Bạn muốn bày tỏ tình cảm của mình với cha mẹ đẻ nhưng lại ngại nói ra. Vì vậy, gửi nó cho những người đó giấy dán tường thư pháp Đây là một cái đẹp. Hơn nữa, bạn cũng có thể đặt ảnh đại diện của mình với những hình nền ý nghĩa như thế này.

Hình Nền – Tags: hình nền thư pháp