Tổng hợp đề thi học kì 2 Toán 8 cả nước năm 2021 – 2022

Rate this post

Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 cấp quốc gia

Tổng hợp đề thi quốc gia môn Toán 8 học kì 2 năm 2021 – 2022 được Cakhia TVsưu tầm và đăng tải. Đây là bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 của các tỉnh thành trên cả nước dành cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến ​​thức chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 môn Toán lớp 8 sắp tới. Chúc may mắn với nghiên cứu của bạn. Vui long tham khảo thông tin đo

Ôn tập toán lớp 8 với các đề thi toán lớp 8 là cách không chỉ giúp các em ôn tập kiến ​​thức cũ mà còn giúp các em nắm được một số nội dung môn học. Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán 8 sẽ giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều đề thi để luyện tập, củng cố lại tất cả các nội dung đã học, giúp các em rèn luyện kỹ năng giải các dạng bài tập Toán 8 một cách tốt nhất.

Đề thi học kì 2 môn Toán 8 – Câu 1

Bài 1: Hai biểu thức được đưa ra:

A = frac{{x + 2}}{{x + 5}} + frac{{ - 5x - 1}}{{{x^2} + 6x + 5}} - frac{1}{{1 + x }}B = frac{{ - 10}}{{x - 4}} với x trong - 5, x trong - 1, x trong 4

a, Tính giá trị của biểu thức B tại x = 2

b, Rút gọn biểu thức A

c, Tìm giá trị nguyên của x để P = AB có giá trị nguyên

Bài 2: Giải các phương trình và bất phương trình sau:

Ah trái ( {x - 2} phải) trái ( {x + 7} phải) = 0 b, frac{{4x + 7}}{{18}} - frac{{5x}}{3} ge frac{1}{2}

Bài 3: Giải quyết vấn đề bằng cách thực hiện phương trình

Một vòi nước chảy vào một bể không có nước. Đồng thời, một vòi khác chảy ra từ bể. Mỗi giờ lượng nước ra khỏi vòi bằng 4/5 lượng nước vào. Sau 5 giờ dung tích trong bình đạt 1/8 thể tích của bình. Nếu trong bể không có nước mà chỉ vặn vòi chảy thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

Tham Khảo Thêm:  Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 3

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao (H thuộc BC). Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. Kiểm chứng:

a, AEHD là hình chữ nhật

b, Sim Delta ABH Delta AHD

c, H{E^2} = AE.EC

d, Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh điều này Delta DBMsimDelta ECM

Bài 5: Giải phương trình: trái| {x - 2017} đúng| + trái| {2x - 2018} phải| + trái| {3x - 2019} phải| = x - 2020

Trả lời:

Bài 1:

a, thay x = 2 (thoả mãn điều kiện) vào B ta có: B = frac{{ - 10}}{{2 - 4}} = frac{{ - 10}}{{ - 2}} = 5

b, A = frac{{x + 2}}{{x + 5}} + frac{{ - 5x - 1}}{{{x^2} + 6x + 5}} - frac{1}{{1 + x }}(tình trạng: x trong - 5, x trong - 1)

= frac{{x + 2}}{{x + 5}} + frac{{ - 5x - 1}}{{trái( {x + 1} phải) trái( {x + 5} phải)}} - frac {1}{{1 + x}}

= frac{{trái( {x + 2} phải) trái( {x + 1} phải)}}{{x + 5}} + frac{{ - 5x - 1}}{{trái( {x + 1} phải) trái( {x + 5} phải)}} - frac{{x + 5}}{{1 + x}}

= frac{{{x^2} + 3x + 2 - 5x - 1 - x - 5}}{{trái( {x + 1} phải) trái( {x + 5} phải)}}

= frac{{{x^2} - 3x - 4}}{{trái( {x + 1} phải) trái( {x + 5} phải)}} = frac{{trái( {x + 1} phải) left( {x - 4} right)}}{{left( {x + 1} right) left( {x + 5} right)}} = frac{{x - 4}}{{x + 5}}

c,

P = A:B = frac{{x - 4}}{{x + 5}}.frac{{ - 10}}{{x - 4}} = frac{{ - 10}}{{x + 5} }

Để P nhận giá trị nguyên thì frac{{ - 10}}{{x + 5}} nhận được giá trị đầy đủ

x + 5 trong Uleft( {10} phải) = trái{ { chiều 1; 2 giờ chiều; 5 giờ chiều; 10 giờ tối} phải}

Chúng tôi có một bảng:

x + 5 mười- -5 -2 -Đầu tiên Đầu tiên 2 5 mười
x -15™ -10™ -7™ -6™ -4™ -3™ 0™ 5™

Một số x ở bên trái{ { - 15; - mười; - 7; - 6; - 4; - 3;0;5} phải} thì P = AB nhận giá trị đầy đủ

Bài 2:

Ahx trái{ { - 7;2} phải} b, x let frac{{ - 1}}{{13}}

Bài 3:

Gọi thời gian vòi chảy đầy bể là x (giờ, x > 0)

Trong 1 giờ vòi chảy được số phần của bể là: frak{1}{x}ống thổi

Trong 1 giờ vòi ra chiếm số phần của bể là: frac{1}{x}.frac{4}{5} = frac{4}{{5x}} ống thổi

Sau 6h dung tích trong bình đạt 1/8 thể tích của bình. Ta có phương trình:

5. trái( {frac{1}{x} - frac{4}{{5x}}} phải) = frac{1}{8}

Giải phương trình để có x = 8

Vậy vòi nước chảy đầy bể sau 8 giờ

Bài 4:

a, có HD vuông góc với AB Chiều rộng mũi tên phải {ADH} = {90^0}HE vuông góc với AC Chiều rộng mũi tên phải {AEH} = {90^0}

Tứ giác ADHE có 3 góc vuông nên tứ giác ADHE là hình chữ nhật

b, Hai tam giác vuông ADH và AHB có một góc Mũ rộng {BAH} chung, đó là hai tam giác đồng dạng với nhau theo trường hợp của góc của góc

c, Kiểm tra mũ rộng {ACH} = mũ rộng {AHE} (cùng phụ như góc chiều rộng {EAH}) để vẽ hai tam giác đồng dạng AEH và HEC rồi tính tỉ số frac{{AE}}{{HE}} = frac{{EH}}{{EC}}

d, Delta ABHsimDelta AHD Mũi tên phải frac{{AB}}{{AH}} = frac{{AH}}{{AD}} Mũi tên phải A{H^2} = AB.AD

Delta ACHsimDelta AHE Mũi tên phải frac{{AC}}{{AH}} = frac{{AH}}{{AE}} Mũi tên phải A{H^2} = AC.AE

Do đó AB.AD = AC. ae

Kết luận hai tam giác ABE và tam giác ACD đồng dạng

Rightarrow widehat {ABE} = bighat {ACD} Rightarrow Delta DBMsimDelta ECM

Bài 5:

Lưu ý rằng phía bên trái luôn tích cực do đó x - 2020 ge 0 Mũi tên trái x ge 2020

với x ge 2020 Mũi tên phải trái{start{array}{l} x - 2017 ge 0 2x - 2018 ge 0 3x - 2019 ge 0 end{array} phải.

Phương trình trở thành: x – 2017 + 2x – 2018 + 3x – 2019 = x – 2020

Hoặc kết hợp với điều kiện x = frac{4034}}{5} ta kết luận phương trình đã cho vô nghiệm

Đề thi học kì 2 môn Toán 8 – Câu 2

Bài 1: Giải phương trình sau:

Ahx - 3 = 1 - 2x b,trái ( {2 - 3x} phải) trái ( {x + 11} phải) = trái ( {3x - 2} phải) trái ( {2 - 5x} phải)

c,frac{3}{{x - 7}} + frac{2}{{x + 7}} = frac{5}{{{x^2} - 49}} d,trái| {x - 1} phải| = 3x - 7

Bài 2: Giải các bất phương trình sau:

Ah3x + 2 > 8″ lớp =”lười” ngày-latex=”3x + 2 > 8″ chiều cao =”19″ chiều rộng =”86″>b,<img decoding=

Bài 3: Giải quyết vấn đề bằng cách thực hiện phương trình

Hai công nhân có cùng một công việc sai. Mỗi ngày người thứ nhất làm được nhiều hơn người thứ hai 10 chiếc. Sau ba ngày làm việc hai công nhân làm được 930 sản phẩm. Hỏi mỗi ngày mỗi công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm?

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 4: Tập làm văn – Luyện tập xây dựng Cốt truyện

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB

Ah Delta ABCsimDelta HBAvà cố gắng A{H^2} = CHỈ BH

b, từ C kẻ đường thẳng vuông góc với bán kính AD, cắt bán kính AD tại E. Chứng minh rằng AH.CD = CE.AD

c, Kiểm tra Delta ABCsimDelta EDC

d, Biết AH cắt CE tại F. Tia FD cắt AC tại K. Chứng minh KD là tia phân giác của

Bài 5: Chứng minh rằng với mọi số a, b, c, d ta có:

2{a^2} + {b^2} + {c^2} + {d^2} ge trái ({a + b + c + d} phải)

Trả lời:

Bài 1: Giải phương trình sau:

Ah S = trái{ {frac{4}{3}} phải} b,S = trái{ {frac{2}{3};frac{{13}}{4}} phải} c,S = trái{ {frac{{ - 2}}{5}} phải} d,S = trái{3 phải}

Bài 2:

Ahx > 2″ lớp =”lười” ngày-latex=”x > 2″ chiều cao =”17″ chiều rộng =”45″>b,<img decoding=

Bài 3:

Gọi số sản phẩm người công nhân thứ nhất làm được trong một ngày là a (product, a > 10).

Khi đó số sản phẩm người thợ thứ hai làm được trong 1 ngày là một – 10 (sản phẩm).

Số sản phẩm người thứ nhất làm được trong ba ngày là: 3.a (sản phẩm)

Số sản phẩm người thứ hai làm được trong ba ngày là: 3.(a – 10) (sản phẩm)

Theo đề bài ta có phương trình: 3a + 3(a – 10) = 930

Giải hệ phương trình ta được a = 160

Bài 4:

a, Chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA theo trường hợp góc – góc

Chứng minh tam giác ABH đồng dạng với tam giác CAH để suy ra tỉ số frac{{BH}}{{AH}} = frac{{AH}}{{CH}}

b, Chứng minh tam giác AHD đồng dạng với tam giác CED để suy ra tỉ số frac{{AH}}{{CE}} = frac{{AD}}{{CD}}

c, Tam giác ABD có đường cao AH và trung tuyến (AH = HD) nên tam giác ABD cân tại A. mũ rộng {ABD} = mũ rộng {ADB}

vâng một lần nữa mũ rộng {ADB} = mũ rộng {CDE}(ngược lại) phải mũ rộng {ABD} = mũ rộng {CDE}

Chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác EDC theo trường hợp góc – góc

Bài 5:

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy (Cô – si) cho hai số dương frac{{a^2}}}{4}{a^2} Họ có: frac{{{a^2}}}{4} + {a^2} ge 2.frac{a}{2}.a = aa

Tương tự ta có frac{{{a^2}}}{4} + {b^2} ge ab;frac{{{a^2}}}{4} + {c^2} ge ac;frac{{{a^ 2}}}{4} + {d^2} địa chỉ quảng cáo

Cộng các vế của bất đẳng thức ta có:

Bắt đầu{array}{l} frac{{{a^2}}}{4} + {a^2} + frac{{{a^2}}}{4} + {b^2} + frac{{ {a^2}}}{4} + {c^2} + frac{{{a^2}}}{4} + {d^2} ge a.left( {a + b + c + d} phải) Mũi tên trái {a^2} + {a^2} + {b^2} + {c^2} + {d^2} ge a.left( {a + b + c + d} phải) Mũi tên trái 2 {a^2} + {b^2} + {c^2} + {d^2} ge a.left( {a + b + c + d} phải) end{array}

—————

Đề thi sẽ tiếp tục được Cakhia TVcập nhật và đăng tải, mời các bạn chú ý theo dõi để xem thêm đề thi của các tỉnh thành trên cả nước.

 • Đề thi Trung cấp 2 Toán 8 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu
 • Đề thi học kì 2 môn Toán 8 Phòng GD&ĐT Quận Tân Phú
 • Phòng GD&ĐT Bàu Bàng Đề thi học kì II môn Toán 8
 • Đề thi học kì 2 môn Toán 8 trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam
 • Đề thi học kì 2 môn toán 8 phòng GD&ĐT huyện Bắc Sơn
 • Đề thi học kì 2 môn Toán 8 Sở GD-ĐT TP.HCM. Ninh Bình
 • Đề thi học kì 2 môn Toán 8 Sở GD&ĐT Gò Vấp
 • Đề thi học kì 2 môn Toán 8 Sở GD&ĐT Bình Tân
 • Đề thi học kì 2 môn Toán 8 Phòng GD&ĐT huyện Long Thành
 • Đề thi học kì 2 môn toán 8, Phòng GD&ĐT Q.7, TP. Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đề thi học kì 2 môn toán 8 Phòng GD&ĐT Quận 10, TP. Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đề thi học kì 2 môn Toán 8 trường THPT Phan Chu Trinh, Ba Đình
 • Đề thi học kì 2 môn toán 8 trường THPT Gia Thụy
Tham Khảo Thêm:  Tuyển tập đề thi có đáp án chi tiết bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 phần 72

Tổng hợp Đề thi học kì 2 môn Toán 8 năm 2021 – 2022 được Cakhia TVchia sẻ trên đây. Đây là đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 8 của các tỉnh thành trên cả nước hi vọng giúp các em củng cố lại kiến ​​thức môn Toán lớp 8, đồng thời giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thi HK 2 sắp tới. Vui lòng tham khảo tài liệu trên

……………………..

Ngoài đề thi học kì 2 môn Toán 8 tổng hợp trên toàn quốc năm 2021 – 2022. Mời các em tham khảo thêm Đề thi học kì 2 lớp 8 các môn toán, văn, tiếng Anh, vật lý, địa lý và sinh học mà tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải bài tập và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết này

Đánh giá bài viết này

Trên đây là bài viết Tổng hợp đề thi học kì 2 Toán 8 cả nước năm 2021 – 2022 của Cà khịa TV web site tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Related Posts

Giải VBT Toán lớp 1 trang 49 Tập 2 Bài 109 đầy đủ

Mời các em và thầy cô tham khảo ngay hướng dẫn giải Vở toán lớp 1 trang 49 Bài 109 tập 2: Phép cộng trong phạm vi…

Văn khấn thả cá ông Táo

Văn khấn thả cá trong ngày Táo Quân là nghi lễ mà người ta phải đọc trước khi thả cá xuống ao hồ, sông ngòi, Mẹo vặt…

Giải VBT Tiếng Việt 1 Bài: Người bạn tốt trang 46, 47 Tập 2

Mời các em tham khảo hướng dẫn giải VBT Tiếng Việt lớp 1 Bài: Người bạn tốt Trang 46, 47 hay ngắn gọn được chúng tôi tuyển…

Giải sách giáo khoa Toán lớp 2 Bài: Bảng nhân 2 trang 11 – sách Cánh Diều

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo phần hướng dẫn Giải vở bài tập Toán lớp 2: Bảng nhân trang 11 – Cánh…

Giải Toán lớp 2 trang 31 SGK Tập 1: Luyện tập đầy đủ

Mời các em và thầy cô tham khảo Hướng dẫn giải Toán lớp 2 SGK Tập 1 trang 31: Luyện tập đúng được biên soạn đầy đủ…

Giáo án VNEN lớp 4 – Tuần 6

Mục lục Giáo án VNEN lớp 4 – Tuần 6 Giáo án Tiếng Việt lớp 4 VNEN tuần 6 Giáo án Đạo đức lớp 4 TIẾP THEO…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *