Mẫu báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Chi bộ (2 Mẫu)

Rate this post

Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Chi bộ là biểu mẫu được lập ra nhằm báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ.

Mẫu báo cáo được lập ra để nhằm báo cáo lại kết quả, kiểm điểm đánh giá của Chi ủy, Chi bộ trong nửa năm. Thông qua báo cáo đó sẽ đề ra được phương hướng, nhiệm vụ cho năm mới. Nội dung trong mẫu báo cáo cần nêu lên các mặt thuận lợi, khó khăn của chi bộ từ đó có thể rút ra phương hướng và giải pháp nâng cao hoạt động của chi ủy năm tiếp theo. Vậy sau đây là 2 mẫu báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kì Chi bộ, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Chi bộ mới nhất

  • Mẫu báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Chi bộ – Mẫu 1
  • Mẫu báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Chi bộ – Mẫu 2

Mẫu báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Chi bộ – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ ………….

ĐẢNG ỦY………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————–

Số:………

…..ngày ….tháng…..năm……..

BÁO CÁO
Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ ……….. nhiệm kỳ ……. – ………….

Thực hiện Kế hoạch số ……. ngày … tháng … năm …… của huyện ủy ………. về việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và nghị quyết đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 20….-20….. Chi ủy Chi bộ trường THPT …………. báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kì 20….-20…như sau:

1. Bối cảnh tình hình sau Đại hội

Nhiệm kì 20….-20…0 là nhiệm kì có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của ngành về việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chi bộ cũng gặp không ít khó khăn trong công tác lãnh đạo điều hành: hoàn cảnh gia đình của một bộ phận người dân có ảnh hưởng tới ý thức học tập của một số học sinh, một số em còn ham chơi, thiếu ý chí phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, tay nghề đội ngũ chưa thật đồng đều, …. nhưng với quyết tâm cao của chi uỷ, ban giám hiệu, và sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ giáo viên, nhân viên đã tạo bước chuyển biến và có kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

2. Những kết quả đạt được

Nhiệm kỳ này, đại hội đề ra 25 chỉ tiêu, đến nay đạt 16 chỉ tiêu, còn lại 07 chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ có khả năng đạt, 02 chỉ tiêu khả năng đến cuối nhiệm kỳ không đạt là: trường có được Khu hiệu bộ và trường có đủ điều kiện đạt Chuẩn quốc gia.

2.1. Công tác xây dựng Đảng

2.1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Trong 03 năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở nhà trường được cấp ủy, chi bộ quan tâm thực hiện tốt. Kết quả 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên đều có quan điểm lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào sự đổi mới và phát triển của đất nước.

Đạt được kết quả như trên là do cấp ủy, chi bộ đã làm tốt những việc sau đây:

– Nhà trường đã xây dựng và luôn củng cố quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy tắc ứng xử; xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở; thực hiện tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan.

– Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục đội ngũ CB, GV, NV và học sinh về ý nghĩa lịch sử và tinh thần dân tộc các ngày lễ lớn như ngày thành lập Đảng 3/2; ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3; kỷ niệm ngày giải phóng miền nam 30/4 và sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

– Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, học sinh về nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đội ngũ, giải quyết dứt điểm từng việc vướng mắc, tồn tại. Nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng, giữ gìn và quảng bá hình ảnh của nhà trường.

– Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh được coi trọng, xem đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Toàn thể GV được quán triệt phương pháp giáo dục đạo đức tích cực, tạo niềm tin và niềm tự hào về quê hương, đơn vị.

* Về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chi bộ đã ban hành Kế hoạch số 33-KH/CBTĐN ngày 17/11/20…… về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch này được triển khai đến toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Chi bộ đã lập kế hoạch số 15-KH/CBTĐN ngày 11/02/20…… về tổ chức học tập chuyên đề năm 20…… “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; Gắn bó với nhân dân; Đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Kế hoạch này được triển khai thực hiện đến toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên và học sinh.

Chi bộ đã chỉ đạo đảng viên viết bản cam kết cá nhân Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;không có biểu hiện suy thoái, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” năm 20…. theo tinh thần công văn số 105-CV/BTCHU ngày 13 tháng 3 năm 20…. của Ban Tổ chức Huyện ủy ………….. về việc triển khai cho cán bộ, đảng viên viết cam kết giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường đều có sổ đăng ký học tập và làm theo Bác, hàng tháng có báo cáo, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được.

Chi bộ chỉ đạo thực hiện triển khai tài liệu “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ………… đến cán bộ, giáo viên.

Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền tổ chức tuyên truyền trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua các buổi họp Hội đồng sư phạm, sinh hoạt dưới cờ. Qua thực hiện, đã phát hiện và giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, có 03 cá nhân được chọn đề nghị cấp trên nêu gương điển hình tiên tiến: thầy …………, cô ………….. và em ……………

Triển khai giảng dạy các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 10 đến lớp 12, lồng ghép trong giảng dạy các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn.

Tổ chức cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kể chuyện về Bác trong các giờ sinh hoạt dưới cờ, có câu hỏi đố vui về bài học giáo dục qua mỗi câu chuyện.

Qua những việc làm trên, tập thể chi bộ, cán bộ, giáo viên, nhân viên có những chuyển biến tích cực.

2.1.2. Công tác tổ chức

– Công tác lãnh đạo: Chi bộ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có nề nếp, đóng đảng phí đầy đủ, luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ qua các buổi sinh hoạt, hàng tháng ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của nhà trường.

– Chế độ sinh hoạt Đảng: Được duy trì thường xuyên theo định kỳ từng tháng, trong sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc theo Điều lệ Đảng như tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Qua đó đã tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên đối với việc xây dựng các Nghị quyết lãnh đạo và triển khai nhiệm vụ chính trị trong nhà trường.

– 100% Đảng viên trong chi bộ có xác nhận giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú theo quy định 76-QĐ/TW của Bộ chính trị. Không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm.

– Công tác phát triển đảng viên: Đến giữa nhiệm kỳ chi bộ đã kết nạp 06 đảng viên mới, nhận quyết định chuyển chính thức cho 01 đảng viên.

2.1.3. Công tác kiểm tra, giám sát

– Chi bộ ban hành Quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của đảng viên; phân công phó Bí thư chi bộ phụ trách nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và một số nội dung biện pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình mới.

– Chi bộ quán triệt các văn bản, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo chương trình công tác đề ra. Phối hợp tốt giữa công tác giám sát Đảng với Ban thanh tra nhân dân trong đơn vị. Tăng cường kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, học tập các Nghị quyết của Đảng cấp trên và nhiệm vụ của chi bộ.

– Trong thời gian qua không có đảng viên vi phạm điều lệ Đảng. Nội bộ cơ quan đoàn kết, dân chủ.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng như sau:

Gồm có 05 chỉ tiêu, trong đó Đạt 03 chỉ tiêu, chưa đạt 02 chỉ tiêu.

* Chỉ tiêu về phát triển Đảng: có từ 03 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trở lên được kết nạp Đảng/năm hành chính.

Kết quả thực hiện: Đạt

Từ năm ……..: đến nay, đã gửi hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp: 06 hồ sơ, đã ra quyết định kết nạp 06 đồng chí.

* Chỉ tiêu về phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng:

– Có từ 80% đảng viên trở lên đạt mức xếp loại “Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ”/năm hành chính.

Kết quả: Đạt

Năm ……..:: 31 đồng chí

Năm……..:: 31 đồng chí

Năm ……..:: 31 đồng chí

– Có từ 04 đảng viên trở lên đạt mức xếp loại “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”/năm hành chính.

Kết quả: Đạt

Năm ……..:: 02 đồng chí

Năm ……..: 05 đồng chí

Năm……..:: 05 đồng chí

– Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”/năm và phấn đấu trong cả nhiệm kỳ có ít nhất 01 năm đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Kết quả: Chưa đạt

Năm ……..: Trong sạch vững mạnh

Năm ……..:: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm ……..: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

* Phấn đấu trong nhiệm kỳ đề nghị và được Huyện ủy thành lập Đảng bộ Trường THPT ……..

Kết quả: Chưa đạt

2.2. Lãnh đạo xây dựng đoàn thể

– Chi bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng đoàn thể nhằm xây dựng đoàn thể trong đơn vị vững mạnh, đoàn kết thống nhất trong hành động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường là “Thi đua dạy tốt, học tốt” và “Tất cả vì học sinh thân yêu” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

– Chỉ đạo tổ chức Công đoàn quan tâm: thường xuyên thăm hỏi động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập và lao động, hàng năm nhà trường đều đạt danh hiệu cơ quan văn hóa.

– Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức các trò chơi dân gian nhân dịp khai giảng, kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, việc chấp hành và giữ gìn kỷ cương kỷ luật trong và ngoài nhà trường đối với học sinh.

– Ngoài ra, nhà trường luôn phát huy các nguồn lực từ xã hội, trong 03 năm qua, công tác xã hội hoá giáo dục, mà cụ thể là phong trào vận động các nguồn quỹ khuyến học từ cha mẹ học sinh và các vị Mạnh Thường Quân, doanh nghiệp ở địa phương được chi uỷ quan tâm thực hiện. Kết quả, trong 03 năm đã có hơn 1.000 lượt HS nhận học bổng, phần thưởng, quà tặng với số tiền trên 500 triệu đồng.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng đoàn thể như sau:

Gồm có 06 chỉ tiêu, trong đó Đạt 06 chỉ tiêu (Phụ lục 1).

2.3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (chính quyền)

Nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của đơn vị sự nghiệp trường học là tổ chức dạy học có hiệu quả, thực hiện công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương theo luật giáo dục và nghị quyết của tỉnh, huyện.

Trong những năm qua, số học sinh được xếp hạnh kiểm khá tốt hàng năm là trên 97%, số học sinh lên lớp thẳng trên 80%. Bên cạnh công tác dạy học nhằm cung cấp tri thức, công tác giáo dục qua các phong trào thể thao văn hoá, văn nghệ cũng là một trong những thế mạnh của đơn vị. Trường THPT ………….. luôn là một trong những đơn vị có thứ hạng cao trong các trường THPT trong tỉnh khi thi học sinh giỏi các môn văn hoá và thi đấu các môn thể thao, Quốc phòng – An ninh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như sau:

Gồm có 14 chỉ tiêu, trong đó Đạt 07 chỉ tiêu, chưa đạt 07 chỉ tiêu (Phụ lục 2).

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN:

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chi bộ

Chất lượng giáo dục của nhà trường đã nâng lên từng năm nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, tình trạng học sinh có học lực yếu kém và học sinh bỏ học giữa chừng còn cao.

2. Về công tác xây dựng Đảng

Trong thời gian qua, ngoài sinh hoạt chi bộ định kỳ, chi bộ chưa tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch đề ra.

* Nguyên nhân khách quan:

– Một bộ phận cha mẹ học sinh ít quan tâm đến việc học tập của con em, khoán trắng trách nhiệm giáo dục các em cho nhà trường.

– Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của trường chưa đảm bảo, chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho việc dạy và học.

* Nguyên nhân chủ quan:

Chi ủy chưa chủ động trong việc sắp thời gian tổ chức sinh hoạt chuyên đề do tập trung nhiều thời gian cho công tác chuyên môn.

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kì 1 môn Lịch sử 4 năm 2017-2018 có đáp án – Trường Tiểu học Đồng Kho 1

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2020

1. Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trong giáo dục lòng yêu quê hương đất nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; lấy nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động; tăng cường cảnh giác âm mưu phá hoại bằng “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng chống và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” tư tưởng trong nội bộ Đảng. Tiếp tục quán triệt quan điểm mà đại hội đảng viên chi bộ nhiệm kỳ 20….– 2020 đã xác định, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết của đại hội đề ra.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo phương thức dạy học lấy hoạt động của HS làm trung tâm gắn với GD hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS phù hợp với định hướng của Chương trình GDPT mới. Tạo điều kiện để các tổ chuyên môn chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, gắn với đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả dạy học, tỉ lệ HS lên lớp, đỗ tốt nghiệp, nâng cao tỉ lệ HS đỗ đại học, học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia.

3. Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng đảng viên. Chú trọng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng lực lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý kế thừa. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý đảng viên, tích cực tham gia sinh hoạt, làm tốt nhiệm vụ của người đảng viên ở nơi cư trú, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch để mỗi đảng viên đều có ý thức trong việc chấp hành “19 điều đảng viên không được làm” theo Quy định số 47 của Bộ Chính trị, Quy định 76-QĐ/TW, việc tham gia học tập Nghị quyết của đảng viên. Tăng cường việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Phấn đấu trong suốt nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm kỉ luật, vi phạm những quy định của Đảng, đặc biệt là vi phạm đạo đức nhà giáo.

5. Tổ chức cho Cán bộ, Đảng viên, Viên chức học tập, nắm vững nội dung Chỉ thị 05/CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh ủy Sóc Trăng và Huyện ủy…………, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc tại đơn vị. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, trước hết là trong chi uỷ trên cơ sở quán triệt các quan điểm của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa công tác tự phê bình và phê bình thực sự đi vào nề nếp, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chi bộ.

6. Trong công tác cán bộ, công tác củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng chi bộ, phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền các đoàn thể tiếp tục giữ vững thành tích. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đi vào nề nếp.

7. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các văn bản về tinh giản biên chế như:

– Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/ 20…. của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

– Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

– Đề án số 1590/ĐA-SGDĐT ngày 09/9/20…. của Sở GD&ĐT ………………. về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc; Kế hoạch số 1172/KH-SGDĐT ngày 19/5/20…. tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Trên đây là báo cáo giữa nhiệm kỳ về việc thực hiện Nghị quyết chi bộ trường THPT …………………. nhiệm kỳ 20…-20…/.

Nơi nhận:

– ………….

TM CHI ỦY

BÍ THƯ

Mẫu báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Chi bộ – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ ………….

ĐẢNG ỦY………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
– – – – – – – – – – – – – – – – –

Số:………

…..ngày ….tháng…..năm……..

BÁO CÁO
SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 20….- 2020

Thực hiện Kế hoạch số 44- HK/HU ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Huyện uỷ Tiên Lãng về Sơ kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ 20….- 2020, Ban Chấp hành chi bộ THPT Toàn Thắng sơ kết như sau:

– Thứ nhất: Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong nửa đầu nhiệm kỳ.

– Thứ hai: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nửa cuối nhiệm kỳ.

PHẦN THỨ NHẤT
KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN TRONG NỬA ĐẦU NHIỆM KỲ

I. Đặc điểm chi bộ:

Chi bộ trường THPT Toàn Thắng trong những năm nửa đầu nhiệm kỳ có trên 30 đảng viên. Hàng năm kết nạp thêm được 2 đảng viên.

Cấp ủy gồm 5 đồng chí (từ 11/20…. còn 4 đ/c do 01 đ/c trong BGH chuyển công tác), trong đó có 03 đ/c trong Ban Giám hiệu.

1. Thuận lợi:

Được sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ; sự chỉ đạo sát sao của Sở GD- ĐT Hải Phòng; sự ủng hộ và kết phối hợp có hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền địa phương; các ban, ngành, đoàn thể trong huyện; sự đồng thuận, nhất trí cao của các bậc phụ huynh học sinh; cùng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao, đồng thuận của tập thể CB- GV- NV toàn trường.

Chi bộ liên tục được công nhận “Trong sạch – Vững mạnh”

Đảng viên là những CB- GV- NV có năng lực trong chuyên môn, có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trong công tác; tuyệt đối phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức; chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Các đồng chí đều là những công dân mẫu mực, bản thân và gia đình chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, được chi uỷ nơi cư trú nhận xét là những công dân tốt.

Đa số GV- NV tích cực trong các phong trào và hoạt động. Cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường có ý chí phấn đấu, vươn lên, có tinh thần giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công tác; luôn tin tưởng và ủng hộ sự lãnh đạo của Chi bộ, sự điều hành, quản lí của BGH. Nhiều quần chúng trẻ thiết tha phấn đấu để trở thành đảng viên.

Các đồng chí trong Chi ủy và Ban Giám hiệu trẻ, khỏe, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn chủ động, sáng tạo trong công tác.

2. Khó khăn:

Hàng năm điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 thấp.

Số lượng học sinh, số lượng lớp trong các năm gần đây giảm (do số lượng học sinh trong độ tuổi đi học trên địa bàn giảm) nên phải giảm hạng trường; trong vài năm năm đầu số lượng giáo viên (chủ yếu là giáo viên hợp đồng) dôi dư. Sang năm học 20……- 20…. trở đi do một số giáo viên nghỉ chế độ hưu trí hoặc chuyển công tác nên lại thiếu. Cơ cấu giáo viên giữa các bộ môn không đều; thừa, thiếu cụ bộ.

Số giáo viên có trình độ trên chuẩn còn ít so với tỷ lệ chung; đội ngũ giáo viên cốt cán ở một số môn còn ít. Còn có nhân viên trình độ, năng lực, sức khỏe yếu, không đáp ứng được yêu cầu của vị trí công việc.

Cơ sở vật chất của nhà trường mặc dù đã được tăng cường nhiều nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của các hoạt động giáo dục.

Trường đóng trên địa bàn kinh tế thuần nông, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Mặc dù nhà trường đã rất tích cực vận động nhưng công tác XHH giáo dục đạt hiệu quả còn thấp. Năm học 20….- 2018 không còn nguồn kinh phí từ việc vận động XHH nên nhà trường gặp khó khăn trong khi thực hiện cải tạo, sửa chữa và nâng cấp các hạng mục công trình để tăng cường CSVC trường học.

Những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường và mặt trái của thời đại CNTT, thời đại ảnh hưởng bất lợi đến công tác giáo dục đạo đức học sinh.

Tuy nhiên bằng sự nỗ lực phấn đấu vươn lên khắc phục mọi khó khăn của mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên và toàn thể các em học sinh nhà trường, Chi bộ đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học trong nửa đầu nhiệm kỳ 20….- 2020.

II. Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ 20….- 2020

1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị.

Chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho CB- ĐV. Hàng năm CB- ĐV của chi bộ tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo số lượng, chất lượng theo sự chỉ đạo của Huyện ủy Tiên Lãng. Thực hiện kế hoạch của Huyện ủy Tiên Lãng, CB- ĐV của Chi bộ đã tham gia các Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội 28 Đảng bộ huyện Tiên Lãng; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, …. Chi bộ đã triển khai xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện cụ thể của nhà trường.

Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04- NQ/TW (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được cụ thể hóa bằng cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Toàn bộ CB- ĐV của Chi bộ đã được nghe quán triệt, học tập đầy đủ các chuyên đề của các năm. Chi bộ đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện cụ thể. Mỗi đảng viên đều xác định được tiêu chí cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người.

Công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật được quan tâm cả về chất lượng, hình thức, phương pháp.

2. Lãnh đạo công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT, trình độ chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ, năng lực công tác của CB, ĐV, GV, NV. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: Trình độ LLCT, TTCT; Trình độ chuyên môn, trình độ quản lý; trình độ ngoại ngữ, tin học; Kỹ năng; nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ QL. BGH phân công phụ trách các nội dung của nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó:

– Hiệu trưởng phụ trách chung và trực tiếp phụ trách nội dung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT, TTCT cho CB- GV- NV; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác cho NV; trình độ và năng lực quản lý cho cán bộ (Tổ trưởng, PHT).

– Phó Hiệu trưởng phụ trách nội dung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho GV.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Sở GD- ĐT về chương trình đào tạo trình độ trung cấp LLCT; căn cứ danh sách quy hoạch CBQL của nhà trường hàng năm (đã được Sở GD- ĐT phê duyệt); căn cứ nguyện vọng và điều kiện, hoàn cảnh của GV; HT xin ý kiến cấp ủy và cử GV tham gia các lớp trung cấp LLCT, QLGD do các cấp lãnh đạo, quản lý tổ chức. Thực hiện kế hoạch của Huyện ủy, Sở GD- ĐT về việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; các chuyên đề “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy chỉ đạo, tổ chức cho đảng viên, CB- GV- NV tham gia đầy đủ về số lượng, đảm bảo về thời gian và chất lượng.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ GV dưới nhiều hình thức: Sở Giáo dục- Đào tạo tổ chức, trường tổ chức, tự nghiên cứu các chương trình tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo,….

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ; kiểm tra, đánh giá để xếp loại GV về chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh.

Hình thức và phương pháp tổ chức ngày một đa dạng và phong phú với mục tiêu huy động được nhiều nhất số GV tham gia bồi dưỡng.

Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo hướng “nghiên cứu bài học”, trên “Trường học kết nối”

Yêu cầu GV thực hiện quy định về dự giờ, trong đó ưu tiên dự giờ GV trong nhóm.

Chuyên môn phối hợp cùng Công đoàn phát động phong trào thi đua Dạy tốt chào mừng các ngày Lễ lớn, trong đó:

– Hình thức tổ chức: Hội giảng (thành đợt hoặc trong ngày)

– Nội dung: Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của năm học (đổi mới phương pháp dạy học; phương pháp kiểm tra, đánh giá; hướng dẫn học sinh tự học, …. ).

– Cách thức triển khai: Thực hiện quy trình các bước theo hướng “nghiên cứu bài học”.

– Yêu cầu BGH và Công đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện; biên bản sinh hoạt chuyên môn theo thướng “nghiên cứu bài học”, giáo án nộp về BGH.

Cử và tạo điều kiện cho GV tham gia các hoạt động chuyên do Sở GD- ĐT tổ chức: tham gia HĐ bộ môn, tham gia CTV thanh tra, chấm thi HSG, GV dạy giỏi, GVCN giỏi, dự các chuyên đề dạy học, …..

Các tổ chuyên môn đều xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức khá tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ GV.

Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn phát động phong trào thi đua dạy tốt chào mừng các ngày lễ lớn; Động viên GV, NV tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua dạy tốt; tích cực học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường: Trong chương trình và kế hoạch công tác của Đoàn đề ra nhiều nội dung để nâng cao chất lượng mọi mặt đối với các đồng chí Đoàn viên, như: học trên chuẩn, tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia phong trào thi đua dạy tốt; phấn đấu trở thành đảng viên, đạt các danh hiệu thi đua.

Tham Khảo Thêm:  Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 6 Global Warming

3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Chi bộ tổ chức các Hội nghị tổng kết công tác ban hành Nghị quyết đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cũng như các chỉ tiêu phấn đấu. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cho từng năm học. BGH, kết phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị CB- CC đúng thời gian, nội dung quy định; đảm bảo dân chủ, công khai, phát huy được trí tuệ tập thể; tập trung xây dựng kế hoạch năm học trong đó chỉ ra các nhiệm vụ và đề ra các giải pháp thực hiện; chú trọng đặc biệt đến nhiệm vụ chuyên môn trên cơ sở nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của Bộ, hướng dẫn của Sở GD- ĐT.

a. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ dạy- học

Chỉ đạo các nhóm chuyên môn tiến hành rà soát lại chương trình để phát hiện những bất cập về bố cục, nội dung và đề xuất phương án điều chỉnh. BGH phê duyệt và các nhóm thống nhất thực hiện. Thời gian dôi dư dùng để dạy chủ đề hoặc tổ chức hoạt động trải nghiệm. Thực hiện thống nhất theo phương án đề xuất.

Chỉ đạo tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực học sinh; chú trong hướng dẫn học sinh tự học; quan tâm đến mọi đối tượng học sinh; đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

Triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chương trình giáo dục, các nhiệm vụ theo quy định, trong đó bao gồm cả chương trình GDQP- AN theo quy định của Liên Bộ Quốc phòng và GDĐT.

Chú trọng việc xây dựng kế hoạch (từ BGH đến các bộ phận, tổ, nhóm, cá nhân) nghiêm túc, đúng yêu cầu và đảm bảo tính khả thi đồng thời kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã xây dựng.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tự kiểm tra; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra từ việc xây dựng kế hoạch, công tác kiểm tra nội bộ luôn sâu sát, đánh giá thực chất, kịp thời nên có tác dụng thúc đẩy các hoạt động.

Tổ chức, động viên CB- GV- NV và học sinh tham gia các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như 20/10; 20/11; chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và kỷ niệm ngày thành thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3, … Các phong trào đó ngày càng đi vào thực chất và đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Kết phối hợp cùng các trường THPT trong cụm tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn trong đó nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm của năm học. Chuyên môn và các đoàn thể động viên giáo viên tích cực tham gia Hội giảng, sinh hoạt chuyên môn, thi giáo viên giỏi cấp cụm, cấp thành phố và luôn đạt kết quả cao. Năm học 20….- 20……, có 09 đ/c tham gia dự thi và đã được công nhận danh hiệu GVDG thành phố cấp THPT. Năm học 20……- 20…., tham gia Hội thao QPAN toàn cụm chuyên môn đạt kết quả Nhất toàn đoàn; 01 đ/c tham gia cuộc thi GVCN giỏi cấp thành phố và đã đạt loại giỏi.

Bên cạnh quan tâm công tác giáo dục toàn diện, công tác giáo dục đại trà, quan tâm chỉ đạo công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp; đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả: xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên, đề ra cơ chế động viên, khen thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải. Từ năm học 20….- 20…… đến năm học 20….- 2018 (3 năm học)

*Trong các cuộc thi HSG các môn văn hóa: có 56 giải học sinh giỏi Thành phố các môn văn hóa, trong đó 05 Nhất, 7 Nhì, 21 Ba và 23 KK; 04 giải các bộ môn TDTT, trong đó có 2 HC Vàng, 2 HC Bạc.

*Các cuộc thi khác:

– Cuộc thi nghiên cứu KHKT dành cho học sinh Trung học: có 01 giải Nhì, 01 giải KK cấp thành phố và 01 giải Tư cấp QG.

– Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn: 02 giải Ba cấp thành phố.

– Cuộc thi dạy học theo các chủ đề tích hợp dành cho giáo viên: 01 giải Ba và 01 giải KK cấp thành phố

– Cuộc trực tuyến ‘‘Tìm hiểu pháp luật“ 01 học sinh đạt giải Nhì cấp thành phố.

– Tham gia thi HSG máy tính cầm tay: đạt 1 Nhất, 1 Nhì, 1 Ba và 04 KK cấp Thành phố và 01 Nhì cấp Quốc gia.

– Cuộc thi ATGT trên mạng: 01 Nhì cấp TP và Nhất cấp toàn quốc

– Cuộc thi trên mạng: 4 Nhất; 3 Nhì; 5 Ba; 3 KK cấp thành phố

– Cuộc thi Olimpic Tiếng Anh 11: HC Đồng Quốc gia.

Chỉ đạo BGH triển khai thực hiện việc DT- HT theo đúng quy định của Bộ GD- ĐT, UBND Thành phố và Sở GD- ĐT: đảm bảo nguyên tắc tự nguyện; đúng, đủ hồ sơ; thời lượng, thời gian; quy chế chuyên môn (kế hoạch, giáo án, ….); thu chi; chính sách an sinh XH, ….

Là một trường có điểm chuẩn vào lớp 10 hàng năm thuộc tốp thấp nhất thành phố vì vậy Chi bộ đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác ôn thi THPT Quốc gia. BGH đã sớm xây dựng kế hoạch ôn thi và triển khai thực hiện từ đầu năm học: học sinh đăng ký bài thi thứ 4; tổ chức ôn thi các môn với thời lượng phù hợp theo quy định về DT- HT; chỉ đạo GVBM và GVCN đặc biệt quan tâm đến các đối tượng học sinh yếu, kém; tổ chức một số lớp phụ đạo (không thu tiền) các đối tượng có nguy cơ điểm liệt, …

Chỉ đạo đổi mới PPKT, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh: bám chắc Thông tư 58 của Bộ GD- ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GD- ĐT; đánh giá theo theo quá trình. BGH tổ chức kiểm tra, lấy điểm các bài kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ được theo hình thức kiểm tra chung (chung đề, chung thời gian) và chia phòng thi theo số báo danh đối với các môn Văn, Toán, Tiếng Anh ở cả 3 khối. Cách thức tổ chức kiểm tra không ngừng được đổi mới đảm bảo đánh giá chính xác, công bằng, bảo mật và từng bước xây dựng được ngân hàng đề chất lượng tốt.

Trên cơ sở kết quả việc kiểm định chất lượng giai đoạn I (chu kỳ 2010- 20….; hoàn thành năm học 2014- 20….; đạt cấp độ 3), hàng năm tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác tự đánh giá để không ngừng cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục.

Chỉ đạo BGH kết phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh tăng cường các giải pháp để giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục các giá trị sống và lý tưởng cách mạng cho học sinh. BGH không ngừng đổi mới biện pháp quản lý để tăng cường nề nếp, kỷ cương trong các hoạt động của nhà trường cho phù hợp với tình hình mới.

*Kết quả xếp loại giáo dục toàn diện từ năm học 20….- 20…… đến nay

*Kết quả thi THPT Quốc gia:

-Năm học 20….-20……: 301/303 học sinh đỗ TN (99,34%); Điểm trung bình các môn thi xếp thứ 20/57 trường THPT toàn thành phố.

-Năm học 20……-20….: 339/339 học sinh đỗ TN (100%); Điểm trung bình các môn thi xếp thứ 21/58 trường THPT toàn thành phố.

b/ Lãnh đạo thực hiện các hoạt động giáo dục khác

Phong trào viết sang kiến do nhà trường phát động đã thu hút được đông đảo CB-GV-NV tham gia với hàng chục sản phẩm mỗi năm. Nhiều sản phẩm đã được Hội đồng khoa học của Sở GD-ĐT xếp loại A và B.

Bên cạnh đó, chuyên môn kết hợp với Đoàn trường và Công đoàn tổ chức nhiều các hoạt động tập thể khác để nâng cao đời sống VH-TT cho CB-GV-NV, tạo sân chơi cho học sinh để phát huy năng lực, sở trường và được rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết.

c. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ANTT, Y tế trường học.

Nhà trường đã triển khai xây dựng kế hoạch, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Cơ quan Công an về việc bảo đảm ANTT, thực hiện quy định về ATGT, phòng chống tội phạm, ma túy – HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội trong nhà trường. Tiểu đội tự vệ của nhà trường đã được thành lập, đảm bảo đủ quân số và duy trì hoạt động hiệu quả, được UBND huyện tặng nhiều Giấy khen.

Nhà trường đã xây dựng được môi trường làm việc và học tập dân chủ, công bằng, khách quan, thân thiện; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động; quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho CB – GV – NV.

Đã thực hiện nghiêm túc công tác y tế, vệ sinh môi trường, VSATTP trong trường học: có nhân viên y tế chuyên trách, có phòng y tế với đủ các trang thiết bị cần thiết, luôn đủ cơ số thuốc thông thường, tổ chức khám sức khỏe cho 100% học sinh trong năm học; giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo đảm VSATTP; đủ hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh, ….

d/ Lãnh đạo công tác xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất; công tác XHH

BGH đã tích cực thực hiện các giải pháp để tăng cường vật chất của nhà trường. Do đó đã có kinh phí để tiến hành cải tạo, xây mới nhiều hạng mục công trình: tường vây bao quanh trường (dài gần 500m), sửa chữa khu nhà 3 tầng15 phòng học; nâng cấp sân trường, xây dựng hệ thống thoát nước sân trường; cải tạo, mở rộng nhà xe học sinh, bồn cây, …. Cảnh quan nhà trường ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Hàng năm đã chỉ đạo kiểm kê, rà soát để xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ Dạy – Học; phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả; theo dõi, đánh giá việc sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học của giáo viên.

4. Lãnh đạo công tác đoàn thể.

Chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo đối với các tổ chức, đoàn thể về công tác cán bộ, tổ chức các Đại hội, các hoạt động trong năm học. Công đoàn và Đoàn thanh niên nhà trường đã xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn và Đoàn cấp trên, Nghị quyết của chi bộ, bám sát nhiệm vụ năm học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, đoàn thể quần chúng.

Thông qua các phong trào đó các đ/c công đoàn viên, đoàn viên thanh niên đã được giáo dục về ý thức giác ngộ cách mạng, trưởng thành về bản lĩnh chính trị.

5. Lãnh đạo và thực hiện công tác xây dựng Đảng

Chi bộ đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Sau Đại hội đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy, của Chi bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc nguyên tắc tập trung dân chủ; phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chế độ đấu tranh tự phê bình và phê bình; tổ chức sinh hoạt chi bộ đều đặn theo quy định; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục đảng viên nên các đồng chí luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu ở cơ quan cũng như nơi cư trú; luôn giữ gìn uy tín của Đảng, của Chi bộ, của người đảng viên. Không có đồng chí nào vi phạm Quy định 47-QĐ/TW về 19 điều điều đảng viên không được làm; Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt. Mỗi đồng chí đảng viên đều gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng.

Chi bộ đã quản lý tốt đối với đảng viên. Thực hiện đúng quy định về các loại hồ sơ, sổ sách của Đảng; quy định về chế độ kiểm tra, giám sát trong đảng đối với mỗi cán bộ, đảng viên; tổ chức phân tích, đánh giá, xếp loại đảng viên một cách nghiêm túc, không đại khái; kết hợp chặt chẽ với tổ chức cơ sở đảng nơi cư trú; đồng thời chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò trong việc giám sát đảng viên.

Các tổ chức đoàn thể thường xuyên quan tâm rà soát những thành tích nổi bật, những cống hiến của các cá nhân để giới thiệu cho Chi bộ cử đi học các lớp cảm tình đảng hoặc làm hồ sơ xem xét đề nghị Huyện ủy ra quyết định kết nạp. Số lượng đảng viên của Chi bộ không ngừng tăng lên và luôn hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm.

Trong công tác cán bộ, cấp ủy và Bí thư đảm bảo đúng tiêu chuẩn về mọi mặt và là trung tâm để xây dựng khối đoàn kết trong Chi bộ và tập thể nhà trường.

Chi bộ đã thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo; công tác quản lý hồ sơ, sổ sách; thu nộp đảng phí theo quy định của Điều lệ.

Chi bộ đã xây dựng chương trình và kế hoạch kiểm tra theo Hướng dẫn của Uỷ ban kiểm tra TƯ và Kế hoạch của Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ. Tất cả đảng viên trong Chi bộ đều được kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phân công, thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ chính trị.

* Kết quả xếp loại đảng viên

– 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– 100% đảng viên thực hiện tốt các quy định trong Điều lệ đảng, không vi phạm “Những điều đảng viên không được làm”.

6/ Những thành tích đạt được

– Năm học 20….-20…… nhà trường được công nhận là tập thể LĐTTXS; Công đoàn và Đoàn Thanh niên được công nhận VMXS.

-Năm học 20……-20…. nhà trường được nhận cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND Thành phố.

7/ Những hạn chế, tồn tại:

Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên có trình độ trên chuẩn còn ít; còn nhân viên chưa đạt trình độ đào tạo chuẩn theo quy định của vị trí việc làm.

Học sinh giỏi thành phố có biểu hiện chững lại về số lượng, ít giải cao; không có học sinh đạt điểm cao (từ 27 điểm trở lên) xét tuyển vào các trường ĐH.

Hiện tượng bạo lực học đường vẫn còn, cá biệt có vụ việc thu hút sự quan tâm của báo chí và dư luận. Một bộ phận không nhỏ học sinh còn lêu lổng, a dua, lười học, giao lưu với thanh niên bên ngoài xã hội. Số học sinh bỏ học hàng năm còn đáng kể.

Mặc dù được tăng cường và đầu tư nhiều trong những năm qua, song cơ sở vật chất nhà trường bao gồm cả các công trình xây dựng cũng như các trang thiết bị khác còn thiếu nhiều so với yêu cầu, đặc biệt là để xây dựng trường chuẩn Quốc gia, như: Thiếu phòng học, phòng học bộ môn và phòng chức năng khác; thiếu trang thiết bị trong các phòng học, phòng chức năng; thiếu nhà vệ sinh giáo viên; bãi tập chưa đáp ứng được yêu cầu (nhất là về mùa mưa).

III. Nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm

1. Nguyên nhân thành công:

– Có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Huyện uỷ, của Sở Giáo dục – Đào tạo Hải Phòng.

– Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nói riêng và toàn thể cán bộ – giáo viên – nhân viên nhà trường nói chung có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao.

Tham Khảo Thêm:  Ảnh Đẹp Cho Những Câu Danh Ngôn Cuộc Sống Bất Hủ

– Chi bộ và nhà trường đã tạo ra được sự đồng thuận, tin tưởng của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

– Sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần vượt khó của đảng viên và toàn thể mỗi cán bộ – giáo viên và nhân viên trong trường.

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:

-Chất lượng học sinh vào lớp 10 hàng năm thấp.

– Các tiêu cực bên ngoài xã hội tác động xấu đến kết quả giáo dục học sinh.

-Đời sống, thu nhập của đại bộ phận giáo viên, nhân viên còn thấp.

– Nguồn kinh phí chi không thường xuyên cho xây dựng các công trình còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

3. Bài học kinh nghiệm:

– Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ – đảng viên và toàn thể đội ngũ; Làm tốt công tác dân vận để động viên cán bộ – giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Chi uỷ, Chi bộ, Ban Giám hiệu và các tổ chuyên môn cần phải đoàn kết, nhất trí, gương mẫu, quyết liệt, nắm vững nguyên tắc, quy chế và tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

– Thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, minh bạch trong Đảng và trong nhà trường.

– Đồng thời giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì kỷ cương, nền nếp trong mọi hoạt động; kiểm tra thường xuyên, chấn chỉnh kịp thời; linh hoạt, mềm dẻo đồng thời phải cương quyết trong chỉ đạo thực hiện.

– Làm tốt công tác xây dựng Đảng, nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ – đảng viên.

– Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương để tạo lên sức mạnh tổng hợp đưa nhà trường phát triển.

4. Đánh giá chung: Tuy còn một số tồn tại, hạn chế song dưới sự lãnh đạo của Chi uỷ, Chi bộ đảng, sự điều hành của BGH và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ – đảng viên – giáo viên và nhân viên, trường THPT Toàn Thắng đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các năm học. Vị trí, uy tín của nhà trường đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương và Sở GD- ĐT được nâng cao.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG NỬA CUỐI NHIỆM KỲ

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

-Nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện lớn của Huyện uỷ, UBND huyện Tiên Lãng, của Sở GD – ĐT Hải Phòng, sự phối hợp của các cơ quan ban ngành đoàn thể trong huyện và địa bàn, sự đồng thuận, ủng hộ cao của phụ huynh học sinh.

– Cơ sở vật chất nhà trường đã và đang được tăng cường nhờ chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

– Đội ngũ CBQL, giáo viên-nhân viên từng bước nâng cao về chất lượng.

– Những kết quả đạt được trong những năm nửa đầu nhiệm kỳ là những kinh nghiệm quý của Chi bộ và nhà trường.

2. Khó khăn, thách thức

– Giáo dục cả nước và Thành phố Hải Phòng đang trong quá trình đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XI) đã nêu. Đời sống xã hội đang thay đổi từng ngày. Các cơ sở giáo dục đang tiến lên không ngừng. Tình hình đó đặt ra yêu cầu đội ngũ CBQL, GV-NV không ngừng nâng cao về trình độ mọi mặt, có đủ phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong những năm tới.

– Cơ sở vật chất của trường chưa đáp ứng được yêu cầu của các hoạt động giáo dục trong quá trình đổi mới. Cơ chế, chính sách của Thành phố về đầu tư xây dựng có bản còn bất cập.

– Những tiêu cực của nền kinh tế thị trường, những mặt trái thời đại công nghệ thông tin, kỹ thuật số sẽ tác động xấu nhiều hơn đến học sinh.

-Số lượng giáo viên thiếu chưa được bổ sung kịp thời cũng ảnh hưởng đến công tác dạy – học.

II. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nửa cuối nhiệm kỳ

1. Phương hướng chung, mục tiêu tổng quát:

Phương hướng chung: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tiếp tục tham gia các cuộc vận động lớn trong đó đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; nghiêm chỉnh thực hiện Luật giáo dục; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lí; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mới; phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế; giữ vững vị trí trong tốp đầu các trường THPT công lập ngoại thành.

Mục tiêu tổng quát: Thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới giáo dục. Duy trì và phát triển chất lượng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh. Quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu của các năm học; đạt chuẩn Quốc gia về CSVC trước năm 2020; được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động của Chủ tịch nước.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

a. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

b. Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương 8 (Khóa XI), các chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng chất lượng mũi nhọn, nhất là khối 12.

c. Tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, phương pháp quản lý, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra và đánh giá, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

d. Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí (kể cả đội ngũ cán bộ tổ) công tâm, thạo việc; đảng viên, giáo viên, nhân viên có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, trình độ chuyên môn cao. Khuyến khích các đồng chí giáo viên trẻ đi học trên chuẩn; tạo điều kiện cho cán bộ đi học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị.

e. Tích cực tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Sở GD-ĐT, các Sở, ban ngành thành phố đồng thời triệt để tiết kiệm chi để có kinh phí sửa chữa và xây dựng mới theo hướng chuẩn hoá – hiện đại hoá. Quản lý tốt, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Xây dựng trường “Xanh- Sạch- Đẹp” và thân thiện.

g. Lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về QP-AN trong điều kiện cụ thể của nhà trường.

h. Tích cực, thực hiện hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục; kêu gọi các lực lượng xã hội trên địa bàn tích cực ủng hộ nhà trường để phát triển về mọi mặt.

i.Kiện toàn Ban Chấp hành Chi ủy.

3. Chỉ tiêu chủ yếu: (Điều chỉnh một số chỉ tiêu đề ra trong Đại hội nhiệm kỳ 20….-2020)

a. Học sinh:

– Học lực: + Giỏi: ≥ 15%

+ Khá: ≥ 50%

– Hạnh kiểm: Tốt, Khá: ≥ 95%

– Tỷ lệ học sinh đỗ TN > Tỷ lệ thành phố; điểm trung bình các bài thi xếp tốp 20 trong số các trường THPT.

– Học sinh giỏi thành phố: Từ 20 giải trở lên (ĐH đề ra là 30 giải trở lên). Trong đó: Các môn đều có học sinh đạt giải; xếp trong tốp 20/56 trường.

– Đỗ ĐH – CĐ: ≥ 50%/tổng số học sinh đăng ký xét tuyển ĐH.

b. CB – GV – NV:

– Lao động tiên tiến: ≥ 97%

– CSTĐ các cấp: ≥ 9 đồng chí

– Có ≥ 17% CBQL, GV đạt trình độ trên chuẩn.

– 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

c. Tập thể:

– Chi bộ trong sạch – Vững mạnh trở lên.

– Trường Tiên tiến xuất sắc cấp thành phố

– Công đoàn, Đoàn thanh niên: Vững mạnh, xuất sắc.

– Phấn đấu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động của Chủ tịch nước.

4. Những giải pháp thực hiện:

a. Lãnh đạo công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức nhà giáo cho đảng viên, giáo viên và nhân viên; Giáo dục đạo đức, các giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho học sinh.

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Tiên Lãng lần thứ 28; Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20….-2020; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ- giáo viên- nhân viên thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu; thể hiện sức lan tỏa đến quần chúng, học sinh và cha mẹ học sinh. Không vi phạm Quy định 47-QĐ/TW về 19 điều điều đảng viên không được làm.

Chú trọng công tác giáo dục giáo dục đạo đức, các giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng, lòng tự hào về mái trường, tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh.

b. Lãnh đạo công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể để tạo điều kiện và động viên cán bộ giáo viên học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Hỗ trợ chi phí học tập; quan tâm bồi dưỡng, đề bạt cán bộ có trình độ, năng lực; tạo điều kiện cho giáo viên trẻ có cơ hội được thử sức, được cống hiến; tăng cường trao đổi, giúp đỡ để nâng cao trình độ, kinh nghiệm công tác.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng theo quy định. Tích cực tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Vận động giáo viên tích cực tham gia Hội giảng, thi dạy các cấp, các chuyên đề, các phong trào viết sáng kiến, làm đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT, ….

Tạo điều kiện để giáo viên được tham gia các hoạt động chuyên môn khác do Sở GD – ĐT tổ chức. Tăng cường trao đổi, giao lưu về chuyên môn và các hoạt động khác giữa các trường THPT trong cụm huyện. Tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ về chuyên môn và nghiệp vụ của các phòng ban Sở GD- ĐT.

c/ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các bộ phận nắm bắt kịp thời, triển khai nhanh chóng, nghiêm túc, hiệu quả các quy của Bộ GD-ĐT, Liên Bộ QP-GDĐT; các văn bản hướng dẫn của Sở GD – ĐT, Liên tịch Bộ chỉ huy quân sự Thành phố-Sở GDĐT và cấp trên.

Tiếp tục thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Thường xuyên quan tâm, từng bước nâng cao hiệu quả của việc dạy thêm học thêm.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác học sinh giỏi; công tác ôn thi THPT Quốc gia để duy trì và nâng cao kết quả đã đạt được; công tác giáo dục đại trà.

Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với các lực lượng kiểm tra khác. Trên cơ sở đó đánh giá và phân loại chính xác đội ngũ; phân công nhiệm vụ phù hợp; đảm bảo công bằng; phát huy tối đa năng lực sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình yêu nghề của CB – GV – NV. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác Thi đua, khen thưởng.

* Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ về đảm bảo ANTT và y tế trường học

Quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo về đảm bảo ANTT, ATGT; công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; phòng chống tội phạm, ma túy – HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội và công tác y tế trường học; tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ để ngăn chặn và chấm dứt tình trạng học bạo lực học đường.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế trường học; quan tâm thường xuyên đến các nhiệm vụ, giải pháp để chăm lo sức khỏe cho học sinh.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động; xây dựng môi trường làm việc, học tập dân chủ, bình đẳng, thân thiện.

* Lãnh đạo công tác xây dựng, quản lý CSVC – Tài chính – Tài sản và công ác XHH giáo dục

Tích cực tranh thủ khai thác các nguồn lực tài chính từ thành phố và phụ huynh học sinh. Tranh thủ điều kiện thuận lợi để đạt chuẩn về CSVC, chuẩn bị các điều kiện để xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

BGH không ngừng đổi mới phương pháp quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất.

Chỉ đạo BGH xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch sử dụng ngân sách; triệt để thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng tài chính công. Thực hiện công khai, minh bạch trong thu-chi; không lạm thu.

d. Lãnh đạo công tác đoàn thể.

Đảm bảo tuyệt đối vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các hoạt động của cả hệ thống chính trị trong nhà trường về: nhân sự, nhất là các chức danh chủ chốt; xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động; chỉ đạo xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các bộ phận; giao ban thường kỳ giữa Chi uỷ, BGH và Công đoàn, Đoàn thanh niên. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể kịp thời phát hiện nhân tố mới, cá nhân điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng và giới thiệu cho Chi bộ xem xét cử đi học cảm tình Đảng và đề nghị kết nạp vào Đảng.

e. Lãnh đạo và thực hiện công tác xây dựng Đảng

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy chế làm việc của Chi bộ.

Tiếp tục thực hiện các nguyên tắc, phương châm, chế độ sinh hoạt trong Đảng. Thực hiện đúng quy định về tổ chức sinh hoạt chi bộ; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, tránh hình thức.

Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục đảng viên. Phấn đấu mỗi đồng chí là tấm gương cho quần chúng; luôn giữ gìn uy tín của Đảng; Không vi phạm Quy định 47-QĐ/TW về 19 điều điều đảng viên không được làm; Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mỗi đảng viên tích cực hưởng ứng và đi đầu trong các cuộc vận động và phong trào thi đua.

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên để làm hạt nhân cho các phong trào, các bộ phận; đồng thời quản lý chặt chẽ đảng viên.

Quan tâm đặc biệt đến xây dựng khối đoàn kết nội bộ Chi ủy, Chi bộ, BGH, Cơ quan. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ trong nhà trường.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo; quản lý hồ sơ đảng viên, các loại sổ sách theo đúng quy định; thu nộp đảng phí theo đúng Điều lệ; quy định về kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Nơi nhận:

– ………….

TM CHI ỦY

BÍ THƯ

Xem thêm nhiều bài viết hay về Mẫu Biểu

Rate this post

Rate this post

Trên đây là bài viết Mẫu báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Chi bộ (2 Mẫu) của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Củng cố văn Tự sự

A. MỤC TIÊU: HS củng cố kiến ​​thức về văn tự sự, làm bài tập củng cố kiến ​​thức. 5/5 – (88 phiếu bầu) Bài Tổng hợp…

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 – 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

Mục lục Công Nghệ Lớp 8 Kiểm Tra Học Kỳ 1 Đáp án đề thi học kì I Công nghệ lớp 8 Công Nghệ Lớp 8 Kiểm…

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Văn Sở GD&ĐT Sơn La năm 2020 – 2021

Mục lục 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh giỏi Sở GD&ĐT Sơn La 2021 Ngữ văn lớp 12 Đề thi chọn học sinh…

Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc)

chủ đề: Viết đoạn văn nêu nhận xét về cách đặt tên các chương, mục trong văn bản Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân…

Lập dàn ý “Phân tích bài thơ hầu trời” chi tiết và ngắn gọn

Mục lục Đề bài: Lập dàn ý chi tiết và ngắn gọn của bài “Phân tích bài thơ Lên Trời” Đề bài: Lập dàn ý chi tiết…

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 năm 2017-2018 môn tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 2017-2018 Tiếng Anh lớp 12 – THPT Bắc Trà My – Mã đề 216 Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *