Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân

Rate this post

Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là mẫu tờ khai được lập để kê khai những thông tin, thông tin cá nhân của một người khi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Đây là mẫu tờ khai mới nhất và có hiệu lực từ ngày 10.10.2019. Mẫu tờ khai được ban hành kèm theo Nghị định 70/2019/NĐ-PK xác định việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo và tải biểu mẫu tại đây.

Dán ảnh 4 x 6 cm (1)

BẢN ĐĂNG KÝ
THI HÀNH NGHĨA VỤ THAM GIA AN TOÀN CÔNG CỘNG

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên khai sinh (2):……………………

Sinh ngày (3):……tháng…………. năm…. Nam nữ

Nơi sinh (4):……………………

Nơi sinh (5):……………………

Dân tộc (6):……Quốc tịch:…………Tôn giáo (7): …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (8):……………………

Chỗ ở hiện tại (9): ……………………………………………………………

Nghề nghiệp (10): ……………………………………………………………

Trình độ học vấn phổ thông (11):……………………

Trình độ cao nhất (12):……………………

Ngoại ngữ (13):…………………… Tin học (14):……

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:……………………

Nơi nhập học: ………………………………………………………………

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:……………

Tham Khảo Thêm:  Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật Lý lớp 6 năm 2015 trường THCS Hoàng Việt, Lạng Sơn

Ngày chính thức: …………………………………………………….

Nơi nhập học: ………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân: …………

Ngày và nơi cấp:……………………

Số điện thoại thông báo:……………………

Tình trạng sức khỏe (15):…….. Chiều cao:…

Cân nặng:…………Nhóm máu:………………

Bệnh mạn tính, truyền nhiễm: …………

Gia đình chính sách (16):……………………

II. LỊCH SỬ CÁ NHÂN

1. Quá trình học tập và làm việc

Từ tháng, năm đến tháng, năm Học, tốt nghiệp ở cơ sở đào tạo nào, ở đâu, làm công việc gì ở cơ quan, đơn vị, tổ chức nào? Đào tạo chuyên ngành Các hình thức đào tạo

2. Đặc điểm lý lịch bản thân

Có thể Hành vi vi phạm pháp luật, hình thức xử lý, cơ quan xử lý

3. Thư khenCuộc sốngtừ

Có thể Lý do và hình thức khen thưởng cấp quyết định

4. Kỷ luật

Có thể Lý do và hình thức kỷ luật cấp quyết định

III. QUAN HỆ GIA ĐÌNHCácBÉ NHỎ

Ghi rõ họ tên, từng người, năm sinh, nơi sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, thỉnh thoảng học tập lịch sử, chức vụ chính trị ; đặc điểm lịch sử (có ai vi phạm pháp luật không, nếu có thì ghi rõ tội danh, cơ quan nào xử lý, mức án, thời hạn xử phạt, quan điểm chính trị hiện nay?)

1. Cha, mẹ, anh chị em

1.1. Cha mẹ (bao gồm cha mẹ nuôi, người giám hộ hợp pháp):

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

1.2. Anh, chị, em:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2. Vợ (chồng), con

2.1. cặp đôi):

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2.2. Con cái (kể cả con nuôi):

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

3. Ông bà

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

4. Ông bà

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

5. Gia đình vợ (chồng).

5.1. Bố, mẹ, anh, chị, em vợ (chồng)

Tham Khảo Thêm:  16 câu trắc nghiệm lịch sử 12 bài 15 mức độ nhận biết

a) Cha, mẹ (kể cả cha nuôi, mẹ nuôi):

……………………

……………………

……………………

……………………………………………………

b) Anh, chị, em:

……………………

……………………

……………………

……………………………………………………

5.2. Ông nội

……………………

……………………

……………………

……………………………………………………

5.3. Ông nội

……………………

……………………

……………………

……………………………………………………

IV. QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi công tác và nơi ở hiện tại của những người có quan hệ thân thiết với mình (kể cả người nước ngoài).

……………………

……………………

……………………

……………………………………………………

V. TỰ NHẬN XÉT

Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực, bản lĩnh trong công tác…

……………………

……………………

……………………

……………………………………………………

BỞI VÌ. BẢO ĐẢM PHỤC HỒI CỦA TÔI

……………………

……………………

……………………

……………………………………………………

………., ngày tháng năm……
(Ký và ghi rõ họ tên)

VII. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN PHỔ THÔNG XÃ, KHU PHỐ XÃ, nơi đăng ký cư trú HOẶC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NƠI CÔNG DÂN CÔNG TÁC

……………………

……………………

……………………

……………………………………………………

………., ngày tháng năm……
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH,
Đô thị, Thành phố, Đơn vị
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Ảnh màu (4×6 cm) chụp không quá 06 tháng kể từ ngày khai, dán ảnh và đóng dấu giáp lai.

(2) Họ và Tên khai sinh: Ghi đúng cách viết hoa họ và tên trong giấy khai sinh.

(3) Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh chính xác như trên Giấy khai sinh.

(4) Nơi sinh: Ghi tên xã (hoặc khu phố, nơi cư trú), huyện (hoặc quận, thành phố, thành phố trực thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) nơi bạn sinh ra (nhập chính xác như hình trong hình bên dưới).Giấy khai sinh). Nếu có thay đổi tên đơn vị hành chính thì ghi (tên cũ), nay (tên mới).

(5) Nơi sinh: Được đăng ký theo Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (việc xác định nơi sinh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp). Ghi rõ tên đô thị (hoặc quận, thị xã), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương).

Tham Khảo Thêm:  Cảm nhận về đoạn Chí khí anh hùng

(6) Dân tộc: Ghi rõ tên dân tộc do nhà nước quy định như: Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông, Ê đê…

(7) Tôn giáo: Nếu theo tôn giáo nào thì ghi tên tôn giáo đó như: Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, v.v. “.

(8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc thôn, khu tự quản, quận, huyện, tỉnh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

(9) Nơi ở hiện nay: Điền số nhà, đường phố, thành phố hoặc thôn, làng, xã, huyện, tỉnh nơi hiện đang sinh sống.

(10) Nghề nghiệp: Ghi rõ nghề nghiệp của bạn. Nếu bạn không có việc làm và phụ thuộc vào gia đình, hãy viết cụ thể “không có việc làm”.

(11) Trình độ học vấn phổ thông: tốt nghiệp lớp nào/hệ nào.

(12) Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp… thuộc bất kỳ lĩnh vực nào.

(13) Ngoại ngữ: tên ngoại ngữ + trình độ đào tạo A, B, C, D…

(14) Tin học: Trình độ A, B, C, kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.

(15) Tình trạng sức khoẻ: Ghi tình trạng sức khoẻ hiện tại: Tốt, trung bình, kém tại thời điểm khai báo.

(16) Gia đình chính sách: Ghi rõ đối tượng được hưởng là con thương binh như thương binh, liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam…

Xem thêm các bài viết hay về hình dạng

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Giải VBT Toán lớp 1 trang 49 Tập 2 Bài 109 đầy đủ

Mời các em và thầy cô tham khảo ngay hướng dẫn giải Vở toán lớp 1 trang 49 Bài 109 tập 2: Phép cộng trong phạm vi…

Văn khấn thả cá ông Táo

Văn khấn thả cá trong ngày Táo Quân là nghi lễ mà người ta phải đọc trước khi thả cá xuống ao hồ, sông ngòi, Mẹo vặt…

Giải VBT Tiếng Việt 1 Bài: Người bạn tốt trang 46, 47 Tập 2

Mời các em tham khảo hướng dẫn giải VBT Tiếng Việt lớp 1 Bài: Người bạn tốt Trang 46, 47 hay ngắn gọn được chúng tôi tuyển…

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Bảng nhân 2 trang 11 – sách Cánh Diều

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo phần hướng dẫn Giải vở bài tập Toán lớp 2: Bảng nhân trang 11 – Cánh…

Giải Toán lớp 2 trang 31 SGK Tập 1: Luyện tập đầy đủ

Mời các em và thầy cô tham khảo Hướng dẫn giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 31: Luyện tập đúng được biên soạn đầy đủ…

Giáo án VNEN lớp 4 – Tuần 6

Mục lục Giáo án VNEN lớp 4 – Tuần 6 Giáo án Tiếng Việt lớp 4 VNEN tuần 6 Giáo án Đạo đức lớp 4 TIẾP THEO…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *