Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2021 – 2022

Rate this post

Báo cáo tổng kết của lớp năm học 2021-2022 gồm 2 mẫu, nhằm mục đích thống kê, tổng kết những mặt đạt được và chưa đạt được của năm học trước. Bản tổng kết lớp cần thể hiện rõ số lượng học sinh, kết quả học tập, chuyên cần, hạnh kiểm v.v.

Nó cũng cung cấp các hướng dẫn, khuyến nghị và đề xuất cho năm học 2022-2023. Các bạn cũng có thể tham khảo kịch bản, lời dẫn chương trình lễ tổng kết năm học 2021-2022. Chi tiết được mời. Mời các bạn tham khảo 2 mẫu báo cáo tổng kết lớp:

Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp 2021 – 2022

  • Báo cáo cuối năm của lớp – Mẫu 1
  • Báo cáo tổng kết năm học của lớp – Mẫu 2

Báo cáo cuối năm của lớp – Mẫu 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………………….
TRƯỜNG HỌC………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO CUỐI KỲ
NĂM HỌC: …………….

I. SỐ LƯỢNG BỘ PHẬN

1. Tổng số học sinh đầu năm:…………………….; Số học sinh nữ:……………………..; Học sinh dân tộc: …………. Nữ sinh dân tộc:……………………..

2. Tổng số học sinh cuối năm:…………………….; Số học sinh nữ:……………………..; Học sinh dân tộc: …………. Nữ sinh dân tộc:……………………..

3. Số học sinh chuyển đến: …….. em.

Tham Khảo Thêm:  Trắc nghiệm Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị đo diện tích

TT

tên và họ

Ngày sinh

Có thể

Tên cha hoặc mẹ

Chỗ ở hiện nay

Ngày đến

4. Số học sinh bỏ học.

TT

tên và họ

Ngày sinh

Có thể

Tên cha hoặc mẹ

Chỗ ở hiện nay

Ngày tháng năm

rời khỏi

5. Tỷ lệ giữ lại số lượng:……./……. lấy: ………..%

(Cách tính: Lấy số học sinh thời điểm b/cx 100 chia cho T. số học sinh đầu năm) Số lượng học sinh chuyển trường không tham gia tính toán tỷ lệ duy trì

6. Tuổi học sinh:

Tuổi

Số lượng

Chia theo độ tuổi (Tuổi học sinh đầu năm học – năm sinh = Tuổi.)

tổng cộng

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

II. chất lượng.

1. Bảng thống kê kết quả giáo dục hai chiều.

GD 2 mặt

Phân bổ

GIÁO DỤC

HÀNH VI

Tốt

ngược lại

Trung bình

Yếu đuối

đầy đủ (D)

Đại học (Cử nhân)

Số lượng

Tỉ lệ %

mục tiêu

So sánh

Ghi chú: So sánh = Tỷ lệ đạt định mức – chỉ tiêu đầu năm.

2. Tình hình thực hiện nội quy: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

3. Danh sách học sinh cá biệt (từ phía nào): …………………………………………………………………………………………………… … ……

…………………………………………………………………………………………………………..

III. DANH SÁCH HỌC SINH RỜI

TT

Họ và tên học sinh

(Viết bằng chữ in hoa)

điểm chủ đề

XL học thuật

Hành vi XL

TIÊU ĐỀ

toán học

NGÔN NGỮ

Tiếng Việt

TN

J.

Đạo đức

khoa học

lịch

Lịch sử

trái đất

THUỘC VẬT CHẤT

Kỹ thuật

nghệ thuật

Ca hát

tập thể dục

Tiếng Anh

Tốt

Trình độ cao

IV. TỔNG HỢP

1. Tổng số học sinh nghỉ học: …………; cùng với sự cho phép: …………….; không cho phép: …………

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2017-2018 – Trường Tiểu học Kim Đồng

2. Tỷ lệ chuyên cần:……../…………; lấy: …………….%

3. Sĩ số học sinh đầu năm:…….; Số học sinh cuối năm: ………….; Số học sinh bỏ học:……………………..tỷ lệ huy động:…………….%.

4. Số học sinh tiên tiến của lớp:…….em; Số học sinh thi lại trong hè: …………em; Số học sinh ở:……em; Đạt chất lượng giáo dục:…….%

5. Khen: – Học sinh giỏi:…….em, đỗ: ………….%; Học sinh tiên tiến:…….em; lấy: ……….%

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

……………………………………………………………………………………………….

………., ngày tháng năm…..

GVCN

Báo cáo tổng kết năm học của lớp – Mẫu 2

Sở Giáo dục và Đào tạo…………………….
TRƯỜNG HỌC ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG KẾT LỚP

NĂM HỌC …………………
Lớp học:…………………. Gia sư tại nhà:

I. LƯU SỐ E

1. Đầu năm:……………………….. Nữ:……………………..

2. Cuối năm:……………………. Nữ:…………………..

– Tăng:……………………………. Giảm:……………..

– Tăng, giảm họ và tên học sinh. Lý do.

II. SỰ CHIẾT XUẤT

1. Vắng cả lớp:………….. Có phép:………….. Không phép:……………

2. Học sinh nghỉ học nhiều nhất:…………….. Số lần vắng học:…………..

3. Tổng số lần học sinh vượt bài, bỏ bài:……………………

4. Các biện pháp giáo dục học sinh duy trì chuyên cần đến lớp:

(nêu rõ các biện pháp đã thực hiện)

III. VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG, HẠNH KIẾM

1. Dữ liệu tóm tắt

bên giáo dục

tiến sĩ HS

TỐT

ngược lại

bệnh lao

YẾU ĐUỐI

NHỎ NHẤT

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

học lực

Hành vi

2. Nhận xét

2.1. Về kỹ năng học thuật

……………………

……………………

……………………

2.1. Về hành vi

……………………

……………………

……………………

2.3. Điều kiện, môi trường, thiết bị dạy và học

……………………

……………………

……………………

IV. TỔ CHỨC LỚP HỌC, CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Tham Khảo Thêm:  Bài tập tiếng Anh lớp 4 unit 1 Online

1. Chất lượng hoạt động của mạng lưới cán bộ lớp, tổ, chi hội

2. Tự quản, bảo vệ tài sản của nhà trường, lưu trữ và sử dụng sổ điểm, sổ gọi tên.

3. Kết quả giáo dục văn hóa nghệ thuật tạo hình, tham gia các phong trào, hội thi do nhà trường, Đoàn trường phát động, tổ chức.

4. Số buổi làm việc trên lớp, tự đánh giá kết quả làm việc

5. Kết quả thi đua năm học

6. Thu nộp các khoản quy định

7. Tổng số học sinh giỏi:…………….Nữ:……………

8. Tổng số học sinh tiên tiến: ………….Nữ:……………

9. Kết quả giáo dục học sinh cá biệt:

V. ĐỐI TƯỢNG NHẬN DANH HIỆU

Lớp 1: …………………………………………………….

2. Tổ: …………………………………………………….

BỞI VÌ. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC ………

1. Về học tập:

……………………

……………………

……………………

2. Về hạnh kiểm:

……………………

……………………

……………………

3. Các hoạt động khác:

……………………

……………………

……………………

VII. KHUYẾN NGHỊ

1. Đối với đồng nghiệp (BMM, giáo viên kỹ thuật khác)

……………………

……………………

……………………

2. Các tổ chức, đoàn thể

……………………

……………………

……………………

3. Đối với Hội đồng quản trị Nhà trường

……………………

……………………

……………………

……………….., ngày tháng năm…

lãnh đạo
(Gỗ)Xin chào, xin vui lòng ký và viết tên đầy đủ của bạn.)

GIA SƯ TẠI NHÀ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm các bài viết hay về hình dạng

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2021 – 2022 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm 2019-2020 có đáp án – Trường THPT Thuận Thành Số 1

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử năm học 2019-2020 có đáp án – THPT số 1 1 Thành nói Vừa được Cakhia TVcập…

Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 11 năm 2019-2020 – Trường THPT Cộng Hiền

Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 11 năm 2019-2020 – THPT Cộng Hiền Vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời các em tham khảo và tải…

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2017-2018 – Trường Tiểu học Canh Thuận

Nhằm giúp các em có thêm nguồn tài liệu hữu ích để ôn thi. Chúng tôi muốn giới thiệu với bạn”Đề thi học kì 2 môn Tiếng…

Mẫu biên bản bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương 2023

Ví dụ về biên bản nộp học sinh sinh hoạt hè địa phương 2023 5/5 – (106 phiếu) Bài viết Ví dụ về biên bản sinh hoạt…

Đề thi HSG Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Đề thi HSG Hóa lớp 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời các em tham khảo…

Đề thi học kì 2 năm 2020 môn Toán lớp 12 THPT Yên Lạc 2

Tham khảo đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2 Sở GD tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. Chúc các bạn thi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *