Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Rate this post

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã thanh toán nhưng chưa thanh toán hoặc chưa nhận được tiền tạm ứng tổng hợp các khoản chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Yêu cầu thanh toán được phát hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giấy đề nghị thanh toán được người làm đơn viết thành 1 bản và ghi rõ ràng gửi cho giám đốc doanh nghiệp. Người yêu cầu thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền yêu cầu thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng xem xét, có ý kiến ​​trình giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được uỷ quyền) phê duyệt. Vì vậy, dưới đây là một ví dụ về mẫu yêu cầu thanh toán và cách thức thực hiện, mời các bạn theo dõi tại đây.

Mẫu đề nghị thanh toán mới nhất

 • Yêu cầu thanh toán là gì?
 • Hồ sơ thanh toán theo thông tư 107
 • Đơn đề nghị thanh toán theo thông tư 133
 • Đơn đề nghị thanh toán theo thông tư 200
 • Hồ sơ thanh toán theo thông tư 22
 • Cách viết yêu cầu thanh toán

Yêu cầu thanh toán là gì?

Trong quá trình công việc được thực hiện vì mục tiêu chung của tập thể, xuất phát từ chi phí của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mang tính liên tục. Ví dụ, đi công tác, mua thiết bị, viết lách, v.v. Lúc này, trả không kỳ hạn là phương tiện hữu hiệu để người lao động thanh toán các khoản này.

Cụ thể, giấy đề nghị thanh toán sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Người lao động đã trả nhưng chưa được tạm ứng hoặc tạm ứng;
 • Tổng hợp chi phí đã chi kèm theo phiếu (nếu có);
 • Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và lập sổ sách kế toán.

Hồ sơ thanh toán theo thông tư 107

Đơn vị: ………………….

Mã QHNS: …………..

Số mô hình: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

ĐƠN XIN NÂNG CAO

Ngày tháng năm………

– Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ):………………………………………………………..

– Số tiền ứng trước được thanh toán theo bảng sau:

Giải thích

số tiền

hoặc

Đầu tiên

I. Số tiền tạm ứng

1. Các khoản tạm ứng kỳ trước chưa thanh toán hết

2. Tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số…………. ngày ……………..

– Phiếu chi số…………. ngày ……………..

-…

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Văn bản:……………số……………….. ngày…………………….

2 ………………………………………………………………….

III. Số tiền tạm ứng thừa phải trả lại

IV. Số tiền cần chi bổ sung còn thiếu

Tham Khảo Thêm:  Top 10 Thành viên hot nhất nhóm hài FAP TV

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

người đề xuất
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn đề nghị thanh toán theo thông tư 133

Đơn vị: ……………………….

Địa chỉ: ……………………….

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY PHIẾU THANH TOÁN

ngày…..THÁNG…..NĂM…..

Kính thưa:.………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ……………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………………..

Số tiền bằng chữ):……………………………………………………………………………………..

(nối thêm ………………………. tài liệu gốc).

Người yêu cầu thanh toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Được chấp nhận bởi
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn đề nghị thanh toán theo thông tư 200

Đơn vị: ………………………………

Phần: ……………………

Mẫu số: 05-TT
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 24 tháng 12 năm 2014 của BTC)

GIẤY PHIẾU THANH TOÁN

Ngày tháng năm….

Kính thưa: …………………………………………………….

Họ và tên người yêu cầu thanh toán: …………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ):………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:……………………………………………………….

Số tiền bằng chữ): …………………………

……………………..

(Kèm theo: ……………… chứng từ gốc).

Người yêu cầu thanh toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Được chấp nhận bởi
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ thanh toán theo thông tư 22

Đơn vị: ……………………….

Địa chỉ: ……………………….

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC

GIẤY PHIẾU THANH TOÁN

Ngày tháng năm…….

Kính thưa:………………………………………………………………..

Họ và tên người yêu cầu thanh toán: …………………………………………………….

Tham Khảo Thêm:  Tổng hợp đề thi thử môn Hóa Học THPT 2018

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán: ………………………………………………………………………………………………

Số tiền bằng chữ):……………………………………………………………………………………

(Gắn …………………………………………………….tài liệu gốc).

Người yêu cầu thanh toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Được chấp nhận bởi
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết yêu cầu thanh toán

Góc trên cùng bên trái của giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán phải được người yêu cầu thanh toán làm 1 bản và ghi rõ ràng gửi Giám đốc doanh nghiệp (hoặc người duyệt thanh toán).

 • Người yêu cầu thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền yêu cầu thanh toán (viết bằng số và bằng chữ).
 • Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung yêu cầu thanh toán.
 • Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc kèm theo.

Sau khi mua hàng hoặc chi tiêu cho một số nhiệm vụ nhất định, người mua hoặc người chi tiêu đưa ra yêu cầu thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng xem xét, có ý kiến ​​trình giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được ủy quyền) phê duyệt. Căn cứ vào quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị chi và chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục xuất quỹ.

Xem thêm các bài viết hay về hình dạng

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Mẫu Giấy đề nghị thanh toán của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Đề thi KSCL đầu năm lớp 9 năm 2017-2018 môn Vật lý trường THCS Vĩnh Tường

Đề thi KSCL lớp 9 môn Vật lý lớp 9 năm học 2017-2018 trường THPT Vĩnh Tường vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời các em tham khảo…

Đề Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Văn – Phan Ngọc Hiển

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Văn – Phan Ngọc Hiển vừa được Cakhia TVcập nhật. Mời các em tham khảo và tải…

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán Hải Dương 2023

Ngày 24/3, UBND tỉnh Hải Dương ban hành phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Do đó, kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày…

Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 25

Mục lục Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 25 Học thuyết Lamac và học thuyết Đác-uyn Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 25 Học thuyết Lamac và học thuyết…

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài 12 mức độ nhận biết có đáp án

Hãy làm nhanh 20 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 bài 12 các mức độ nhận thức Có đáp án do Cakhia TVbiên soạn dành cho…

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Văn lớp 7- THCS Vĩnh Tường

Câu hỏi 1: a, Thế nào là từ ghép? Có bao nhiêu loại từ ghép? b) Xếp các từ ghép sau thành các từ ghép tương ứng:…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *