bạn giải thích các quy tắc. Hãy chắc chắn rằng Ss hiểu các quy tắc trước khi bắt đầu bài tập. Có thể giữ ví dụ trong

bảng trong khi Ss đang làm bài tập.

-Yêu cầu Hs làm việc cá nhân. Sau đó, họ có thể trao đổi câu trả lời của mình với một đối tác. Rút ra câu trả lời từ

Ss và sửa chúng nếu cần thiết. Yêu cầu Ss giải thích câu trả lời của họ để kiểm tra xem họ có hiểu quy tắc không.

Trước khi làm bài tập này, nhắc nhở HS rằng chỉ có thể lược bỏ mệnh đề quan hệ không xác định. Cho Hs làm bài tập này cá nhân. Họ có thể tham khảo các quy tắc trên bảng. Kiểm tra các câu trả lời như một lớp học.

Sản xuất

Cho Hs làm việc cá nhân. Yêu cầu Ss chia sẻ bài viết của họ với đối tác của họ. Kiểm tra như lớp, trả tiền đặc biệt

chú ý đến dấu phẩy và đại từ quan hệ.

Bài tập về nhà

Hs chuẩn bị: giao tiếp

Hình thức: S+ will be+ Quá khứ phân từ

1 -Chọn tương lai chủ động hay bị động cho nó

Hoàn thành các câu.

Từ khóa: 1. A 2. B 3. B 4. A 5. A 6. KHÁC

2-Viết lại câu sao cho không đổi

nghĩa gốc của chúng.

Phím:

1. Các bài học cũng sẽ diễn ra ở những nơi như nhà hàng hoặc siêu thị.

2. Chương trình giảng dạy của trường sẽ liên tục được điều chỉnh để đáp ứng những thay đổi của xã hội

3. Kết quả học tập của học sinh sẽ không được đánh giá thông qua các kỳ thi trong

4. Không phải mọi quyết định trong gia đình đều do đàn ông quyết định.

5. Phụ nữ sẽ được giải phóng phần lớn công việc nhà nhờ công nghệ cao.

6. Nhiều cầu vượt sẽ được xây dựng để giảm lưu lượng giao thông trong thành phố.

3-Đặt dấu phẩy/dấu phẩy khi cần thiết trong câu.

4- Bỏ qua mệnh đề quan hệ có thể lược bỏ mà không gây nhầm lẫn trong

nghĩa của câu.

Phím:

1. Sarah làm việc cho một công ty sản xuất xe đạp.

2. Tôi có một người chị tên là Caroline.

3. Sáng nay tôi gặp Janet, bạn học cũ của tôi.

4. Chuyến xe buýt lúc 6h30 hôm nay bị trễ.

5. Chỉ những người đã đặt trước mới được phép.

6. Cầu thang dẫn xuống tầng hầm khá trơn.

5- Ghép hai câu thành một. Sử dụng nó

câu trong ngoặc để tạo thành non-defiKHÔNG

mệnh đề quan hệ.

Phím:

1. Chúng tôi đang ở khách sạn Grand, nó sẽ bị phá bỏ để làm cửa hàng.

2. Các bài luận sẽ được đánh giá bởi Hans de Wit, Chủ tịch của EAIE.

3. Chiến tranh thế giới thứ hai kéo dài từ năm 1939 đến năm 1945 đã tàn phá hàng trăm thành phố ở châu Âu.

4. Tôi đã đọc một số truyện ngắn của Jack London, một nhà văn nổi tiếng người Mỹ.

5. Tháp Eiffel bên sông Seine, được xây dựng hơn hai trăm năm trước.

Trên đây là Giáo án tuần 31 môn Tiếng Anh 9 mới.

Xem thêm giáo án Tiếng Anh 9 tại: Học Tiếng Anh 9 Giáo án Tiếng Anh 9 mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 9 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 9 , Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo Unit Online , Đề thi học kì 1 lớp 9 , Đề thi học kì 2 lớp 9 lớp 9 , Tiếng Anh 9 Bài tập nâng cao,… được cập nhật liên tục trên Cakhia TV


Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Giáo án tiếng Anh lớp 9 Tuần 31 sách mới của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Tham Khảo Thêm:  Những bài thơ tỏ tình hay nhất, lãng mạn nhất

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *