Bức thư con đường mưa buồn sau đây phù hợp với những ai đang có tâm trạng. Nhìn những con đường mưa lòng ta lại bồi hồi nhớ về những kỉ niệm xa xăm, những kỉ niệm khó quên của một thời.

Hình nền – Tags: hình nền phố mưa buồn